Voorbereiding opvolger Horizon Europa gestart

03 augustus 2022 - door Kaatje Gevaert

Hoewel Horizon Europe amper anderhalf jaar loopt, denkt de Europese Commissie alweer na over het volgende programma vanaf 2028. Lees in dit artikel:

 • Welke stappen de Commissie onderneemt om het nieuwe Kaderprogramma na 2028 vorm te geven

 • Wat de doelstellingen zijn van het proces

 • Hoe jij jouw input kan geven: een consultatie eind 2022, die tot ver in de jaren '30 het beleid zal bepalen

Eerste voorbereidingen opvolger Horizon Europe

Hoewel Horizon Europe (2021-2027) pas startte in april 2021 en sommige Horizon 2020-projecten (2014-2021) pas een half jaar bezig zijn, kijkt de Europese Commissie al met één oog naar de toekomst en is ze begonnen met de voorbereidingen voor het volgende Europese onderzoeks- & innovatieprogramma. Dat 10e Kaderprogramma begint in 2028, nadat Horizon Europe op 31 december 2027 ten einde komt.

Proces in hoofdpunten

In hoofdlijnen ziet het traject tot 2028 er als volgt uit:

 • De Commissie evalueert eerst het vorige programma, Horizon 2020. De eindevaluatie van Horizon 2020 loopt van het tweede kwartaal van 2022 tot en met het vierde kwartaal van 2023. Zij zal de opzet en uitvoering, de resultaten en de effecten van het programma van 2014 tot 2020 analyseren en heeft betrekking op alle Horizon 2020-instrumenten.

 • Daarnaast evalueert de Commissie de resultaten van Horizon Europe tot nog toe. De tussentijdse evaluatie van Horizon Europa loopt van het vierde kwartaal van 2022 tot het derde kwartaal van 2024. De opzet, uitvoering en eerste resultaten van het programma zullen worden geanalyseerd en alle Horizon Europe-instrumenten zullen worden bestreken.

Voor de evaluaties baseert de Commissie zich -naast 12 thematische studies- op input uit het veld. Voor de input uit het veld  zijn de volgende raadplegingen gepland:

 • Een openbare raadpleging van 12 weken, die in het vierde kwartaal van 2022 in het Engels, Frans en Duits op de "Have Your Say"-website wordt gepubliceerd. Reacties kunnen in elke officiële EU-taal worden ingediend. Kort na de afsluiting zal op dezelfde website een samenvattend verslag worden gepubliceerd, samen met de antwoorden van de respondenten. Dezelfde raadpleging heeft zowel betrekking op Horizon 202 als op Horizon Europe (tussentijdse evaluatie en voorbereidingen voor het strategisch plan Horizon Europa 2025-27).

 • Gerichte raadplegingen (bv. workshops, interviews) voor aanvragers, deelnemers, nationale en regionale autoriteiten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Deze zijn inmiddels gestart als onderdeel van externe evaluatiestudies ter ondersteuning van deze evaluatie.

 • Een online-evenement, gepland in het tweede kwartaal van 2023, om meer standpunten van stakeholders te verzamelen.

De raadplegingen zijn gericht op de belangrijkste belanghebbenden, waaronder onderzoekers, het bedrijfsleven, de academische wereld, NGO’s, overheidsinstanties en overkoepelende EU-organisaties.

Lessen trekken

Vervolgens zal een expertgroep lessen trekken uit beide evaluaties, waarna de Commissie de blik volledig op het nieuwe programma richt. Uiteindelijk zal de Commissie een wetsvoorstel voor het 10e Kaderprogramma indienen, vermoedelijk in 2025, waarna de lidstaten en het Parlement een definitief akkoord moeten onderhandelen

Laat eind 2022 je stem horen

De voorbereidingen voor het 10e Kaderprogramma zijn begonnen. Een startdatum in 2028 lijkt nog ver weg, maar de lessen die nu getrokken worden, werken direct door in toekomstige onderzoeksfinanciering. Dat maakt de consultatie feitelijk een drietrapsraket, die het veld een uitgelezen kans biedt voor beïnvloeding van:

 1. de evaluatie van Horizon 2020;

 2. het ontwerp en de verdere implementatie van Horizon Europe via het tweede strategisch plan, én

 3. het ontwerp van het toekomstige Kaderprogramma.

Meer informatie over deze initiatieven is te vinden op de webpagina "Geef uw mening" van de Europese Commissie. Voor de eindevaluatie van Horizon 2020 hier en voor de tussentijdse evaluatie van Horizon Europa hier.

Context

Horizon Europe is het 9e Kaderprogramma voor onderzoek & innovatie. Het programma financiert excellente wetenschap, toepassingsgericht onderzoek en baanbrekende innovatie via een combinatie van instrumenten. Er is ook budget voor beleidsgerichte projecten, bijvoorbeeld rond open science, gendergelijkheid en mobiliteit van onderzoekers. Horizon Europe loopt van 2021 tot en met 2027. Voorganger Horizon 2020 liep van 2014 tot en met 2020.

Meer informatie vind je op de website van het NCP Flanders, nationaal contactpunt voor Horizon Europe in Vlaanderen.