U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Onderzoek en Innovatie

Stilstaan is achteruitgaan. Dit weet de Europese Unie maar al te goed, daarom is investeren in onderzoek en innovatie in Europa één van hun prioriteiten. Onderzoek en innovatie staan centraal in de EU-strategie om groei en banen te creëren en oplossingen te vinden voor onze grootste maatschappelijke problemen.

De EU ondersteunt deze domeinen via zevenjarige kaderprogramma’s voor onderzoek en innovatie. Het huidige programma, Horizon 2020, voorziet bijna 80 miljard euro voor de periode 2014-2020 en het budget voor zijn opvolger, Horizon Europe, wordt het hoogste ooit.

Onderzoek en innovatie is een beleidsdomein waarvoor de EU een gedeelde bevoegdheid heeft samen met de lidstaten.

Open Innovation Platform for Materials Modelling (RIA)

Icon CALL Open Innovation Platform for Materials Modelling (RIA)

Deadline:

Om zakelijke beslissingen te nemen, vereist de industrie workflows van materiaalmodellen, variërend van materiaalontwerp tot materiaalverwerking en productie gevalideerd in een industriële context...

Lees meer
Open Innovation Test Beds for nano-pharmaceuticals production (IA)

Icon CALL Open Innovation Test Beds for nano-pharmaceuticals production (IA)

Deadline:

Laboratoria in heel Europa en de rest van de wereld ontwikkelen nieuwe veelbelovende laboratorium proof-of-concepten voor nanofarmaceutica. Deze proof-of-concept tonen een sterk potentieel voor...

Lees meer
Open Innovation Test Beds for materials for building envelopes (IA)

Icon CALL Open Innovation Test Beds for materials for building envelopes (IA)

Deadline:

"Bijna zero-energy, zero emision-gebouwen" kunnen substantiële bijdragen leveren aan COP21-doelen. Een grootschalige inzet van deze gebouwen is echter afhankelijk van verkoopbare, goedkope,...

Lees meer
Open Innovation Test Beds for nano-enabled bio-based materials (IA)

Icon CALL Open Innovation Test Beds for nano-enabled bio-based materials (IA)

Deadline:

Op bio gebaseerde materialen op nanobasis kunnen bijdragen aan een sterkere circulaire economie en duurzamere groei, rekening houdend met de impact op de levenscyclus en hun potentieel om schaarse...

Lees meer
In support of documentary standards (CSA)

Icon CALL In support of documentary standards (CSA)

Deadline:

Er bestaat een algemene consensus dat de implementatie van nanotechnologieën gebaseerd moet zijn op een duidelijk wetenschappelijk onderbouwd begrip van mogelijke risico's die kunnen worden...

Lees meer
Sustainable Nano-Fabrication (CSA)

Icon CALL Sustainable Nano-Fabrication (CSA)

Deadline:

Nanotechnologisch onderzoek heeft geleid tot een opmerkelijke ontwikkeling van materialen op nanoschaal in bulkvorm met unieke eigenschappen. Verschillende van deze materialen zijn op de markt of...

Lees meer
Biological scaffolds for tissue regeneration and repair (RIA)

Icon CALL Biological scaffolds for tissue regeneration and repair (RIA)

Deadline:

De toenemende beschikbaarheid van nieuwe biomaterialen met weefselregeneratie-eigenschappen [1] biedt de oplossing voor vele ziekten, waaronder die van degeneratieve aard, met name als integrale...

Lees meer
Next generation organ-on-chip (RIA-LS)

Icon CALL Next generation organ-on-chip (RIA-LS)

Deadline:

'Organ-on-Chip' (OoC) is een veelbelovende technologie voor het bereiken van effectiever in-vitro-onderzoek in een breed scala van life science-sectoren, waaronder medicijnen en farmacie,...

Lees meer
Quality control in smart manufacturing (IA)

Icon CALL Quality control in smart manufacturing (IA)

Deadline:

Slimme fabrieken worden gekenmerkt door processen met onderling verbonden werkstukken en bijbehorende tools, evenals logistieke operaties. Deze genereren grote hoeveelheden gegevens, die kunnen...

Lees meer
Pilot lines for large-part high-precision manufacturing (IA 50%)

Icon CALL Pilot lines for large-part high-precision manufacturing (IA 50%)

Deadline:

De productie van grootschalige onderdelen heeft tot nu toe een relatief laag niveau van mechanisatie en automatisering bereikt, omdat standaardmachines en ontwerpprocedures niet geschikt zijn voor...

Lees meer
Energy-efficient manufacturing system management (IA)

Icon CALL Energy-efficient manufacturing system management (IA)

Deadline:

Verbetering van industriële energie-efficiëntie vereist de integratie van energiegegevens, zoals historische gegevens, realtime gegevens en realtime voorspelde energiekosten, in de...

