Een mondiaal ecosysteem voor onderzoeksinfrastructuren

09 november 2022

Tijdens de Internationale Conferentie over Onderzoeksinfrastructuren (ICRI) in Brno presenteerde het Tsjechisch Voorzitterschap de ‘Brno Declaration on Fostering a Global Ecosystem of Research Infrastructures'.

  • Hierin wordt opgeroepen tot de realisatie van ‘een mondiaal ecosysteem voor onderzoeksinfrastructuren’.

  • De Europese Commissie en de lidstaten hebben samen een actieplan opgesteld.

  • Lees hier de 'Verklaring van Brno'

De Europese Commissie en de Europese lidstaten publiceerden samen de Verklaring van Brno. Deze tekst bestaat enerzijds uit de algemene beleidsperspectieven en anderzijds uit een actieplan.

Volgens de ondertekenaars kunnen onderzoeksinfrastructuren probleemoplossende en oplossingsgerichte benaderingen vergemakkelijken om de dringende uitdagingen het hoofd te bieden, en om het welzijn van de samenleving te bevorderen. Als gevolg daarvan versterken onderzoeksinfrastructuren de veerkracht en de bereidheid van de samenleving om crisisscenario's aan te pakken die op kennis en wetenschap gebaseerde oplossingen vereisen.

Daarnaast zou een mondiaal ecosysteem voor onderzoeksinfrastructuren gemeenschappelijke prioriteiten voor internationale samenwerking beter kunnen identificeren, en adequate instrumenten en mogelijkheden om de hulpbronnen op elkaar afstemmen. Tot slot kunnen onderzoeksinfrastructuren met een internationale dimensie een sleutelrol spelen om onder meer ‘science diplomacy’ te faciliteren en het vertrouwen tussen naties en culturen op te bouwen, wat op de proef wordt gesteld door de huidige geopolitieke situatie.

Actieplan

I

n de Verklaring roepen de lidstaten en de Europese Commissie op tot een aantal acties. Hieronder vindt u een niet-limitatieve opsomming:

  • Onderzoeksinfrastructuren op de voorgrond plaatsen van beleidsvorming. Zij kunnen een essentiële rol spelen om kenniscentra op te bouwen die op hun beurt belangrijk zijn voor de regionale en lokale economieën.

  • Onderzoeksinfrastructuren beschouwen als een strategische investering en een langetermijnverbintenis;

  • Synergieën op het gebied van financiering benutten en het landschap van onderzoeksinfrastructuren onderzoeken zodat er een financieel haalbaar, globaal, duurzaam ecosysteem kan ontstaan en de samenhang van de verschillende capaciteiten en mogelijkheden op nationaal, macro-regionaal en mondiaal niveau kan worden gewaarborgd.

  • Beleidsmakers, financiers en stakeholders van RI worden aangemoedigd om een dialoog op te zetten over de principes voor de internationale samenwerking met name het principe van wederzijdse openheid en een gelijkspeelveld gestoeld op gedeelde fundamentele waarden.

Op het einde van de tekst vermelden de lidstaten en de Europese Commissie dat ze de bovengenoemde oproep tot actie steunen en open staan voor het gebruik van hun eigen processen, en het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), om de ontwikkeling van een bloeiend mondiaal ecosysteem van onderzoeksinfrastructuren te ondersteunen. ​​​​​​