U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderzoek en Innovatie

De European Green Deal Call binnen Horizon 2020 is open tot en met 26 januari 2021. Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Stilstaan is achteruitgaan. Dit weet de Europese Unie maar al te goed, daarom is investeren in onderzoek en innovatie in Europa één van hun prioriteiten. Onderzoek en innovatie staan centraal in de EU-strategie om groei en banen te creëren en oplossingen te vinden voor onze grootste maatschappelijke problemen.

De EU ondersteunt deze domeinen via zevenjarige kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Het huidige programma, Horizon 2020, voorziet bijna 80 miljard euro voor de periode 2014-2020 en het budget voor zijn opvolger, Horizon Europe, wordt het hoogste ooit.

Onderzoek en innovatie is een beleidsdomein waarvoor de EU een gedeelde bevoegdheid heeft samen met de lidstaten.

Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors

Icon CALL Develop and pilot circular systems in plastics, textiles and furniture sectors

Deadline:

Innovatie is een onmisbaar onderdeel van de systemische overgang naar een circulaire economie. In het verleden vond innovatie in sectoren zoals kunststof, textiel en meubels vaak plaats in silo's...

Lees meer
Understanding the transition to a circular economy and its implications on the environment, economy and society

Icon CALL Understanding the transition to a circular economy and its implications on the environment, economy and society

Deadline:

De overgang naar een circulaire economie houdt een systemische transformatie in van volledige waardeketens, met inbegrip van ontwerp-, productie- en consumptiefasen, zodat de waarde van producten...

Lees meer
Improving the sorting, separation and recycling of composite and multi-layer materials

Icon CALL Improving the sorting, separation and recycling of composite and multi-layer materials

Deadline:

Composiet of meerlagige materialen worden steeds vaker in verschillende toepassingen gebruikt. Producten en materialen worden steeds complexer, wat van invloed is op het vermogen om de waarde van...

Lees meer
Supporting deployment of eHealth in low and lower middle income countries in Africa for better health outcomes

Icon CALL Supporting deployment of eHealth in low and lower middle income countries in Africa for better health outcomes

Deadline:

E-gezondheidszorg kan bijdragen tot betere, toegankelijkere en efficiëntere gezondheids- en zorgdiensten, met name voor afgelegen bevolkingsgroepen en achtergestelde gemeenschappen. E-Health en...

Lees meer
Scaling up innovation for active and healthy ageing

Icon CALL Scaling up innovation for active and healthy ageing

Deadline:

De Europese Commissie heeft de schaalvergroting van digitale innovatie voor actief en gezond ouder worden bevorderd, zowel met onderzoeks- en innovatiefinanciering in het kader van Horizon 2020 en...

Lees meer
SOFT Innovation Prize

Icon CALL SOFT Innovation Prize

Deadline:
Lees meer
Pre-commercial Procurement for Digital Health and Care Solutions

Icon CALL Pre-commercial Procurement for Digital Health and Care Solutions

Deadline:

Digitale oplossingen die een continuüm van zorg in een hele reeks gezondheids- en zorgdiensten ondersteunen, kunnen de druk op overheden verlichten om meer kosteneffectieve gezondheids- en...

Lees meer
Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical devices

Icon CALL Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical devices

Deadline:

De ontwikkeling van medische hulpmiddelen en farmaceutische producten gaat gepaard met hoge kosten. Een nieuw farmaceutisch product en de introductie ervan op de markt kosten vandaag naar...

Lees meer
Photonics Innovation Hubs

Icon CALL Photonics Innovation Hubs

Deadline:
Lees meer
ERC Proof of Concept Grant

Icon CALL ERC Proof of Concept Grant

Deadline:

Deadlines: 21 januari 2020, 7 mei 2020 en 17 september 2020.

Lees meer
Forest soils Research and Innovation Action

Icon CALL Forest soils Research and Innovation Action

Deadline:

Bodem ondergaat voortdurend ontwikkeling door fysische, chemische en biologische processen, die zowel vorming als afbraak omvatten. Uiteindelijk onderhoudt het de primaire productie, die...

Lees meer
Connecting consumers and producers in innovative agri-food supply chains

Icon CALL Connecting consumers and producers in innovative agri-food supply chains

Deadline:

In de context van een grotere marktgerichtheid van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is een van de specifieke doelstellingen van het GLB na 2020 het opnieuw in evenwicht brengen van de...

Lees meer
Innovative agri-food value chains: boosting sustainability-oriented competitiveness

Icon CALL Innovative agri-food value chains: boosting sustainability-oriented competitiveness

Deadline:

Voedselsystemen staan ​​voor veel onderling verbonden uitdagingen, die hun duurzaamheid in gevaar brengen, zoals veranderende klimaatomstandigheden, verslechterende natuurlijke hulpbronnen,...

