U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderzoek en Innovatie

De European Green Deal Call binnen Horizon 2020 is open tot en met 26 januari 2021. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Stilstaan is achteruitgaan. Dit weet de Europese Unie maar al te goed, daarom is investeren in onderzoek en innovatie in Europa één van hun prioriteiten. Onderzoek en innovatie staan centraal in de EU-strategie om groei en banen te creëren en oplossingen te vinden voor onze grootste maatschappelijke problemen.

De EU ondersteunt deze domeinen via zevenjarige kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Het huidige programma, Horizon 2020, voorziet bijna 80 miljard euro voor de periode 2014-2020 en het budget voor zijn opvolger, Horizon Europe, wordt het hoogste ooit.

Onderzoek en innovatie is een beleidsdomein waarvoor de EU een gedeelde bevoegdheid heeft samen met de lidstaten.

Technological transformations, skills and globalization - future challenges for shared prosperity

Icon CALL Technological transformations, skills and globalization - future challenges for shared prosperity

Deadline:

De gecombineerde effecten van technologische transformaties, van handel en globalisering hebben winnaars en verliezers gecreëerd in Europa en in de rest van de wereld. Europese economieën worden...

Lees meer
ERA-NET Cofund action on enhancing urban transformation capacities

Icon CALL ERA-NET Cofund action on enhancing urban transformation capacities

Deadline:

De overgang naar een duurzame economie en samenleving zal in steden plaatsvinden. De uitvoering van onderzoek en innovatie in overeenstemming met de nieuwe stedelijke agenda en de stedelijke...

Lees meer
Society and innovations: understanding the contexts, processes and consequences

Icon CALL Society and innovations: understanding the contexts, processes and consequences

Deadline:

De tijden van sociale, economische, technologische en culturele veranderingen waarin we leven, genereren kansen en nieuwe uitdagingen voor mens, maatschappij en cultuur. Innovaties zullen (...

Lees meer
ERA-NET Cofund action on conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems

Icon CALL ERA-NET Cofund action on conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems

Deadline:

Veel van de ecosystemen in de wereld hebben een aanzienlijke degradatie ondergaan met negatieve gevolgen voor de biologische diversiteit en het levensonderhoud van mensen. Er is een groeiend besef...

Lees meer
Monitoring ecosystems through research, innovation and technology

Icon CALL Monitoring ecosystems through research, innovation and technology

Deadline:

Biodiversiteit blijft in elke regio van de wereld achteruitgaan, wat ook de ecosysteemdiensten aanzienlijk beïnvloedt. Meer dan ooit is het nodig om de capaciteit te vergroten om veranderingen in...

Lees meer
Strengthening international collaboration: enhanced natural treatment solutions for water security and ecological quality in cities

Icon CALL Strengthening international collaboration: enhanced natural treatment solutions for water security and ecological quality in cities

Deadline:

Verwacht wordt dat tegen 2050 de helft van de menselijke bevolking in steden zal wonen en mogelijk de helft in informele nederzettingen zal wonen zonder geschikte infrastructuur voor...

Lees meer
Sustainable management in extractive industries

Icon CALL Sustainable management in extractive industries

Deadline:

De EU is sterk afhankelijk van grondstoffen die cruciaal zijn voor een sterke Europese industriële basis, een essentiële bouwsteen van de groei en het concurrentievermogen van de EU. Om de...

Lees meer
Evolving European media landscapes and Europeanisation

Icon CALL Evolving European media landscapes and Europeanisation

Deadline:

Het traditionele en sociale medialandschap verandert snel. Digitalisering, de verspreiding van wereldwijd interactieve leveringsplatforms, een grotere nadruk op gegevens, kapitaalconcentratie,...

