Commissie gebruikt REACH-verordening in strijd tegen microplastics

18 oktober 2023 - door Frédéric Cabistan

Gisteren trad de Commissieverordening in werking die via een annex van de REACH-wetgeving de opzettelijke toevoeging van microplastics in producten tegengaat. Deze beslissing is nauw verbonden met het nieuwe Commissievoorstel rond microplastics in pellets.

  • In september goedgekeurd amendement is van kracht sinds 15 oktober 2023.

  • Wil opzettelijke toevoeging van microplastics aan producten tegengaan.

  • Verbiedt ook de verkoop van cosmetische producten die microbeads en glitter bevatten.

Op 25 september keurde de Commissie een amendement goed van de 17de annex van de huidig geldende REACH-verordening over de registratie, evaluatie, erkenning en beperking van chemische stoffen. Hiermee wil de Commissie het aandeel aan microplastics in het milieu tegengaan en drastisch verlagen.

Wat zijn microplastics?

Het amendement beperkt het aandeel aan microplastics die opzettelijk aan producten worden toegevoegd in de EU. De Commissie hanteert een erg brede definitie van het begrip microplastics: alle synthetische polymere deeltjes kleiner dan 5mm die organisch, onoplosbaar en moeilijk afbreekbaar zijn. De Commissie neemt in haar amendement wel uitzonderingen op met lange overgangsperioden tot 12 jaar.

In het amendement vinden we daarnaast ook een onmiddellijk verkoopverbod op cosmetische producten die microbeads en plastic glitter bevatten.

Anderzijds geldt de herziening voor andere cosmetische producten pas na 4 tot 12 jaar, afhankelijk van de complexiteit en toegang tot duurzame alternatieven.

Voor het instrooimateriaal voor sportvelden (kunstgras) treedt het verkoopverbod pas over 8 jaar in werking. Dit geeft de eigenaars en beheerders van sportclubs de tijd om op zoek te gaan naar alternatieven en deze toe te passen. Daarnaast krijgen bestaande sportvelden hierdoor de kans om het einde van hun levensduur te bereiken.

Niet het enige dossier over microplastics

Dit artikel geeft meer info over het verbod op microbeads en de opzettelijke toevoeging van microplastics aan producten. In haar strijd tegen microplastics in het milieu, presenteerde de Commissie eerder deze week ook haar voorstel rond microplastics in pellets. Het herziene amendement en het tegengaan van de verspilling van microplastics.

Het in werking getreden amendement vind je onderaan in bijlage terug.

Attachment(s)