Raad bereikt overeenstemming over supercomputers voor AI-ontwikkeling

28 mei 2024 - door Kristof Vlaeminck

Nadat het Europees Parlement vorige maand zijn zegen heeft gegeven, heeft nu ook de Raad van de EU een akkoord bereikt om Europese supercomputercapaciteit open te stellen voor start-ups.

  • De originele verordening uit 2021 over de European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) wordt gewijzigd zodat Europa een leiderschapsrol opneemt op het gebied van kunstmatige intelligentie.

  • De gewijzigde verordening beoogt de ontwikkeling en exploitatie van AI-fabrieken ter ondersteuning van een ecosysteem voor kunstmatige intelligentie.

  • Twintig dagen nadat de gewijzigde verordening verschenen is in het Europees Publicatieblad van de Europese Unie, treedt deze in werking.

De Raad van de EU heeft een politiek akkoord bereikt over de wijziging van de verordening over de European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU). De EuroHPC is een structuur die in 2018 is opgericht om het voortouw te nemen op het gebied van Europese supercomputers. Momenteel heeft de gemeenschappelijke onderneming EuroHPC negen supercomputers aangeschaft, verspreid over heel Europa.

De overeenkomst van de lidstaten is het sluitstuk van een AI-initiatief dat door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is aangekondigd in haar State of the Union van 2023. Deze werd vorige maand reeds door het Europees Parlement goedgekeurd.

In het akkoord van de Raad hebben de lidstaten overeenstemming bereikt over de uitbreiding van de doelstellingen van de EuroHPC. Deze moet Europa's leiderschap op het gebied van kunstmatige intelligentie stimuleren. De verordening voegt met de ontwikkeling en exploitatie van AI-fabrieken ter ondersteuning van een ecosysteem voor kunstmatige intelligentie een extra doelstelling toe. AI-fabrieken zijn entiteiten die infrastructuren voor AI-supercomputerdiensten aanbieden. De verordening zal ook de superrekencapaciteit beschikbaar stellen voor innovatieve Europese AI-startups om hun modellen te trainen.

 

Raad verduidelijkt voorstel Commissie

In de overeenkomst van de Raad wordt gegarandeerd dat er voor de activiteiten die onder de AI-fabrieken vallen, een eerlijke gebruik van de supercomputers wordt gegarandeerd. Hierdoor worden ze toegankelijk voor een groter aantal openbare en particuliere gebruikers.

 

In de verordening worden startende bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) expliciet genoemd als mogelijke gebruikers van de AI-supercomputers. Zij zullen gebruik kunnen maken van de one-stop-shop die elke gastentiteit creëert om de toegang tot haar ondersteunende diensten te vergemakkelijken. In het standpunt van de Raad wordt opgeroepen om speciale toegangsvoorwaarden vast te stellen voor startende ondernemingen en KMO’s.

 

Op grond van het vandaag bereikte politieke akkoord kunnen gastentiteiten een financiële bijdrage van de EU ontvangen: tot 50% voor de aanschaf van AI-supercomputers en tot 50% voor de exploitatiekosten (inclusief kosten voor AI-georiënteerde supercomputerdiensten).

 

Tot slot staat in de verordening dat de AI-supercomputers voornamelijk moeten worden gebruikt voor het ontwikkelen, testen, evalueren en valideren van grootschalige, algemene AI-opleidingsmodellen en opkomende AI-toepassingen, en voor de verdere ontwikkeling van AI-oplossingen in de EU.

Volgende stappen

Zodra de verordening in het EU-Publicatieblad gepubliceerd wordt, sluit VLEVA het dossier af.

Meer informatie

  • Persbericht van de Raad van de EU

  • Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1173 wat betreft een EuroHPC-initiatief voor start-ups om Europees leiderschap op het gebied van betrouwbare artificiële intelligentie te stimuleren