Werk, sociaal beleid, gezondheid en consumenten­zaken

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volks­gezondheid en Consumenten­zaken (Epsco) tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier!

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volks­gezondheid en Consumenten­zaken (Epsco)

De Raad Epsco zet zich in voor meer werk­gelegenheid en betere leef- en werk­omstandigheden, en zorgt voor een hoog niveau van volks­gezondheid en consumenten­bescherming in de EU.

Wie is bevoegd?

Tijdens het Belgisch Voorzitterschap geldt de volgende toerbeurtregeling voor de Raad Epsco:

 • Voorzitter werkgelegenheid en sociale zaken: Federale regering

 • Woordvoerder* werkgelegenheid en sociale zaken: Wallonië (Waals Gewest)

 • Voorzitter volksgezondheid: Federale regering

 • Woordvoerder* volksgezondheid: Vlaanderen

 • Voorzitter consumentenzaken: Federale regering

 • Woordvoerder consumenten*: Federale regering

*De woordvoerder zetelt op de Belgische stoel tijdens de Raadsvergaderingen en neemt het woord namens EU-lidstaat België. De woordvoerder is bevoegd om België bij stemmingen te verbinden.

Dossiers op de agenda

Welke dossiers komen in principe aan bod tijdens het Belgische Voorzitterschap? En welke taak heeft de Raad?  Afhankelijk van de stand van zaken van een dossier zal de Raad: beleidsdebatten moeten voeren; de werkzaamheden starten of voortzetten om tot een algemene oriëntatie (general approach) te komen; de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) in goede banen moeten leiden om tot een politiek akkoord te komen; een voorlopig politiek akkoord formeel moeten aannemen.

 • Twin transition en de impact op de arbeidsmarkt (agenda: formuleren van eventuele (non-)legislatieve initiatieven)

 • Social Imbalance Procedure - SIP (agenda: beleidsdebatten - in samenwerking met Raad Ecofin)

 • Herziening kwaliteitskader voor stages (agenda: beleidsdebatten of algemene oriëntatie aannemen)

 • Rechten van personen met een handicap

  • Voortgangsverslag Europese Handicap strategie (agenda: beleidsdebatten)

  • Kwalitatief kader sociale diensten voor personen met een handicap

  • Europese gehandicaptenkaart - European Disability Card (agenda: trilogen met het doel op politiek akkoord)

 • Einde Europees Jaar van de Vaardigheden (agenda: slotevent)

 • Evaluatie Europese Arbeidsautoriteit (agenda: beleidsdebatten)

 • Coördinatie sociale zekerheid (agenda: nieuwe algemene oriëntatie aannemen en/of trilogen met het doel op politiek akkoord)

 • Voorbereiding van de evaluatie van het actieplan voor de Europese Pijler van Sociale Rechten (agenda: beleidsdebatten)

 • Richtlijn platformwerk (agenda: nieuwe trilogen met het oog op politiek akkoord)

 • Evaluatie EU-kankersbestrijdingsplan (agenda: beleidsdebatten)

 • Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (agenda: trilogen met het oog op politiek akkoord)

 • Evaluatie van Richtlijn 2011/24/EU over de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (agenda: beleidsdebatten)

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten

 • Evaluatie van de Europese Pijler van Sociale Rechten

 • Sociale economie

 • Levenslang leren en vaardigheden voor de toekomst

 • Digitale inclusie

 • Mentale veerkracht

 • Gezondheid: weerbaarheid, innovatie, verbinding. In dit kader: Conferentie Geïntegreerde Zorg, Preparedness and Response bij gezondheidscrisissen, Europese gezondheidsruimte, Europees Kankerbestrijdingsplan

 • Tewerkstelling & rechten van personen met een handicap

 • Pensioenen met een focus op gendergelijkheid

 • Europese arbeidsautoriteit - European Labour Authority - ELA

 • Platform Dak- en thuisloosheid

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 104-106 en 110-111).

Belangrijke evenementen & vergaderingen

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergaderingen van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volks­gezondheid en Consumenten­zaken (Epsco) zijn gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • Informele bijeenkomst ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken - 10-12 januari (Namen) - zie pagina Raad

 • HERA-bestuursvergadeirng - 16-17 januari (Brussel)

 • Conferentie: Minimuminkomen naar een vangnet voor iedereen - 18 januari (Brussel)

 • Bijeenkomst: Hoofden van Geneesmiddelenagentschappen - 24 januari

 • Conferentie: Eerlijke mobiliteit in de EU en de rol van de Europese Arbeidsautoriteit - 25 januari (Brussel)

 • Vergadering van de Groep op hoog niveau voor Gender Mainstreaming - 29-30 januari (Brussel)

 • Conferentie over mentale gezondheid en werk - 30-31 januari (Brussel)

