Hoeksteen gelegd voor meer open samenwerking in onderzoek en innovatie

19 februari 2024 - door Kristof Vlaeminck

In een wereld in verandering is het belangrijk om enkele afspraken te maken met gelijkgezinde landen op het gebied van internationale samenwerking voor onderzoek en innovatie.

  • Het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU heeft een internationale ministeriële dialoog georganiseerd op 15 en 16 februari 2024.

  • In workshops werd over principes en waarden in internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie gesproken.

  • Uitkomst is een ministeriële verklaring, de ‘Verklaring van Brussel’, over beginselen en waarden voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie.

Op 15 en 16 februari organiseerde het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de EU een multilaterale dialoog op hoog niveau over de beginselen en waarden van internationale samenwerking in onderzoek en innovatie. Het evenement bestond uit een reeks workshops. Uitgenodigde deelnemers waren:

  • de EU lidstaten;

  • de Europese instellingen;

  • Iliana Ivanova - de EU Commissaris voor Onderzoek;

  • Aan Horizon Europe geassocieerde landen of in het proces dit te worden;

  • Internationale organisaties zoals de Oeso en de International Council for Science.

De multilaterale dialoog mondde uit in een ministeriële verklaring, de ‘Verklaring van Brussel’ (Brussels Declaration). Hierin wordt onder meer het belang erkend van onderzoek en innovatie, de versterking van de internationale samenwerking in onderzoek en innovatie en het belang van samenwerking op basis van gedeelde principes en waarden. Nieuwe landen kunnen zich nog steeds aansluiten bij de verklaring indien zij deze waarden onderschrijven.

Meer informatie

Neem contact op met Kristof Vlaeminck (kristof.vlaeminck@vleva.eu) voor meer informatie en de conceptversie van de verklaring.