Recordbegroting voor de oproep Europese universiteiten 2023 in het kader van Erasmus+

30 september 2022 - door Kaatje Gevaert

Vandaag publiceerde de Europese Commissie de vierde oproep voor Europese universiteiten in het kader van het Erasmus+-programma.

  • Met deze nieuwe oproep in het kader van Erasmus+ wordt het initiatief Europese universiteiten voortgezet met een recordbedrag van 384 miljoen euro.

  • De uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 31 januari 2023

  • Bekijk de oproep op het Funding and Tenders portal

Wat is het Europees Universitair initiatief?

De werkzaamheden van het Europees Universitair initiatief omvatten de taken van alle instellingen voor hoger onderwijs op het gebied van onderwijs, onderzoek, innovatie en dienstverlening aan de samenleving. Deze allianties hebben diverse modellen van systemische, structurele en duurzame transnationale samenwerking die de kwaliteit, de prestaties, de aantrekkelijkheid en het internationale concurrentievermogen van het hoger onderwijs in heel Europa versterken, voor hun studenten en personeel, en tegelijkertijd onze democratische waarden bevorderen.

Structuur van de oproep

De oproep is gestructureerd rond twee thema's:

  • Thema 1: intensivering van voorafgaande diepgaande institutionele transnationale samenwerking

Dit thema van de oproep biedt steun aan reeds bestaande allianties voor diepgaande institutionele transnationale samenwerking, waaronder, maar niet uitsluitend, de allianties van Europese universiteiten die zijn geselecteerd in het kader van de oproep tot het indienen van voorstellen voor Erasmus+ voor 2020.

Het doel is voort te bouwen op de tot nu toe bereikte institutionele samenwerking en de doeltreffendheid van deze bestaande samenwerking verder te verdiepen, te intensiveren en uit te breiden om vooruitgang te boeken in de richting van de langetermijnvisie van de "Europese universiteiten". Nieuwe instellingen voor hoger onderwijs kunnen zich als volwaardige partners bij deze bestaande allianties aansluiten.

  • Thema 2: ontwikkeling van nieuwe diepgaande institutionele transnationale samenwerking

Dit thema van de oproep biedt steun aan aanvragers die nieuwe diepgaande institutionele transnationale samenwerking tot stand willen brengen in een nieuwe alliantie van "Europese universiteiten".

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Vind de oproep voor Erasmus+ Europese universiteiten 2023 op het Funding and Tenders portal van de EU.

Deadline

De uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 31 januari 2023.

Noteer de datum voor de komende informatiesessie!

De Commissie organiseert een online open informatiebijeenkomst waar potentiële aanvragers vragen kunnen stellen over de oproep van 2023 op 15 november 2022.

Achtergrond

Europese universiteiten kunnen maatschappelijke uitdagingen beter oplossen door de grenzen van transnationale samenwerking in het hoger onderwijs verder te verleggen. Zij versterken de kwaliteit en relevantie voor toekomstbestendige vaardigheden, rusten jongeren, een leven lang lerenden en onderzoekers uit met de juiste competenties en vaardigheden voor de groene en digitale transitie en om de innovatoren en ondernemers van morgen te worden, en hebben tegelijkertijd een positief effect op hun innovatie-ecosystemen en gemeenschappen.

De oproep voor 2023 is gericht op de verwezenlijking van de ambitieuze doelstellingen die voor het initiatief zijn vastgesteld in de conclusies van de Raad over het initiatief Europese universiteiten van 17 mei 2021, en op de doelstellingen in de Europese strategie voor universiteiten en de nieuwe Europese innovatieagenda (persbericht).

De Erasmus+-oproep van 2023 bouwt voort op het succes van de drie oproepen die in 2019, 2020 en 2022 zijn gelanceerd. Deze ondersteunen momenteel 44 allianties met 340 instellingen voor hoger onderwijs uit heel Europa.

Deze nieuwe oproep is bedoeld om het initiatief dichter bij de doelstelling van de Europese strategie voor universiteiten te brengen, namelijk om tegen medio 2024 60 allianties te ondersteunen, waarbij meer dan 500 instellingen voor hoger onderwijs uit heel Europa betrokken zijn.

Lees meer over het Europees Universitair Initiatief