Lees meer
Copernicus evolution: new concept for an innovative and holistic solution for Sentinels calibration & validation

Icon CALL Copernicus evolution: new concept for an innovative and holistic solution for Sentinels calibration & validation

Deadline:

Copernicus richt zich op alle domeinen van de aarde, inclusief de atmosfeer, het land (inclusief binnenwateren) en de oceanen. Het EU-milieuprogramma Copernicus implementeert zes diensten die...

Lees meer
EGNSS applications fostering societal resilience and protecting the environment

Icon CALL EGNSS applications fostering societal resilience and protecting the environment

Deadline:

Het doel van dit onderwerp is de ontwikkeling van innovatieve EGNSS-toepassingen ter ondersteuning van de maatschappelijke veerkracht, het welzijn van EU-burgers, het verbeteren van nood- en...

Lees meer
Support to the networking of national R&I Think Tanks for helping co-shape and share a common perspective on R&I policy across Europe

Icon CALL Support to the networking of national R&I Think Tanks for helping co-shape and share a common perspective on R&I policy across Europe

Deadline:

De beoogde nieuwe governance van O & I-beleid op EU-niveau is gebaseerd op een combinatie van co-creatie op verschillende beleidsterreinen en co-design met relevante belanghebbenden, als...

Lees meer
Developing deliberative and participatory democracies through experimentation

Icon CALL Developing deliberative and participatory democracies through experimentation

Deadline:

Liberale democratieën zijn de afgelopen tijd onder druk komen te staan. Politiek wantrouwen, polariserende discoursen, lagere verkiezingsdeelname en populistische verhalen die het idee van een...

Lees meer
Space traffic management

Icon CALL Space traffic management

Deadline:

De combinatie van goedkopere technologie en nieuwe investeerders onder leiding van de internetsector verlaagt de drempel voor toegang tot de ruimte. Het aantal ruimteactoren, publiek en privaat,...

Lees meer
Addressing radicalization through social inclusion

Icon CALL Addressing radicalization through social inclusion

Deadline:

De verspreiding van radicale ideologieën die in sommige gevallen tot geweld hebben geleid, heeft de EU en haar lidstaten ertoe aangezet preventiebeleid en effectieve interventiescenario's ter...

Lees meer
The Common Foreign and Security Policy and the expanding scope of the EU's external engagement

Icon CALL The Common Foreign and Security Policy and the expanding scope of the EU's external engagement

Deadline:

Er is een dringende behoefte aan de EU om haar capaciteiten en capaciteiten voor conflictoplossing, preventie en bemiddeling te verbeteren. Zoals benadrukt in de wereldwijde strategie van de EU en...

Lees meer
Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of sustainable mining

Icon CALL Raw materials innovation actions: exploration and Earth observation in support of sustainable mining

Deadline:

Het waarborgen van de duurzame toegang tot grondstoffen, inclusief metalen, industriële mineralen en bouwgrondstoffen, en met name kritische grondstoffen (CRM), is van groot belang voor de EU-...

Lees meer
Towards a comprehensive European mountain research strategy

Icon CALL Towards a comprehensive European mountain research strategy

Deadline:

Europese berggebieden spelen een centrale rol voor het welzijn van veel dichtbevolkte Europese regio's, bijvoorbeeld voor water- en energievoorziening, weerregimes, recreatie en toerisme. Europese...

Lees meer
SRC - In-space electrical propulsion and station keeping - Incremental technologies

Icon CALL SRC - In-space electrical propulsion and station keeping - Incremental technologies

Deadline:

De uitdaging van dit strategische onderzoekscluster (SRC) is het mogelijk maken van grote vorderingen op het gebied van elektrische voortstuwing (EP) voor ruimtevaartactiviteiten en transport,...

Lees meer
Enhancing the Belmont Forum Collaborative Research Action on Climate, Environment and Health

Icon CALL Enhancing the Belmont Forum Collaborative Research Action on Climate, Environment and Health

Deadline:

De EU is een belangrijke investeerder en speler in onderzoek naar klimaatverandering en gezondheid. De EU ondersteunt ook wereldwijde samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie,...

