Nieuwe richtsnoeren voor synergieën tussen EFRO en Horizon 2020

19 juli 2022 - door Kaatje Gevaert

Op 5 juli 2022 publiceerde de Commissie een praktische en gebruiksvriendelijke gids over nieuwe mogelijkheden om de synergieën tussen Horizon Europa en de programma's van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling te maximaliseren.

  • Het document bevat juridische en uitvoeringsdetails van alle nieuwe mogelijkheden om operationele synergieën tot stand te brengen

  • Tot en met 2028 neemt de EU verschillende maatregelen om de twee instrumenten dichter bij elkaar te brengen,

  • Naar de gids: ‘Synergies between Horizon Europe and ERDF programmes

Commissie gidst u door synergieën Horizon en EFRO

De Europese Commissie helpt gebruikers bij het vinden van synergieën tussen Horizon Europe en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in de praktijk. Het document bevat juridische en uitvoeringsdetails van alle nieuwe mogelijkheden om operationele synergieën tot stand te brengen, onder meer voor de seal of excellence, overheveling van middelen tussen beide programma’s, cumulatieve financiering, medegefinancierde en geïnstitutionaliseerde partnerschappen, teaming, en upstream/downstream-synergieën, waaronder missies. Tot en met 2028 neemt de EU verschillende maatregelen om de twee instrumenten dichter bij elkaar te brengen, zoals het versoepelen van staatssteunregels, blijkt uit een gidsdocument.

Een praktische leidraad

De Commissie wil onderzoekers en fondsbeheerders ondersteunen bij het vinden van synergieën tussen Horizon Europe en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De praktische gids ‘Synergies between Horizon Europe and ERDF programmeszet de verschillende mogelijkheden uiteen. Het document richt zich op nationale contactpunten (NCP’s) en projectindieners voor Horizon Europe, en EFRO-managementautoriteiten. De Commissie legt de verschillende typen synergieën uit, net als de stappen die aanvragers moeten doorlopen om gebruik te maken van verschillende programma’s. Tenslotte geeft ze bij iedere mogelijke synergie een voorbeeld uit de praktijk.

Verschillende typen synergieën

In het document vind je de verschillende typen synergieën die nu van toepassing zijn:

  1. Seal of Excellence: Projecten die excellent beoordeeld worden maar niet meer binnen het Horizon Europe-budget passen, krijgen een Seal of Excellence waarmee zonder meldplicht aanspraak gemaakt kan worden op financiering uit andere EU-fondsen.

  2. Overhevelen middelen EFRO naar Horizon Europe: Regio’s kunnen maximaal 5% van de middelen die zij uit het EFRO ontvangen, vrijwillig naar Horizon Europe overhevelen indien dit bijdraagt aan de doelstellingen van het EFRO-programma in die lidstaat.

  3. Cumulatieve financiering: Managementautoriteiten kunnen besluiten een project vanuit verschillende instrumenten te financieren. Ook Digital Europe kan daarvoor ingezet worden;

  4. Europese partnerschappen: Lidstaten mogen besluiten EFRO-gelden te gebruiken als bijdrage aan medegefinancierde en geïnstitutionaliseerde partnerschappen;

  5. Gecombineerde financiering in Teaming: In het widening-instrument Teaming is het verplicht om de subsidie uit Horizon Europe te complementeren met een gelijk bedrag uit EFRO;

Achtergrondinformatie

Horizon Europe is een centraal door de Commissie beheerd programma gericht op het financieren van het meest excellente onderzoek & innovatie (O&I). Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, door regio's zelf beheerd, richt zich onder meer op het verkleinen van de innovatiekloof tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde regio's in Europa. In de vernieuwde Europese Onderzoeksruimte is het een beleidsprioriteit van de Commissie om de twee instrumenten en haar doelen dichter bij elkaar te brengen, maar door verschillen in regelgeving gaat dat niet gemakkelijk.Met nieuwe initiatieven en aangepaste staatssteunregels hoopt de Commissie nu succesvoller te zijn, zodat regio's hun slimme specialisatiestrategieën niet enkel in theorie maar ook in de praktijk aan Horizon Europe kunnen koppelen. Het onderwerp staat volop in de aandacht komend half jaar, het Tsjechisch Raadsvoorzitterschap organiseerde namelijk een grote conferentie en plant Raadsconclusies.