Commissie ontvangt advies over de toepassing van AI

16 april 2024 - door Kristof Vlaeminck

Het Scientific Advice Mechanism (SAM) heeft zijn onafhankelijke beleidsaanbevelingen gepubliceerd over de manier waarop kunstmatige intelligentie in onderzoek en innovatie in de hele EU gemakkelijker toegepast kan worden.

 • Het advies is niet-bindend, maar kan worden meegenomen in de algemene strategie van de Europese Commissie voor AI in onderzoek en innovatie.

 • Het advies is wetenschappelijk onderbouwd en is gebaseerd op een overzichtsrapport met data dat ook beschikbaar is.

 • De SAM beveelt ook een aanpak aan waarin de mens en de gemeenschap centraal staan.

Concrete aanbevelingen van het SAM

 • Oprichting van een Europees instituut voor kunstmatige intelligentie in de wetenschap -

  Om de dominantie die een beperkt aantal bedrijven hebben over de infrastructuur voor kunstmatige intelligentie tegen te gaan en publiek onderzoek in verschillende disciplines mogelijk te maken, adviseren de wetenschappers om een nieuw instituut op te richten. Dit instituut zou uitgebreide computermiddelen, een duurzame cloudinfrastructuur en gespecialiseerde AI-trainingen voor wetenschappers moeten bieden.

 • Hoge kwaliteitsnormen voor AI-systemen (gegevens, computers, codes) -

  Voor wetenschappelijk onderzoek op basis van kunstmatige intelligentie is een enorme hoeveelheid gegevens nodig. Die gegevens moeten van hoge kwaliteit zijn, op verantwoorde wijze worden verzameld en zorgvuldig worden beheerd. Dit garandeert dat alle Europese onderzoekers en innovatoren eerlijke toegang krijgen.

 • Transparantie van openbare modellen -

  De EU moet transparante openbare AI-modellen ondersteunen om de betrouwbaarheid van kunstmatige intelligentie te vergroten en de reproduceerbaarheid van onderzoeksresultaten te versterken.

 • AI-instrumenten en -technologieën speciaal voor wetenschappelijk werk -

  Om wetenschappers te helpen hun algehele efficiëntie te verbeteren, wordt geadviseerd om de ontwikkeling van AI-instrumenten en -technologieën die gespecialiseerd zijn in wetenschappelijk werk te ondersteunen (bijv. stichtingsmodellen voor de wetenschap, wetenschappelijke modellen voor grote talen, AI-onderzoeksassistenten en andere manieren om AI-technologieën te gebruiken).

 • AI-onderzoek met grote voordelen voor EU-burgers -

  Volgens het advies moet prioriteit gegeven worden aan aan AI-onderzoek op gebieden als gepersonaliseerde gezondheidszorg en sociale cohesie. Gegevens zijn overvloedig aanwezig voor deze domeinen maar moeilijk te interpreteren. 

 • Een mens- en gemeenschapsgerichte aanpak -

  De adviseurs bevelen aan dat de EU onderzoek bevordert naar de filosofische, juridische en ethische dimensies van kunstmatige intelligentie in de wetenschap. Hierbij moeten de mensenrechten gerespecteerd worden en de transparantie en de verantwoordingsplicht gewaarborgd worden. Het bevorderen van 'AI-geletterdheid' zou niet alleen burgers in staat stellen om hun voordeel te halen uit de voordelen van deze technologie , maar ook het toekomstige Europese onderzoek versterken door de beste talenten vast te houden.

Meer informatie?