Single Market Programme: Proximity and social economy industrial ecosystem: boosting the digital transition of social economy enterprises and SMEs

Deadline

21 november 2023

Code

SMP-COSME-2023-SEED

Inleiding

Deze projectoproep in het kader van het Single Market Programme ondersteunt transnationale samenwerking om de digitale vaardigheden en mogelijkheden van organisaties in de sociale economie te vergroten. Het hoofddoel is deze organisaties te helpen bij hun digitale transformatie, zodat ze de kansen van digitalisering kunnen benutten op een eerlijke en inclusieve manier.

Deze oproep heeft ook tot doel de 'faciliterende organisaties' in de sociale economie te versterken, zodat ze hun leden, klanten en belanghebbenden beter kunnen ondersteunen bij hun eigen digitale transitie. Veel organisaties in de sociale economie ondervinden nog steeds obstakels bij het digitaliseren van hun productieprocessen, diensten, activiteiten en impactmodellen. Deze obstakels hebben vooral te maken met het gebrek aan digitale vaardigheden, kennis, toegang tot technologie, capaciteit voor gegevensbeheer en een omgeving die digitale bedrijfsmodellen in de sociale economie mogelijk maakt.

Daarnaast biedt deze oproep de mogelijkheid om digitale sociale innovatie (DSI) te bevorderen als een middel om de sociale, ecologische en collectieve impact van organisaties in de sociale economie te versnellen.

Deze projectoproep ondersteunt de uitvoering van het transitiepad voor nabijheid en sociale economie. Aanvragen moeten betrekking hebben op minstens een van de zeven actiegebieden in het digitale hoofdstuk van het transitiepad:

 • Nieuwe bedrijfsmodellen in de platformeconomie.

 • Verbetering van de gegevensmaturiteit en ontwikkeling van datagedreven bedrijfsmodellen.

 • Publieke en private technologische samenwerkingen en ondersteuning.

 • Delen van gegevens, gegevensbeheer en de ontwikkeling van gedragscodes.

 • Ondersteuning van digitale sociale innovatie en de bevordering van ondernemerschap voor 'Tech for Good'.

 • Verbetering van de toegang tot technologie.

 • Het bevorderen van digitale vaardigheden binnen en voor de sociale economie.

De doelstellingen van de projecten moeten worden bereikt door middel van activiteiten zoals het in kaart brengen van behoeften, opleiding, coaching, capaciteitsopbouw, peer learning, bewustmakingsinitiatieven en andere passende maatregelen die aansluiten bij de hoofddoelen van deze oproep.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 8 000 000.

Doelstellingen

 • Meer digitaal geschoolde arbeidskrachten in KMO's in de sociale economie.

 • Meer kennis over hoe digitalisering de efficiëntie en professionalisering van organisaties kan ondersteunen.

 • Meer kennis en capaciteit op het gebied van digitalisering binnen "faciliterende organisaties" die kmo's in de sociale economie ondersteunen.

 • Toegenomen gebruik van nieuwe technologieën en digitale hulpmiddelen in KMO's in de sociale economie, evenals een algehele toename van de digitale volwassenheid van organisaties in de sociale economie.

 • Meer capaciteit voor digitale sociale innovatie (DSI) in lokale, regionale en nationale ecosystemen van de sociale economie.

 • Verhoogd aantal technologische partnerschappen (fysiek of digitaal) die technologie toegankelijk, betaalbaar en aanpasbaar maken via gedeelde modellen die de ontwikkeling van Tech for Good ondersteunen.

Een levendig en gevarieerd ecosysteem van sociale ondernemingen die modellen van de sociale economie gebruiken die mogelijk worden gemaakt door digitale netwerken en technologieën.

Info & contact

Alle informatie over deze oroep vind je op het Funding and Tenders portal. Het call document vind je hier.