Sleutelvoorwaarden voor geslaagde overgang naar een 'twin transition'

19 juli 2022

Het Joint Research Center (JRC) analyseerde hoe de huidige en toekomstige digitale technologieën belangrijke katalysatoren kunnen worden voor de groene overgang tegen 2050? 

Hoe kunnen de huidige en toekomstige digitale technologieën belangrijke katalysatoren worden voor de groene overgang tegen 2050? Dat analyseert de studie ‘Towards a green & digital future. Key requirements for successful twin transitions in the European Union.’ van het Joint Research Center (JRC). In deze studie wordt er ook gekeken naar spanningsvelden tussen de twee transities, zoals hoe digitale technologieën extra milieubelasting met zich mee kunnen brengen.

Er wordt nagegaan hoe economische, sociale en politieke factoren de ‘twin transition’ zullen beïnvloeden. In de studie wordt nader ingegaan op vijf economische sectoren die tot de grootste uitstoters van broeikasgassen in de EU behoren: 1) landbouw, 2) gebouwen en bouwnijverheid, 3) energie, 4) energie-intensieve industrieën, en 5) vervoer en mobiliteit. Op basis hiervan worden in de studie de belangrijkste vereisten voor een succesvol beheer van de ‘twin transition’ afgeleid. Voor elk van de vijf sectoren worden in de studie twee voorbeelden gegeven van specifieke oplossingen die de groene en de digitale transitie met elkaar verbinden (d.w.z. groene digitale oplossingen).

10 kerngebieden

Op basis van deze studie publiceerde de Europese Commissie de mededeling ‘2022 Strategic Foresight Report: Twinning the green and digital transitions in the new geopolitical context. In de mededeling worden 10 kerngebieden genoemd waarop maatregelen voor een succesvolle 'twinning' moeten worden genomen.

  1. Versterking van de veerkracht en open strategische autonomie in sectoren die cruciaal zijn voor ‘twin transition’.

  2. Versterking van groene en digitale diplomatie.

  3. Strategisch beheer van het aanbod van kritieke materialen en grondstoffen.

  4. Versterking van de economische en sociale cohesie.

  5. Aanpassing van de onderwijs- en opleidingsstelsels aan een snel veranderende technologische en sociaal-economische realiteit, en ondersteuning van de arbeidsmobiliteit tussen sectoren.

  6. Mobiliseren van extra toekomstbestendige investeringen in nieuwe technologieën en infrastructuren.

  7. Ontwikkeling van monitoringkaders om welzijn te meten dat verder gaat dan het BBP en om de faciliterende effecten van digitalisering en de totale koolstof-, energie- en milieuvoetafdruk ervan te beoordelen.

  8. Zorgen voor een toekomstbestendig regelgevingskader voor de eengemaakte markt, dat duurzame bedrijfsmodellen en consumptiepatronen bevordert.

  9. Een wereldwijde aanpak van normalisatie intensiveren en profiteren van het pioniersvoordeel van de EU op het gebied van concurrerende duurzaamheid, waarbij het beginsel "verminderen, herstellen, hergebruiken en recyclen" centraal staat.

  10. Het bevorderen van een robuust kader voor cyberbeveiliging en het veilig delen van gegevens.