Lees meer
SRC - Space robotics technologies

Icon CALL SRC - Space robotics technologies

Deadline:

De algemene uitdaging van deze Strategic Research Cluster (SRC) is het mogelijk maken van grote vooruitgangen in robottechnologieën in de ruimte voor toekomstige missies op de baan waarvoor...

Lees meer
Technologies for European non-dependence and competitiveness

Icon CALL Technologies for European non-dependence and competitiveness

Deadline:

De ruimtevaartsector is een strategische troef die bijdraagt tot de onafhankelijkheid, veiligheid en welvaart van Europa en zijn rol in de wereld. Europa heeft niet-afhankelijke toegang nodig tot...

Lees meer
Sustainable practices for the integration of newly arrived migrants into societies

Icon CALL Sustainable practices for the integration of newly arrived migrants into societies

Deadline:

De ongeordende komst van grote aantallen migranten in heel Europa sinds 2014 heeft een uitzonderlijke mobilisatie van middelen bepaald (vaak gefragmenteerd in meerdere kleinschalige en in de tijd...

Lees meer
Coordination of European Polar research

Icon CALL Coordination of European Polar research

Deadline:

De EU is een belangrijke investeerder en speler in poolonderzoek. De EU ondersteunt ook de ontwikkeling en de internationale toegang tot onderzoeksinfrastructuren (terrestrische onderzoeksstations...

Lees meer
Supporting the implementation of GEOSS in the Arctic in collaboration with Copernicus

Icon CALL Supporting the implementation of GEOSS in the Arctic in collaboration with Copernicus

Deadline:

Om meer inzicht te krijgen in de snelle klimaat-, ecologische en ecologische veranderingen die plaatsvinden in het Noordpoolgebied en om goed geïnformeerde beslissingen te vergemakkelijken, is het...

Lees meer
Integrated GEOSS climate applications to support adaptation and mitigation measures of the Paris Agreement

Icon CALL Integrated GEOSS climate applications to support adaptation and mitigation measures of the Paris Agreement

Deadline:

Tijdige en betrouwbare aardobservatiegegevens en informatie over de toestand van ons veranderende klimaat en milieu zijn onmisbaar om de EU te ondersteunen bij haar internationale inzet voor...

Lees meer
Raad akkoord over synergieën Horizon Europe

Icon NIEUWS Raad akkoord over synergieën Horizon Europe

04 december 2019 - door Simon De Wachter

De Europese onderzoeksministers zijn het eens over de synergieën tussen Horizon Europe, het toekomstige Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en de andere Europese subsidieprogramma...

Lees meer
Developing the next generation of Earth System Models

Icon CALL Developing the next generation of Earth System Models

Deadline:

Aardingssysteemmodellen (ESM's) zijn essentiële hulpmiddelen voor het ondersteunen van de beleidsvorming op klimaatgebied en de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs. Ensembles van scenario-...

Lees meer
Polar climate: understanding the polar processes in a global context in the Arctic and Antarctic Regions

Icon CALL Polar climate: understanding the polar processes in a global context in the Arctic and Antarctic Regions

Deadline:

Veel van de natuurlijke fysische processen die plaatsvinden in de polaire atmosfeer en oceanen zijn potentieel van diepgaande betekenis voor het beheersen van omstandigheden over de hele wereld en...

Lees meer
Multi-hazard risk management for risk-informed decision-making in the E.U.

Icon CALL Multi-hazard risk management for risk-informed decision-making in the E.U.

Deadline:

Risico's als gevolg van natuurlijke gevaren zijn dramatisch toegenomen in Europa, als gevolg van grote veranderingen in het klimaat, landgebruik en sociaal-economische evolutie sinds de 20e eeuw....

Lees meer
Forest Fires risk reduction: towards an integrated fire management approach in the E.U.

Icon CALL Forest Fires risk reduction: towards an integrated fire management approach in the E.U.

