Nieuwe Europese Innovatieagenda

07 juli 2022

Op 5 juli stelde de Europese Commissie de nieuwe Europese innovatieagenda voor. De agenda heeft tot doel de ontwikkeling en opschaling van innovatie in de hele Unie te versnellen door middel van een samenhangende reeks maatregelen. Lees hieronder wat het allemaal inhoudt.

Op 5 juli presenteerde de Europese Commissie de langverwachte ‘Europese Innovatieagenda’. Met deze agenda wil de Commissie van Europa het centrum voor start-ups en deeptech-innovatie maken. Daarnaast wil ze een pan-Europees innovatie-ecosysteem creëren waarin bedrijven hun activiteiten gemakkelijk over de grenzen heen kunnen uitbreiden. Met andere woorden heeft de Europese Innovatieagenda tot doel de ontwikkeling en opschaling van innovatie in de hele EU de versnellen. Door het voortouw te nemen bij innovatie, zal Europa de digitale en groene transitie versnellen en wil men minder afhankelijk worden van derden.

De agenda bouwt voort op de vier sterktes van de Europese Unie: de ondernemingsgeest van de Europeanen, de wetenschappelijke topkwaliteit, de Eengemaakte Markt en onze democratische samenlevingen. 

Acties

De nieuwe Europese innovatieagenda omvat 25 specifieke acties in het kader van 5 vlaggenschipinitiatieven:

  • Toegang tot financiering voor start-ups en scale-ups verbeteren.

  • Verbetering van de regelgevingsvoorwaarden voor innoverende bedrijven zodat ze kunnen experimenteren met innovaties. De Commissie zal in de eerste helft van 2023 richtsnoeren voorleggen om de ontwikkeling van "regulatory sandboxes" te bevorderen.

  • Versnelling en versterking van innovatie in Europese innovatie-ecosystemen. De Commissie wil regionale innovatievalleien oprichten en met elkaar te verbinden. Richtsnoeren voor synergieën tussen cohesiebeleid en Horizon Europe.

  • Stimuleren, aantrekken en behouden van talent op het gebied van deeptech. De Commissie stelt initiatieven voor om het beroepsonderwijs te verbeteren.

  • Ondersteuning van de lidstaten bij de ontwikkeling en uitvoering van innovatievriendelijk overheidsbeleid. Dit gebeurt met name via het instrument voor technische ondersteuning van de EU in het kader van het ‘Next Generation’ EU-herstelplan.

Lees hier de tekst van de nieuwe Europese Innovatieagenda.
Lees hier de factsheet.