Jouw stem in Europa: richtlijnen voor verantwoord gebruik generatieve AI

28 maart 2024 - door Kristof Vlaeminck

Zoals je hier kan lezen, heeft de Europese Commissie samen met de landen van de Europese onderzoeksruimte (European Research Area) en andere belanghebbenden een reeks richtlijnen opgesteld voor een verantwoord gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie (AI).

  • De richtlijnen moeten de Europese onderzoeksgemeenschap ondersteunen om AI verantwoord te gebruiken.

  • De Europese Commissie heeft een enquête gepubliceerd om feedback te verzamelen over het document 'Living Guidelines on the Responsible Use of Generative AI for Research'.

  • Dit document is het resultaat van een co-creatieproces, maar zal regelmatig worden bijgewerkt met feedback van de wetenschappelijke gemeenschap en andere belanghebbenden.

Je stem laten horen?

Klik hier voor meer informatie.