Deadline:

Bosbranden vormen een groot gevaar in mediterraan Europa en in toenemende mate ook in landen in Midden-, Oost- en Noord-Europa. Er is een limiet in ons vermogen om branden af ​​te weren, met name...

Lees meer
Understanding climate-water-energy-food nexus and streamlining water-related policies

Icon CALL Understanding climate-water-energy-food nexus and streamlining water-related policies

Deadline:

Water, energie en voedsel zijn essentieel voor het welzijn van de mens, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. Prognoses suggereren dat de vraag naar zoet water, energie en voedsel zal...

Lees meer
Climate resilience of European coastal cities and settlements

Icon CALL Climate resilience of European coastal cities and settlements

Deadline:

Op de meeste locaties langs de Europese kustlijn zijn extreem hoge kustwaterstanden gestegen. Deze toename lijkt vooral te wijten te zijn aan stijgingen van de gemiddelde lokale zeespiegel in...

Lees meer
Wat betekent de ‘European Green Deal’ voor Europa en Vlaanderen?

Icon EVENT Wat betekent de ‘European Green Deal’ voor Europa en Vlaanderen?

28 januari 2020 13:00 – 16:30
VLEVA, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel

Ontdek het uitgebreide verslag van deze succesvolle infosessie. Dit bevat de keynote van onze gastspreker Kurt Vandenberghe. Hij volgt de werkzaamheden v/d Green Deal op voor het kabinet van...

Lees meer
Advancing climate services

Icon CALL Advancing climate services

Deadline:

In het kader van de Overeenkomst van Parijs is overeengekomen om het aanpassingsvermogen te vergroten, de veerkracht te vergroten en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen,...

Lees meer
Scientific support to designing mitigation pathways and policies

Icon CALL Scientific support to designing mitigation pathways and policies

Deadline:

De vroege jaren 2020 zullen een belangrijke periode zijn voor EU-klimaatactie. In het kader van de Overeenkomst van Parijs werden alle partijen, inclusief de EU, verzocht om tegen 2020 zowel een...

Lees meer
Plastics in the environment: understanding the sources, transport, distribution and impacts of plastics pollution

Icon CALL Plastics in the environment: understanding the sources, transport, distribution and impacts of plastics pollution

Deadline:

Tot op heden waren de inspanningen om de bronnen, het transport en de distributie van plasticvervuiling te begrijpen vooral gericht op het mariene milieucompartiment. Er wordt echter algemeen...

Lees meer
A common European framework to harmonise procedures for plastics pollution monitoring and assessments

Icon CALL A common European framework to harmonise procedures for plastics pollution monitoring and assessments

Deadline:

Om langetermijnoplossingen te ontwikkelen om plasticvervuiling te verminderen, is een grondig begrip van het emissieprobleem belangrijk, inclusief consistente monitoring en in kaart brengen van...

Lees meer
Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors

Icon CALL Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors

Deadline:

Innovatie is een onmisbaar onderdeel van de systemische overgang naar een circulaire economie. In het verleden vond innovatie in sectoren zoals kunststof, textiel en meubels vaak plaats in silo's...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer

Onderzoek en Innovatie

Het Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD) is verantwoordelijk voor het EU-beleid inzake onderzoek, wetenschap en innovatie. Mariya Gabriel is de Europese Commissaris bevoegd voor dit thema.

Andere gerelateerde EU-organen zijn het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), de Europese Onderzoeksraad (ERC) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Daarnaast zijn onder meer de Uitvoerende Agentschappen voor onderzoek (REA), voor kleine en middelgrote bedrijven (EASME) en voor innovatie en netwerken (INEA) verantwoordelijk voor het beheer van de EU-onderzoekssubsidies.

In het Europees Parlement bespreken de Europarlementsleden zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie in de commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE).

De lidstaten komen samen in de Raad Concurrentievermogen (COMPET) om zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie te behandelen.

Volg ons