 • Conferentie op hoog niveau over de gender­pensioenkloof & de adequaatheid van pensioenen ter bestrijding van ongelijkheid na de pensionering - 8 februari (Brussel)

 • Conferentie: Naar nul dakloosheid, nog maar 6 jaar om te slagen - 8-9 februari (Brussel)

 • Gezamenlijke bijeenkomst van de Chief Medical Officers en de EU-Werkgroep Volksgezondheid op hoog niveau - 8-9 februari (Brussel)

 • Conferentie en Ministeriële ontmoeting Sociale economie - Sociale economie als motor voor transities - 11-12 februari (Luik)

 • Vergadering van het Comité voor de werkgelegenheid (EMCO) - 12-13 februari (Gent)

 • Comité voor de Sociale Bescherming - 15-16 februari (Antwerpen)

 • Gevolgen van de klimaatverandering voor de gezondheid - 19-20 februari (Brussel)

 • Informele bijeenkomst van de Ministers van Gendergelijkheid - 26-27 februari (Brussel) - zie pagina Raad

 • Europese Conferentie van de ministers voor Huisvesting - 4-5 maart (Luik)

 • Conferentie voor een rechtvaardige transitie - 4-5 maart (Brussel)

 • Huiselijk geweld: een uitdaging voor de Europese strafrechtstelsels en reclasseringsdiensten - 13-14 maart (Brussel)

 • Towards full inclusion of persons with disabilities – the European Pillar of Social Rights and beyond - 18-19 maart (Brussel)

 • Een AU-EU-partnerschap opbouwen voor wereldwijde gezondheid - 19-20 maart (Brussel)

 • Tripartiete sociale top - 20 maart (Brussel)

 • Conferentie: "De huidige staat van extremisme en populisme: welke gevolgen voor de toename van racisme in Europa? - 25 maart (Luik)

 • Conferentie op hoog niveau over de toekomst van de Europese gezondheidsunie - 26 maart (Brussel) - 26-27 maart (Brussel)

 • Het Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) -27-29 maart (Leuven)

 • Conferentie op hoog niveau: Europese Pijler van Sociale Rechten - 15-16 april (Terhulpen)

 • Europese Consumer Summit - 18 april (Brussel)

 • Informele bijeenkomst ministers van Consumenten­bescherming - 18-19 april (Brussel) - zie pagina Raad

 • Informele bijeenkomst ministers van Volksgezondheid - 23-24 april (Brussel) - zie pagina Raad

 • Europese Conferentie Sociaal Werk - 25-26 april (Brugge)

 • Zorg integreren, gemeenschappen versterken. De dataverbinding & Conferentie Geïntegreerde Zorg en Zorgzame Buurten - 2-3 mei (Leuven)

 • Comité voor hoge functionarissen van de arbeidsinspectie - 7-8 mei (Brussel)

 • Een verenigd Europa tegen oude en nieuwe pandemieën (cluser 1) - Conferentie inzake paraatheid - 14-15 mei (Antwerpen)

 • Bijeenkomst van de publieke diensten voor arbeidsvoorziening (PES Board) - 6 juni 2024

 • Slotevenement "Roadmap on Carcinogens" - 12-13 juni (Brussel)

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'. 

Evenement

Openingsfeest van het EU-Voorzitterschap

6 januari 2024 - 7 januari 2024

Gratis stadsfestival met Vlaamse topartiesten om alle Vlamingen bij het EU-voorzitterschap te betrekken.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Evenement

The European Year of Skills – What Comes Next?

30 april 2024, 8:30 - 19:00

Interesse om deel te nemen aan het slotevenement Europees Jaar van de Vaardigheden op 30 april 2024 in Brussel ?

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Akkoord over bescherming platformwerkers

Tweede keer, goede keer? De Raad en het Parlement bereikten een voorlopig akkoord over bescherming platformwerkers.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Richtlijn luchtkwaliteit: vierde en laatste triloog

Deal! De EU-lidstaten en het Europees Parlement bereikten tijdens de vierde triloog een voorlopig politiek akkoord over luchtkwaliteit.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Single Permit in EU-Publicatieblad

Op 30 april 2024 is de Richtlijn gecombineerde vergunning in het EU-Publicatieblad verschenen. De tekst is klaar voor inwerkingtreding.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

EU-Talentenpool - Raad neemt standpunt in

In het kader van het EU-pakket ‘mobiliteit van vaardigheden en talent’ wordt een EU-Talentenpool opgericht. De Raad nam zijn standpunt hierover in.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Ecodesign in EU-Publicatieblad

Op 28 juni 2024 verscheen de nieuwe verordening ecologisch ontwerp in het EU-Publicatieblad.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Werk en sociale economie

Website Departement Zorg