Onderzoek en innovatie

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden rond onderzoek en innovatie van de Raad Concurrentievermogen (Compet) tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier!

Raad Concurrentievermogen (Compet)

De Raad Concurrentievermogen (Compet) werkt aan de verbetering van het concurrentie­vermogen en de groei in de EU. Er zijn 4 belangrijke beleids­terreinen:

 • de interne markt

 • industrie

 • onderzoek en innovatie

 • ruimtevaart

Op deze pagina vind je alle info over de raadswerkzaamheden rond onderzoek en innovatie tijdens het Belgisch Voorzitterschap in de eerste helft van 2024. Info over de andere thema’s van de Raad Concurrentievermogen vind je hier.

Wie is bevoegd?

Tijdens het Belgisch Voorzitterschap geldt de volgende toerbeurtregeling voor de Raad Concurrentievermogen voor het thema onderzoek en innovatie

 • Voorzitter van de Raad: Wallonië (Waalse Gemeenschap)

 • Woordvoerder* in de Raad: Federale regering

*De woordvoerder zetelt op de Belgische stoel tijdens de Raadsvergaderingen en neemt het woord namens EU-lidstaat België. De woordvoerder is bevoegd om België bij stemmingen te verbinden.

Dossiers op de agenda

Welke dossiers komen in principe aan bod tijdens het Belgische Voorzitterschap? En welke taak heeft de Raad? Afhankelijk van de stand van zaken van een dossier zal de Raad: beleidsdebatten moeten voeren; de werkzaamheden starten of voortzetten om tot een algemene oriëntatie (general approach) te komen; de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) in goede banen moeten leiden om tot een politiek akkoord te komen; een voorlopig politiek akkoord formeel moeten aannemen.

 • Raadsconclusies over de Ex-post evaluatie van Horizon 2020, 8ste Europees kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (agenda: aannemen)

 • Raadsconclusies over kennisvalorisatie als instrument voor economisch en industrieel herstel en veerkracht (agenda: aannemen)

 • Wijziging van de EuroHPC-verordening (agenda: aannemen)

 • Raadsaanbeveling kennisveiligheid (agenda: aannemen)

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap een aantal inhoudelijke prioriteiten.

In de Raad:

 • Verbeterde valorisatie van onderzoeksresultaten en aanpak van de innovatiekloof (van onderzoek en innovatie naar (industriële) toepassingen) met aandacht voor cross-sectorale kenniscirculatie en het betrekken van burgers

 • Evaluatie H2020 en voorbereiding 10e kaderprogramma

 • De rol van O&I in de maatschappij te versterken via evenementen van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU

 • Een sterk en geïntegreerd voedselbeleid

 • Verdere versterking van groene en digitale vaardigheden van werknemers alsook ondersteuning van bedrijven/kmo’s in het opnemen van nieuwe technologieën

 • Innovatiegericht aankopen versterken

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 61-64).

Belangrijke evenementen & vergaderingen

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergadering voor van de Raad Concurrentievermogen voor het thema onderzoek en innovatie is gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • Conferentie: Narrating Europe - 1 februari (Brussel)

 • Bridging the funding gap - Langetermijn­investeerders voor innovatie en de duurzaamheids­transitie in Europa - 5 februari (Brussel)

 • Conferentie: Van onderzoek naar realiteit: De kracht van Europese digitalisering ontsluiten - 5-6 februari (Brussel)

 • Workshop Cyber resilience in de ruimte: uitdagingen in kaart brengen, veerkracht smeden - 8 februari (Brussel)

 • Informele bijeenkomst ministers van Concurrentievermogen (Onderzoek en Innovatie) - 14-15 februari (Terhulpen) - zie pagina Raad

 • Multilaterale dialoog over waarden en beginselen voor internationale O&I-samenwerking - 15-16 februari (Brussel)

 • Conferentie: Onderzoeksperspectieven op de gezondheidseffecten van klimaatverandering - 19-20 februari (Brussel)

 • Workshop over medische radio-isotopen - 28 februari (Brussel)

 • Conferentie: European Mission Forum - Eindconferentie Transnationale samenwerking over missiegericht beleid in Onderzoek en Innovatie (TRAMI) - 6-7 maart (Brussel)

 • Conferentie: Open Voedingsconferentie - 11-13 maart (Leuven)

 • Conferentie: De kracht van wetenschapscommunicatie benutten in onderzoek en beleid - 12-13 maart (Brussel)

 • Conferentie: Bioeconomy Changemakers Festival - 13-14 maart (Brussel)

 • Conferentie: Media Innovation Xchange: Europese conferentie op de digitale transformatie en innovatie van de mediasector - 13-14 maart (Brussel)

 • EuroHPC-top - 18-21 maart (Antwerpen)

 • Conferentie: Innovation Procurement - 19-20 maart (Brussel)

 • ERAC (European Research Area and Innovation Committee) meeting - 25-26 maart (Namen)

 • Equinox Summit II - 26 maart (Brussel)

 • Gezamenlijke vergadering van het ERAC en de Groep onderzoek - 11-12 april (Namen)

 • De Europese open wetenschapscloud (EOSC) en nationaal / regionaal open wetenschapsbeleid - 16 april (Brussel)

 • Conferentie: Experimenteren voorbij: De leidende rol van Europa in de mainstreaming van de circulaire praktijk - 17 april (Brussel)

 • Conferentie: Marie Sklodowska-Curie-acties (MSCA) - 18-19 april (Bergen)

