Raad keurt conclusies goed evaluatie Horizon 2020

27 mei 2024 - door Kristof Vlaeminck

De Raad heeft conclusies goedgekeurd over de ex-post evaluatie van Horizon 2020 en de toekomstperspectieven van het volgende Europese onderzoeks- en innovatieprogramma (FP10).

  • Horizon 2020 was het 8e kaderprogramma van de EU voor de financiering van onderzoek en innovatie en liep van kracht tussen 2014 en 2020.

  • Het totale budget van het programma was 75,6 miljard euro.

  • Deze ex-post evaluatie is hoofdzakelijk een vooruitkijken naar het toekomstige Europese onderzoeks- en innovatieprogramma (FP10). Deze conclusies zijn een cruciale stap in de ontwikkeling van het volgende kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en veel van de opmerkingen zullen hun weg vinden naar het nieuwe programma.

Vooruitblik op FP10

Nadat de Europese Commissie in januari 2024 zijn evaluatierapport over Horizon 2020 heeft gepubliceerd, hebben de lidstaten hierop hun conclusies geformuleerd. Deze zijn niet enkel een terugkijken op het vorige Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020 – FP8), maar voornamelijk een vooruitblik op FP10.

De conclusies bevestigen de centrale rol van het kaderprogramma bij het ondersteunen van onderzoek en innovatie op EU-niveau. In het programma staat excellentie centraal en draagt bij aan de wetenschappelijke, maatschappelijke en economische impact. Er wordt ingegaan op synergieën met andere Europese programma's en met nationale en regionale fondsen. In de conclusies wordt opgeroepen tot een betere terugkoppeling naar de beleidsvorming en een betere afstemming van het kaderprogramma op de Europese onderzoeksruimte (European Research Area - ERA). In de conclusies wordt ook gewezen op de aanzienlijke verschillen in deelname- en succespercentages tussen verschillende landen en wordt opgeroepen om te zoeken naar een effectievere aanpak die een bredere deelname ondersteunt. Tot slot wordt in de conclusies ingegaan op de noodzaak om de monitoring van het programma verder te optimaliseren, met inbegrip van de beoordeling van de langetermijneffecten.

Meer informatie