Europese Commissie presenteert werkprogramma 2023

19 oktober 2022 - door Veronique Vennekens

De Europese Commissie presenteerde haar nieuwe werkprogramma voor 2023 in het Europees Parlement. Ze lanceren volgend jaar 43 nieuwe beleidsinitiatieven.

  • Het werkprogramma bevat 43 nieuwe initiatieven, 8 aangekondigde herzieningen en 2 voorstellen worden terug ingetrokken.

  • Enkele nieuwe initiatieven komen direct of indirect uit de resultaten van de Conferentie over de toekomst van Europa.

  • Raadpleeg het werkprogramma hier en de annexen hier.

In dit artikel geven we een overzicht van de opvallendste nieuwigheden.

Een Europese Green Deal

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft zijn stempel gedrukt op het Commissie werkprogramma. Begin 2023 lanceren ze daarom een hervorming van de elektriciteitsmarkt die onder andere een ontkoppeling van de elektriciteits- en gasprijzen bevat.

Daarnaast stellen ze voor om een Europese Waterstofbank op te richten die 3 miljard euro zal investeren in het opstarten van een waterstofmarkt in de Europese Unie.

Eén van de initiatieven die werd geïnspireerd door de Conferentie over de Toekomst van Europa is het aanpakken van voedsel- en textielafval. Het gaat om afval verminderen én de milieu-impact van afval te verkleinen. Ook zullen ze de Europese wetgeving rond dierenwelzijn herzien, ook een van de thema’s die hoog op de agenda van burgers stond.

Een Europa dat geschikt is voor het digitale tijdperk

Om verder de risico’s van strategische afhankelijkheid aan te pakken zal de Commissie maatregelen voorstellen om te zorgen voor voldoende en gediversifieerde toegang tot kritieke grondstoffen die nodig zijn voor de digitale en economische veerkracht.

De interne markt viert haar 30e verjaardag en de Commissie wil in 2023 de gaten in de uitvoering van die interne markt verder aanpakken. Zo komt er een herziening van de regels voor betalingsachterstanden die vooral kmo’s moet helpen. Ze willen ook administratieve en gerechtelijke procedures vereenvoudigen door meer digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht te gebruiken én te verbeteren.

Tot slot komt er ook een gemeenschappelijke Europese mobiliteitsdataruimte om digitalisering in de mobiliteitssector te stimuleren. Er komt ook een regelgevingskader voor hyperloop om ons voor te bereiden op nieuwe mobiliteitsoplossingen.

Een economie die werkt voor de mensen

Op vraag van de input die uit de Conferentie over de toekomst van Europa kwam plant de Commissie een evaluatie van het economisch bestuur. Er komt ook een tussentijdse evaluatie van de EU-begroting 2021-2027 gezien de verschillende uitdagingen die de Unie voorgeschoteld krijgt. De Commissie zal ook een tweede reeks nieuwe eigen middelen voorstellen die verder bouwt op het voorstel voor een set belastingsregels voor zakendoen in Europa.

De Europese Commissie zal in 2023 een voorstel indienen om de basis van een digitale euro vast te leggen voordat deze wordt uitgegeven door de Europese Centrale Bank.

Het kader voor kwaliteitsstages wordt geactualiseerd zodat bepaalde struikelblokken, zoals een eerlijke verloning en toegang tot sociale bescherming, worden aangepakt.

De Commissie geeft zelf aan dat deze reeks voorstellen na de winter geëvalueerd kan worden omdat het gezien de economische onzekerheid nodig kan zijn om nog zaken bij te sturen die het concurrentievermogen kunnen beïnvloeden.

Een sterker Europa in de wereld

De Europese Commissie zal een EU-ruimtestrategie voor veiligheid en defensie presenteren. Ook komt er een nieuwe maritieme veiligheidstrategie. De toolbox voor sancties om corruptie aan te pakken wordt ook bijgewerkt.

Bevordering van onze Europese manier van leven

De Commissie wil meer jongeren een studie, opleiding of stage in een ander EU-land laten volgen. Daarom zullen ze het huidige EU-kader voor leermobiliteit actualiseren. 2023 wordt ook het Europees Jaar van de Vaardigheden. Daarmee willen ze hooggekwalificeerde professionals aantrekken in sectoren waarin we nu te kampen hebben met personeelstekorten. Dat kan onder andere door de erkenning van kwalificaties van personen die van buiten de EU komen. Er komt in dat kader ook een Cybersecurity Skills Academy.

Om reizen binnen de Schengenzone makkelijker te maken wil de Europese Commissie Europese reisdocumenten digitaliseren.

Om de gezondheidsunie verder uit te bouwen komt er een complete benadering van de geestelijke gezondheid én een herziening van de aanbeveling over rookvrije omgevingen. Tot slot komt er ook een nieuwe aanbeveling over kankers die door vaccins te voorkomen zijn.

Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

De Europese Commissie wil een Europese gehandicaptenkaart voorstellen die de wederzijdse erkenning van de gehandicaptenstatus in alle lidstaten garandeert. Ze werken ook verder aan het wegwerken van lacunes in de wettelijke bescherming tegen discriminatie op grond van ras of etnische afkomst.

Lees hier de communicatie van de Europese Commissie over het werkprogramma 2023.

Raadpleeg hier de annexen van het werkprogramma.