Lees meer
Assembly of micro parts (RIA)

Icon CALL Assembly of micro parts (RIA)

Deadline:

Miniaturisatie leidt tot nieuwe functionaliteiten, gewichtsreductie en energie- en materiaalbesparing. De Europese industrie heeft momenteel een leidende positie op dit gebied, maar investeringen...

Lees meer
Upcycling Bio Plastics of food and drinks packaging (RIA)

Icon CALL Upcycling Bio Plastics of food and drinks packaging (RIA)

Deadline:

De Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie erkent het nut van kunststoffen voor de economie en ons dagelijks leven, maar wijst erop dat het gebruik van kunststoffen de...

Lees meer
New biotechnologies to remediate harmful contaminants (RIA)

Icon CALL New biotechnologies to remediate harmful contaminants (RIA)

Deadline:

Milieuvervuiling is een groot mondiaal probleem dat de natuurlijke hulpbronnen en het milieu in generieke termen beïnvloedt en met name belangrijke zorgen voor de menselijke gezondheid oplevert....

Lees meer
Multi-omics for genotype-phenotype associations (RIA)

Icon CALL Multi-omics for genotype-phenotype associations (RIA)

Deadline:

Grootschalige biologische datasets (bijv. Genomics, proteomics, metabolomics, epigenetics) zijn bevolkt dankzij moderne high-throughput-technologieën, de afnemende kosten van data-generatie,...

Lees meer
Reprogrammed microorganisms for biological sensors (IA)

Icon CALL Reprogrammed microorganisms for biological sensors (IA)

Deadline:

Een biologische sensor omvat een organisme of een biologische component geproduceerd door een organisme en wordt gebruikt om doelanalyten te detecteren. Biologische sensoren worden gebruikt in...

Lees meer
Jouw stem in Europa: Digital Europe

Icon NIEUWS Jouw stem in Europa: Digital Europe

29 juli 2019 - door Simon De Wachter

De Europese Commissie houdt een openbare raadpleging over het Digital Europe-programma. Dat nieuwe subsidieprogramma zal investeren in digitale technologieën die een verschil kunnen maken voor...

Lees meer
Future Engine Prize

Icon CALL Future Engine Prize

Deadline:
Lees meer
ERC Proof of Concept Grant

Icon CALL ERC Proof of Concept Grant

Deadline:
Lees meer
Socio-economic research: non-energy impacts and behavioural insights on energy efficiency interventions

Icon CALL Socio-economic research: non-energy impacts and behavioural insights on energy efficiency interventions

Deadline:

In de strategie van de energie-unie werd energie-efficiëntie erkend als een op zichzelf staande hulpbron, die in staat moet worden gesteld om op gelijke voorwaarden te concurreren met...

Lees meer
Support to the coordination of European smart buildings innovation community

Icon CALL Support to the coordination of European smart buildings innovation community

Deadline:

De herziene richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD) [1] moedigt het gebruik van ICT en slimme technologieën aan om ervoor te zorgen dat gebouwen efficiënt werken. Hiertoe bevordert de...

Lees meer
Renewable and energy efficient solutions for heating and/or cooling, and domestic hot water production in multi-apartment residential buildings

Icon CALL Renewable and energy efficient solutions for heating and/or cooling, and domestic hot water production in multi-apartment residential buildings

Deadline:

Rekening houdend met het feit dat bijna 50% van het uiteindelijke energieverbruik van de Unie wordt gebruikt voor verwarming en koeling, waarvan 80% wordt gebruikt in gebouwen [1], hangt de...

Lees meer
European building stock data 4.0

Icon CALL European building stock data 4.0

Deadline:

Er is een gebrek aan kwaliteitsgegevens over de gebouwenvoorraad in EU-lidstaten en regio's, met name (maar niet alleen) over gebouwenergie. Betrouwbare en uitgebreide gegevens zijn nodig om een...

Lees meer
Big data for buildings

Icon CALL Big data for buildings

Deadline:

Europese gebouwen produceren steeds meer gegevens over energieopwekking en -verbruik uit verschillende bronnen (bijv. Slimme meters, gebouwbeheersystemen). Het verzamelen en beschikbaar stellen...

Lees meer
Integrated design concepts for energy-efficient ICT in buildings

Icon CALL Integrated design concepts for energy-efficient ICT in buildings

Deadline:

De vraag naar gegevensverwerking zal naar verwachting de komende jaren groeien. Consolidatie vervangt snel een veelvoud van kleine, externe en inefficiënte datacenters door grote en meer resource...

