Europees Parlement en lidstaten niet eens over begroting 2024

19 oktober 2023 - door Celeste Wezenbeek

Europees Parlement

De leden van de begrotingscommissie van het Europees Parlement (BUDG) hebben hun standpunt bepaald over de voorgestelde Europese begroting voor 2024.

Het EP verwerpt alle bezuinigingen van de Europese Raad en keert terug naar het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Europarlementariërs stemmen voor het herstellen van kredieten op alle lijnen en schrappen ook de begrotingslijn voor de terugbetaling van rente die door NextGenerationEU wordt gegenereerd. "Als Parlement hebben we altijd voorgesteld om deze bedragen in de begroting op te nemen buiten het kader van de EU-begroting, zodat een eventuele stijging van de rentetarieven geen risico zou vormen voor andere begrotingslijnen", voegde de rapporteur na de stemming toe.

De EP-leden wilden ook graag hun standpunt over de jaarlijkse begroting voor 2024 afstemmen op hun standpunt over de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027.  Ze stemmen ook voor een verhoging van het budget voor bepaalde programma's zoals Horizon Europa en Erasmus+, en riepen op tot meer steun voor klimaat, vervoersinfrastructuur, humanitaire hulp en het nabuurschapsbeleid via onder meer de EU-reserve voor solidariteit en noodhulp en het Fonds voor asiel, migratie en integratie.

Over het standpunt van het Parlement zal worden gestemd tijdens de tweede plenaire vergadering van oktober in Straatsburg.

Bekijk hier het rapport

Bekijk hier de amendementen

Lidstaten

Tijdens de milieuraad in Luxemburg stemden de EU-lidstaten in meerderheid tegen een aantal amendementen van het Europees Parlement over het standpunt van de Raad over het ontwerpbegrotingsplan voor 2024.

Het Begrotingscomité van de Raad heeft de amendementen van het Parlement besproken en kwam bij gekwalificeerde meerderheid overeen dat het niet alle amendementen kon goedkeuren.

Het Comité van permanente vertegenwoordigers bij de EU (Coreper) heeft daarom zijn goedkeuring gehecht aan een brief aan het Europees Parlement om het op de hoogte te stellen van de niet-goedkeuring door de Raad en waarin wordt verzocht "zo spoedig mogelijk" een vergadering van het bemiddelingscomité te beleggen.

Bekijk hier de brief aan het EP