 • Conferentie: Tomorrow's Chemicals Policy: Perspectives and Challenges - 23-24 april (Brussel)

 • Conferentie: Dissemination Event CF SEDSS Phase III - 24-25 april (Brussel)

 • Conferentie: Ocean Decade Meets Mission Ocean - Blauwe vaardigheden voor een duurzame blauwe economie - 25 april (Oostende)

 • Kleine landen en grote uitdagingen: Hoe indicatoren voor wetenschap, technologie en innovatie beleidsmakers kunnen helpen om de toekomstige uitdagingen op het gebied van milieu en maatschappij aan te pakken - 25 april (Brussel)

 • Bijeenkomst: (Digitale) oplossingen om de ongebonden sporter te informeren, motiveren en activeren - 25-26 april (Brugge)

 • Conferentie: Veiligheidsonderzoek - 29-30 april (Charleroi)

 • Conferentie: EU Defensie Industrie - 30 april (Charleroi)

 • #StrongerTogether : SSAH en de toekomst van empirisch onderbouwde beleidsvorming - 6-7 mei (Tervuren)

 • Conferentie: Flipping the hourglass: Towards sustainable land use in Europe and Flanders - 7-8 mei (Brugge)

 • Conferentie: Een verenigd Europa tegen oude en nieuwe pandemieën (cluster 1), alias Conferentie inzake paraatheid - 14-15 mei (Antwerpen)

 • Conferentie: High Level Event Offshore - 15-16 mei (Brugge)

 • Conferentie: Threads of Change: Systemic Transformation of the Textile Sector - 16 mei (Brussel)

 • Derde Forum over de missie inzake aanpassing aan de klimaatverandering - 22-23 mei (Brussel)

 • Conferentie: Innovatie voor een transformatie naar een duurzaam voedselsysteem - 23 mei (Brussel)

 • Conferentie: De convergentie van technologieën die O&I mogelijk maken voor de gezondheidszorg van de toekomst - 28-29 mei (Brussel)

 • Conferentie: IndTech2024 Wetenschap en innovatie om Europa industriële veerkracht en economische zekerheid te geven - 3-5 juni (Namur)

 • Conferentie over onderzoeks­infrastructuren - 4-5 juni (Brussel)

 • Workshop: e-IRG e-Infrastructuren voor de valorisatie van onderzoeksgegevens - 5 juni (Brussel)

 • ESFRI Forum - 6 juni (Brussel)

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'. 

Evenement

Vlaamse infodag over EU-innovatiefonds

12 januari 2024, 14:00 - 17:00

VEKA en VLAIO organiseren een infosessie om Vlaamse stakeholders te informeren over de oproepen van het EU-innovatiefonds.

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Evenement

Blue Economy Science Summit (BESS)

23 mei 2024, 14:00 - 19:00

Vertegenwoordigers van wetenschap, industrie en beleid ontmoeten elkaar over digitalisering in de blauwe economie.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Evenement

2nd European Mission Forum EMIF

6 maart 2024 - 7 maart 2024

Interesse in burgerparticipatie in de missies van Horizon Europe ? Meer weten over het transformatief en missie-georiënteerd O&I-beleid ?

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Evenement

EU Missions info days

25 april 2024 - 26 april 2024

Het evenement zal potentiële aanvragers informeren over de EU Missions 2024.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Evenement

Belgische COST informatiesessie

17 mei 2024, 10:00 - 15:00

De Belgische COST Nationale Contactpunten (CNCs) organiseren op 17 mei 2024 een informatiedag.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Evenement

Digital Ocean Forum 2024

13 juni 2024, 10:00 - 16:30

Dit evenement op hoog niveau met een focus op de European Digital Twin of the Ocean vindt plaats op 13 juni 2024 in Brussel.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Evenement

e-IRG Workshop van het Belgische EU Voorzitterschap

5 juni 2024 - 6 juni 2024

De e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) organiseert een workshop onder auspiciën van het Belgische voorzitterschap van de EU-Raad.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Evenement

Infodag Clean Energy Transition Partnership (CETP)

4 juni 2024, 10:00 - 12:00

Wil je impact hebben om de overgang naar schone energie vooruit te helpen? En wil je daarbij samenwerken met partners uit verschillende landen?

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Horizon 2020: succesverhaal of niet ?

Ben jij ook benieuwd welke impact Horizon 2020 heeft gehad ? Dat kan je nu lezen in de eindevaluatie van de Europese Commissie.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Gedragscode om kennisvalorisatie te bevorderen

De Europese Commissie twee voorstellen gepubliceerd om kennisvalorisatie te bevorderen die is gegenereerd door onderzoek en innovatie in Europa.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Geef input aan de deskundigengroep Horizon Europe

Oproep om feedback te geven over Horizon Europe & KP10 aan de deskundigengroep van de Europese Commissie.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Associatieverdrag Horizon Europa met Zuid-Korea

De EU en Zuid-Korea hebben de onderhandelingen over een associatieverdrag voor Horizon Europe succesvol beëindigd.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Commissie ontvangt advies over de toepassing van AI

De Europese Commissie heeft advies ontvangen over de toepassing van kunstmatige intelligentie in onderzoek en innovatie.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Europese Commissie lanceert ERA Talent Platform

Europese Commissie geeft gehoor aan de verzuchtingen van de onderzoeksgemeenschap.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd


Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Economie, Wetenschap en Innovatie