Lees meer
National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative

Icon CALL National roundtables to implement the Smart Finance for Smart Buildings initiative

Deadline:

Toegang tot private financiering voor energie-efficiëntie en geïntegreerde hernieuwbare energiebronnen blijft een uitdaging. Een obstakel is het gebrek aan overeenstemming tussen de overheid, de...

Lees meer
Self-assessment and self-optimisation of buildings and appliances for a better energy performance

Icon CALL Self-assessment and self-optimisation of buildings and appliances for a better energy performance

Deadline:

Hoewel er aanzienlijke vooruitgang is geboekt, is energie-efficiëntie in Europa een nog te winnen strijd. Gebouwen, aangezien zij de grootste energieverbruiker in Europa vertegenwoordigen, spelen...

Lees meer
Towards highly energy efficient and decarbonised buildings

Icon CALL Towards highly energy efficient and decarbonised buildings

Deadline:

De markt voor diepgaande renovatie van gebouwen moet worden getransformeerd in termen van technologieën, processen en bedrijfsmodellen. Er is meer actie nodig voor Europa om het hogere aantal...

Lees meer
Centres of Excellence in exascale computing

Icon CALL Centres of Excellence in exascale computing

Deadline:

Deze call is voor ondersteunende Centers of Excellence (CoE) die het gebruik bevorderen van aankomende exascale computercapaciteiten en dit in gebieden waar gebruikersgemeenschappen in...

Lees meer
AI for Health Imaging

Icon CALL AI for Health Imaging

Deadline:

Artificiële intelligentie (AI) biedt substantiële kansen voor de gezondheidszorg en ondersteunt een betere diagnose, behandeling, preventie en gepersonaliseerde zorg. Analyse van...

Lees meer
Converting Sunlight to storable chemical energy

Icon CALL Converting Sunlight to storable chemical energy

Deadline:

Om fossiele energie te vervangen door duurzame alternatieven die dezelfde flexibiliteit en gebruiksgemak bieden, moeten we duurzame energie op grote schaal en voor lange tijd opslaan in nieuwe...

Lees meer
Bioclimatic approaches for improving energy performance in buildings in Africa and Europe

Icon CALL Bioclimatic approaches for improving energy performance in buildings in Africa and Europe

Deadline:

Afrika maakt een snelle verstedelijkingsfase door en naar verwachting zullen er tegen 2030 meer mensen in stedelijke gebieden wonen dan op het platteland. Aan de andere kant voldoet het...

Lees meer
ERA-NET Co-Fund Enhanced cooperation in Digitalisation of Energy Systems and Networks

Icon CALL ERA-NET Co-Fund Enhanced cooperation in Digitalisation of Energy Systems and Networks

Deadline:

Naast directe efficiëntiewinsten en kostenbesparingen biedt digitalisering het potentieel om fundamentele, systeembrede veranderingen in energiesystemen en netwerken te katalyseren. Naarmate de...

Lees meer
Big Data Innovation Hubs

Icon CALL Big Data Innovation Hubs

Deadline:

De uitdaging is om "datasilo's" te doorbreken en het delen, hergebruiken en verhandelen van data-assets te stimuleren door een data-driven innovatiehub van de tweede generatie te lanceren,...

Lees meer
Support to the realisation of the Implementation Plans of the SET Plan

Icon CALL Support to the realisation of the Implementation Plans of the SET Plan

Deadline:

Het strategische energietechnologieplan van de Europese Unie is gericht op tien acties die zijn gestructureerd rond de O & I-prioriteiten van de energie-unie. Het doel is de transformatie van...

Lees meer

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Tussentijdse evaluatie Horizon 2020 & totstandkoming Horizon Europe

De Commissie bereidt momenteel de uitvoering van Horizon Europa voor, het toekomstige Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Ze ontving meer dan 8000 antwoorden op de openbare raadplegingen over Horizon Europe.

Lees meer

Onderzoek en Innovatie

Het Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (DG RTD) is verantwoordelijk voor het EU-beleid inzake onderzoek, wetenschap en innovatie. Mariya Gabriel is de Europese Commissaris bevoegd voor dit thema.

Andere gerelateerde EU-organen zijn het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC), de Europese Onderzoeksraad (ERC) en het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT). Daarnaast zijn onder meer de Uitvoerende Agentschappen voor onderzoek (REA), voor kleine en middelgrote bedrijven (EASME) en voor innovatie en netwerken (INEA) verantwoordelijk voor het beheer van de EU-onderzoekssubsidies.

In het Europees Parlement bespreken de Europarlementsleden zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie in de commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE).

De lidstaten komen samen in de Raad Concurrentievermogen (COMPET) om zaken met betrekking tot onderzoek en innovatie te behandelen.

Volg ons