Initiatief om Europese supercomputercapaciteit open te stellen voor start-ups

29 april 2024 - door Kristof Vlaeminck

Het Europees Parlement heeft het amendement goedgekeurd om de Europese supercomputercapaciteit open te stellen voor start-ups op het gebied van kunstmatige intelligentie.

  • Het Europees Parlement neemt het amendement aan om het EuroHPC-initiatief open te stellen voor startende ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

  • Het goedgekeurde amendement is gericht op het versterken van de leidende rol van Europa op het gebied van betrouwbare kunstmatige intelligentie (ethisch en verantwoord).

  • Na het Europees Parlement is het de beurt aan de Raad om zich over het voorstel te buigen.

Initiatief eind januari voorgesteld door de Europese Commissie

Met het initiatief wordt de invoering van een nieuwe doelstelling voor de European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) beoogd. EuroHPC JU is een gezamenlijk initiatief van de EU, de Europese landen en private partners om een supercomputersysteem van wereldklasse te ontwikkelen in Europa. Het voorgestelde initiatief moet de EuroHPC JU in staat stellen om de supercomputers te upgraden of te verwerven en ter beschikking te stellen voor kunstmatige intelligentie. Het snel leren en trainen van betrouwbare en ethische machines staat hierbij centraal.

Het initiatief moet de EuroHPC JU ook in staat stellen om de toegang tot haar rekenhulpbronnen te verruimen. Hierdoor kunnen verschillende soorten gebruikers het potentieel van AI op het gebied van supercomputing ten volle benutten.

Bovendien moet de EuroHPC JU een one-stop-shop oprichten.

Tot slot wordt de bezorgdheid over de ecologische voetafdruk van de faciliteiten in het nieuwe initiatief onder de aandacht gebracht. De organisaties die een supercomputer huisvesten moeten plannen hebben voor de energie-efficiëntie en de duurzaamheid van het gebruik. Deze moeten ervoor zorgen dat de supercomputer toegang heeft tot een veilige en stabiele netaansluiting en elektriciteitsvoorziening, bij voorkeur op basis van schone en betaalbare energie.

Meer informatie