Oproep 'Science meets Regions' - koppeling

25 juli 2022

In het kader van het project "Science meets Regions" lanceert het Joint Research Center (JRC) een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor 'pairing schemes'.

Het heeft als doel om lokale en regionale beleidsmakers samen te brengen met wetenschappers die deskundig zijn op wetenschappelijke gebieden die relevant zijn voor de beleidskwesties waarmee zij zich bezighouden.

Er kunnen projecten ingediend worden gelinkt aan de zes brede prioriteiten van de Europese Commissie, maar de prioriteit ligt op de groene en digitale transitie enerzijds en het economisch herstel na COVID-19 anderzijds.

Aanvragen kunnen tot 23 september 2022 worden ingediend.

Meer informatie.