Onderzoek en innovatie

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden rond onderzoek en innovatie van de Raad Concurrentievermogen (Compet) tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier!

Raad Concurrentievermogen (Compet)

De Raad Concurrentievermogen (Compet) werkt aan de verbetering van het concurrentie­vermogen en de groei in de EU. Er zijn 4 belangrijke beleids­terreinen:

 • de interne markt

 • industrie

 • onderzoek en innovatie

 • ruimtevaart

Op deze pagina vind je alle info over de raadswerkzaamheden rond onderzoek en innovatie tijdens het Belgisch Voorzitterschap in de eerste helft van 2024. Info over de andere thema’s van de Raad Concurrentievermogen vind je hier.

Wie is bevoegd?

Tijdens het Belgisch Voorzitterschap geldt de volgende toerbeurtregeling voor de Raad Concurrentievermogen voor het thema onderzoek en innovatie

 • Voorzitter van de Raad: Wallonië (Waalse Gemeenschap)

 • Woordvoerder* in de Raad: Federale regering

*De woordvoerder zetelt op de Belgische stoel tijdens de Raadsvergaderingen en neemt het woord namens EU-lidstaat België. De woordvoerder is bevoegd om België bij stemmingen te verbinden.

Dossiers op de agenda

Welke dossiers komen in principe aan bod tijdens het Belgische Voorzitterschap? En welke taak heeft de Raad? Afhankelijk van de stand van zaken van een dossier zal de Raad: beleidsdebatten moeten voeren; de werkzaamheden starten of voortzetten om tot een algemene oriëntatie (general approach) te komen; de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) in goede banen moeten leiden om tot een politiek akkoord te komen; een voorlopig politiek akkoord formeel moeten aannemen.

 • Raadsconclusies over de Eex-post evaluatie van Horizon 2020, 8ste Europees kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (agenda: aannemen)

 • Raadsconclusies over kennisvalorisatie als instrument voor economisch en industrieel herstel en veerkracht (agenda: aannemen)

 • Wijziging van de EuroHPC-verordening (agenda: aannemen)

 • Raadsaanbeveling kennisveiligheid (agenda: aannemen)

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap een aantal inhoudelijke prioriteiten.

In de Raad:

 • Verbeterde valorisatie van onderzoeksresultaten en aanpak van de innovatiekloof (van onderzoek en innovatie naar (industriële) toepassingen) met aandacht voor cross-sectorale kenniscirculatie en het betrekken van burgers

 • Evaluatie H2020 en voorbereiding 10e kaderprogramma

 • De rol van O&I in de maatschappij te versterken via evenementen van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU

 • Een sterk en geïntegreerd voedselbeleid

 • Verdere versterking van groene en digitale vaardigheden van werknemers alsook ondersteuning van bedrijven/kmo’s in het opnemen van nieuwe technologieën

 • Innovatiegericht aankopen versterken

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 61-64).

Belangrijke evenementen & vergaderingen

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergadering voor van de Raad Concurrentievermogen voor het thema onderzoek en innovatie is gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • Conferentie: Narrating Europe - 1 februari (Brussel)

 • Bridging the funding gap - Langetermijn­investeerders voor innovatie en de duurzaamheids­transitie in Europa - 5 februari (Brussel)

 • Conferentie: Van onderzoek naar realiteit: De kracht van Europese digitalisering ontsluiten - 5-6 februari (Brussel)

 • Workshop Cyber resilience in de ruimte: uitdagingen in kaart brengen, veerkracht smeden - 8 februari (Brussel)

 • Informele bijeenkomst ministers van Concurrentievermogen (Onderzoek en Innovatie) - 14-15 februari (Terhulpen) - zie pagina Raad

 • Multilaterale dialoog over waarden en beginselen voor internationale O&I-samenwerking - 15-16 februari (Brussel)

 • Conferentie: Onderzoeksperspectieven op de gezondheidseffecten van klimaatverandering - 19-20 februari (Brussel)

 • Workshop over medische radio-isotopen - 28 februari (Brussel)

 • Nobel Prize Dialogue - 5 maart (Brussel)

 • Conferentie: European Mission Forum - Eindconferentie Transnationale samenwerking over missiegericht beleid in Onderzoek en Innovatie (TRAMI) - 6-7 maart (Brussel)

 • Conferentie: Open Voedingsconferentie - 11-13 maart (Leuven)

