Gedragscode om kennisvalorisatie te bevorderen

07 maart 2024 - door Kristof Vlaeminck

De Europese Commissie stelt twee gedragscodes voor om de kennisvalorisatie gegenereerd door onderzoek en innovatie te bevorderen

  • Een eerste gedragscode focust op de betrokkenheid van burgers bij kennisvalorisatie.

  • Een tweede gedragscode moet de co-creatie van kennisvalorisatie door samenwerking tussen de industrie en de academische wereld bevorderen.

  • Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU werkt aan voorstel met het oog op het aannemen van conclusies over het versterken van kennisvalorisatie

Gedragscode betrokkenheid van burgers bij kennisvalorisatie

Het doel van deze code is om begeleiding en hulpmiddelen te bieden voor onderzoek en innovatie waarbij burgers betrokken zijn. De gedragscode helpt een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor kennisvalorisatie. Het voorstel geeft manieren aan waarop burgers betrokken kunnen worden op lange termijn en bijdragen tot deze valorisatieprocessen.

De tekst bevat ook voorstellen voor het versterken van talent en capaciteiten, sector- en discipline-overschrijdende samenwerking en het versterken van synergieën. Er worden eveneens elementen aangehaald om het bewustzijn van de voordelen van kennisvalorisatie te vergroten.

Gedragscode kennisvalorisatie door samenwerking tussen de industrie en de academische wereld

De tweede gedragscode wil de kennisvalorisatie bevorderen door samenwerking tussen industriële en academische partners. De tekst doet voorstellen voor:

  • een versterkte dialoog tussen sectoren;

  • investeringen in de ontwikkeling van vaardigheden en levenslang leren;

  • het bevorderen van stimulansen voor teams binnen organisaties die zich bezighouden met processen om kennis te benutten.

Discussies in de Raad

Kennisvalorisatie is ook het onderwerp van besprekingen in de Raad van de EU met het oog op de aanneming van conclusies. Het Belgische voorzitterschap werkt zijn compromisvoorstel uit over het versterken van kennisvalorisatie als instrument voor een veerkrachtige en concurrerende industrie en een open strategische autonomie in Europa.

Attachment(s)