Lees meer
Closing nutrient cycles

Icon CALL Closing nutrient cycles

Deadline:

De EU is sterk afhankelijk van externe bronnen voor de levering van belangrijke meststoffen die in de landbouw worden gebruikt. Uitputting van hulpbronnen en een toenemende wereldwijde vraag naar...

Lees meer
Diversifying revenue in rural Africa through bio-based solutions

Icon CALL Diversifying revenue in rural Africa through bio-based solutions

Deadline:

In veel Afrikaanse regio's is de landbouw overwegend op levensonderhoud gericht, waardoor de meeste boeren niet de middelen hebben om te investeren in verbetering van de productiviteit van hun...

Lees meer
Strengthening the European agro-ecological research and innovation ecosystem

Icon CALL Strengthening the European agro-ecological research and innovation ecosystem

Deadline:

Om te voldoen aan de toenemende maatschappelijke eisen en uitdagingen op het gebied van voedselonzekerheid, moet de landbouw de milieu- en klimaatveranderingskwesties in verband met primaire...

Lees meer
A comprehensive vision for urban agriculture

Icon CALL A comprehensive vision for urban agriculture

Deadline:

Stadslandbouw [1], in zijn vele verschillende vormen, kan antwoorden bieden op een breed scala van uitdagingen in verband met het leven in steden. In ontwikkelde landen hebben deze voornamelijk...

Lees meer
Towards a European research and innovation roadmap on soils and land management

Icon CALL Towards a European research and innovation roadmap on soils and land management

Deadline:

Land en bodem vervullen een aantal vitale functies, waaronder de productie van voedsel en het leveren van ecosysteemdiensten zoals waterzuivering, nutriëntencycli, koolstofopslag en de...

Lees meer
Reducing food losses and waste along the agri-food value chain

Icon CALL Reducing food losses and waste along the agri-food value chain

Deadline:

Jaarlijks gaat in de EU ongeveer 88 miljoen ton voedsel verloren of wordt het verspild in de hele waardeketen van de agrofood, van de primaire productie tot de eindconsumptie, met bijgevolg grote...

Lees meer
Husbandry for quality and sustainability

Icon CALL Husbandry for quality and sustainability

Deadline:

Dierlijke producten vormen een belangrijke bron van goede, verteerbare eiwitten, mineralen en vitamines in menselijke consumptiepatronen en maken deel uit van een gezond en uitgebalanceerd dieet....

Lees meer
Thematic networks compiling knowledge ready for practice

Icon CALL Thematic networks compiling knowledge ready for practice

Deadline:

Ondanks de voortdurende financiering van wetenschappelijke projecten, worden innovatieve ideeën en methoden uit de praktijk niet vastgelegd en verspreid, terwijl ook onderzoeksresultaten vaak niet...

Lees meer
Biodiversity in action: across farmland and the value chain

Icon CALL Biodiversity in action: across farmland and the value chain

Deadline:

Onder landbouwbiodiversiteit wordt verstaan ​​alle componenten van biologische diversiteit die (i) relevant zijn voor voedsel en landbouw en alle componenten van biologische diversiteit die (ii)...

Lees meer
Healthy terrestrial livestock microbial ecosystems for sustainable production

Icon CALL Healthy terrestrial livestock microbial ecosystems for sustainable production

Deadline:

Onderzoek besteedt steeds meer aandacht aan het belang van interacties tussen de gastheer en de microbiota en hun effecten op de productie-efficiëntie en de gezondheid en het welzijn van dieren....

Lees meer
Sustainable wood value chains

Icon CALL Sustainable wood value chains

Deadline:
Lees meer
Integrated health approaches and alternatives to pesticide use

Icon CALL Integrated health approaches and alternatives to pesticide use

Deadline:

Gewasbescherming en biociden (beide vallen onder de term "pesticiden") worden in de landbouw gebruikt om de opbrengst te verzekeren en de voedsel- en voederveiligheid in de landbouwproductie en de...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Raad en het Europees Parlement hebben een definitief akkoord bereikt over Horizon Europe.

Lees meer

Onderzoek en Innovatie

Het Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD) is verantwoordelijk voor het EU-beleid inzake onderzoek, wetenschap en innovatie. Mariya Gabriel is de Europese Commissaris bevoegd voor dit thema.

Andere gerelateerde EU-organen zijn het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), de Europese Onderzoeksraad (ERC) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Daarnaast zijn onder meer de Uitvoerende Agentschappen voor onderzoek (REA), voor kleine en middelgrote bedrijven (EASME) en voor innovatie en netwerken (INEA) verantwoordelijk voor het beheer van de EU-onderzoekssubsidies.

In het Europees Parlement bespreken de Europarlementsleden zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie in de commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE).

De lidstaten komen samen in de Raad Concurrentievermogen (COMPET) om zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie te behandelen.

Volg ons