Informeel akkoord over Verklaring over digitale rechten en beginselen

15 november 2022

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten bereikten na een overleg een informeel akkoord over de EU-waarden bij de digitale transformatie. 

  • Volgens de verklaring moet de mens centraal staan en moet digitale technologie positief bijdragen aan de samenleving.

  • De Europese waarden en beginselen moet niet alleen in onze fysieke samenleving, maar ook online beschermd en bevorderd worden.

  • Naar verwachting zou de formele goedkeuring in december plaatsvinden. 

De lidstaten, het Parlement en de Commissie zijn tot een verklaring over Europese waarden in de digitale wereld gekomen. Met deze tekst wil men de EU-waarden en beginselen niet alleen in onze fysieke samenleving maar ook digitaal beschermen en bevorderen. Denk hierbij aan privacy, gelijke toegang tot diensten en (digitaal) onderwijs, enzovoort. Ook pleit men ervoor om een veilige digitale omgeving te creëren en wordt het belang van keuzevrijheid benadrukt.

De verklaring is zowel leidend voor bedrijven die nieuwe technologieën ontwikkelen of implementeren, alsook beleidsmakers die werken aan een visie op de digitale transformatie. 

Volgende stappen

De Raad, het Parlement en de Commissie moeten nu het voorlopige akkoord formeel goedkeuren. Naar verwachting zal dit gebeuren in december. 

Achtergrond

In januari 2022 stelde de Europese Commissie haar ontwerpverklaring voor een reeks digitale beginselen en rechten voor het digitale decennium voor. Deze verklaring van de Commissie kwam er naar aanleiding van de conclusies van de Europese Raad van 25 maart 2021 waarin ze het belang van de digitale transformatie voor de groei, de veiligheid en het concurrentievermogen van de EU benadrukte. 

Lees hier het persbericht.