Jouw stem in Europa: Praktijkcodes voor co-creatie tussen de industrie-academische wereld en de betrokkenheid van burgers

16 oktober 2023 - door Kristof Vlaeminck

De Europese Commissie vraagt belanghebbenden om hun mening te geven over een ontwerp van twee praktijkcodes ('codes of practice').

  • Een bijdrage kan geleverd worden tot en met 20 oktober 2023.

  • Een eerste vragenlijst gaat over een ontwerp van de praktijkcode over de co-creatie van kennis tussen het bedrijfsleven en de academische wereld.

  • De tweede vragenlijst is gericht op de praktijkcode over de betrokkenheid van burgers bij kennisvalorisatie.

De praktijkcodes zullen bijdragen aan Actie 7 van de Beleidsagenda van de Europese Onderzoeksruimte om de EU-richtsnoeren voor een betere kennisvalorisatie te verbeteren. Ze volgen op de aanbeveling van de Europese Raad over de leidende beginselen voor kennisvalorisatie om meer concrete en gedetailleerde richtsnoeren te geven over de co-creatie van kennis tussen de industrie en de academische wereld en de betrokkenheid van burgers om kennisvalorisatie te verbeteren. Via een open oproep tot deelname heeft de Europese Commissie in maart 2023 twee praktijkgemeenschappen gelanceerd om de ontwerpcodes gezamenlijk op te stellen. Het is de bedoeling dat de praktijkcodes in het eerste kwartaal van 2024 worden aangenomen als aanbevelingen van de Europese Commissie.

Input geven