 • Conferentie: De kracht van wetenschapscommunicatie benutten in onderzoek en beleid - 12-13 maart (Brussel)

 • Conferentie: Bioeconomy Changemakers Festival - 13-14 maart (Brussel)

 • Conferentie: Media Innovation Xchange: Europese conferentie op de digitale transformatie en innovatie van de mediasector - 12-14 maart (Brussel)

 • EuroHPC-top - 18-22 maart (Antwerpen)

 • Conferentie: Innovation Procurement - 19-20 maart (Brussel)

 • ERAC (European Research Area and Innovation Committee) meeting - 25-26 maart (Namen)

 • Equinox Summit II - 26 maart (Brussel)

 • Gezamenlijke vergadering van het ERAC en de Groep onderzoek - 11-12 april (Namen)

 • De Europese open wetenschapscloud (EOSC) en nationaal / regionaal open wetenschapsbeleid - 16 april (Brussel)

 • Conferentie: Circulaire Economie Conferentie - 17 april (Brussel)

 • Conferentie: Marie Sklodowska-Curie-acties (MSCA) - 18-19 april (Bergen)

 • Conferentie: Tomorrow's Chemicals Policy: Perspectives and Challenges - 23-24 april (Brussel)

 • Conferentie: Ocean Decade Meets Mission Ocean - Blauwe vaardigheden voor een duurzame blauwe economie - 25 april (Oostende)

 • Kleine landen en grote uitdagingen: Hoe indicatoren voor wetenschap, technologie en innovatie beleidsmakers kunnen helpen om de toekomstige uitdagingen op het gebied van milieu en maatschappij aan te pakken - 25 april (Brussel)

 • Bijeenkomst: (Digitale) oplossingen om de ongebonden sporter te informeren, motiveren en activeren - 25-26 april (Brugge)

 • Conferentie: Veiligheidsonderzoek - 29-30 april (Charleroi)

 • Conferentie: EU Defensie Industrie - 30 april (Charleroi)

 • SSAH- en STEM-expertise combineren in empirisch onderbouwde beleidsvorming - 6-7 mei (Tervuren)

 • Conferentie: Europa verenigd tegen oude en nieuwe pandemieën (cluster 1): Paraatheid voor pandemieën – HERA (Europese Autoriteit voor paraatheid en respons op gezondheidsproblemen) - 14-15 mei (Antwerpen)

 • Conferentie: High Level Event Offshore - 15-16 mei (Brugge)

 • Derde Forum over de missie inzake aanpassing aan de klimaatverandering - 22-23 mei (Brussel)

 • Conferentie: De convergentie van technologieën die O&I mogelijk maken voor de gezondheidszorg van de toekomst - 28-29 mei (Brussel)

 • IndTech2024 - 3-5 juni (Namur)

 • Conferentie over onderzoeks­infrastructuren - 4-5 juni (Brussel)

 • Humane biomonitoring en PARC: van regionaal tot internationaal niveau - 4-5 juni (Brussel)

 • Conferentie: e-IRG - 5-7 juni (Brussel)

 • ESFRI Forum - 6 juni (Brussel)

 • CMD-h: Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human - 10-12 juni (Gent)

 • Dialoog op hoog niveau over coöperatieve, verbonden en geautomatiseerde mobiliteit (CCAM) - 18-19 juni (Gent)

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'. 

Evenement

Vlaamse infodag over EU-innovatiefonds

12 januari 2024, 14:00 - 17:00

VEKA en VLAIO organiseren een infosessie om Vlaamse stakeholders te informeren over de oproepen van het EU-innovatiefonds.

Kaatje Gevaert

Liaisonofficer - Europese subsidies & Financiëring

Evenement

Blue Economy Science Summit (BESS)

23 mei 2024, 14:00 - 19:00

Vertegenwoordigers van wetenschap, industrie en beleid ontmoeten elkaar over digitalisering in de blauwe economie.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Evenement

2nd European Mission Forum EMIF

6 maart 2024 - 7 maart 2024

Interesse in burgerparticipatie in de missies van Horizon Europe ? Meer weten over het transformatief en missie-georiënteerd O&I-beleid ?

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Horizon 2020: succesverhaal of niet ?

Ben jij ook benieuwd welke impact Horizon 2020 heeft gehad ? Dat kan je nu lezen in de eindevaluatie van de Europese Commissie.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd


Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Economie, Wetenschap en Innovatie