How to Achieve Real Integration of SSH into Transdiscilpinary Research for a Competitieve, Green and Fair Europe ?

25 juni 2024, 11:00 - 13:30

Marnixlaan 28 - 1000 Brussel

Het Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie is een politiek instrument om specifieke EU doelstellingen te bereiken en in het bijzonder de Green Deal. De integratie van sociale en humane wetenschappen (Social Sciences and Humanities - SSH) in transdisciplinair onderzoek is een noodzaak om deze doelen te bereiken. Verdere integratie van SSH wordt als een prioriteit beschouwd en het evenement zal hier dieper op ingaan.

Het evenementzal zich richten op beste praktijken en instrumenten om een betere integratie van SSH te bereiken, in het bijzonder voor klimaat- en gezondheidsspecifieke kwesties:

  • Hoe kan het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU rekening houden met het feit dat voor een werkelijke integratie van SSH in transdisciplinair onderzoek speciale middelen nodig kunnen zijn?

  • Hoe kunnen oproepen tot voorstellen van werkprogramma's zo worden geformuleerd dat ze aantrekkelijk zijn voor SSH-onderzoekers?

  • Hoe kunnen evaluatiecriteria en -processen voor verschillende instrumenten worden ontwikkeld om de integratie van SSH in gefinancierde projecten verder te ondersteunen?

Meer informatie

Het inschrijvingsformulier vind je hier terug.