Empowerment van de consument voor de groene transitie: Raad zet licht op groen

21 februari 2024 - door Paula Verschaeve

Op dinsdag  20 februari 2024 heeft de Raad het standpunt van het Parlement over het Commissievoorstel om in het licht van de groene transitie de positie van de consument te versterken, formeel aangenomen.

  • De EU-ministers geven hun definitieve goedkeuring, hiermee is de besluitvormingsprocedure voor de nieuwe EU-richtlijn afgerond. 

  • De richtlijn maakt de etikettering van producten duidelijker en betrouwbaarder en zorgt ervoor dat producenten en consumenten meer oog hebben voor duurzaamheid. 

  • De definitieve EU-richtlijn wordt binnenkort in het EU-Publicatieblad gepubliceerd en treedt in werking op de twintigste dag na de publicatie.

Juiste groene keuzes

Tijdens de vergadering van de Raad Algemene Zaken op 20 februari 2024 stemden de EU-ministers zonder debat over het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing. De aangenomen EU-richtlijn zal consumenten beschermen tegen misleidende handelspraktijken en hen helpen bij het maken van een betere aankoopkeuze. Greenwashing, misleidende labels en valse beweringen over producten die minder lang meegaan dan verwacht, worden toegevoegd aan de EU-lijst van verboden handelspraktijken

Volgende stappen

Nu het voorlopig akkoord van 19 september 2023 formeel is aangenomen door de Raad, kan de tekst gepubliceerd worden in het EU-publicatieblad. 20 dagen na publicatie treedt de EU-richtlijn in werking. 

De EU-lidstaten krijgen voldoende tijd om zich aan te passen aan de wijzigingen in de wetgeving, met een omzettingstermijn van 24 maanden.

Achtergrond

Op 30 maart 2022 diende de Europese Commissie een voorstel in voor een EU-richtlijn over een versterkte positie van de consument voor de groene transitie. Het voorstel is een van de initiatieven uit de nieuwe consumentenagenda (2020) en het actieplan voor de circulaire economie (2020) en wijzigt twee bestaande richtlijnen: (1) de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005) en (2) de richtlijn consumentenrechten (2011). Doel van het Commissievoorstel is om de positie van de consument voor de groene transitie te versterken

Tijdens de derde triloog bereikten de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad een voorlopig politiek akkoord over het Commissievoorstel. Midden januari 2024 heeft het Europees Parlement dit voorlopig akkoord formeel goedgekeurd.

Bronnen, en meer lezen

Voorstel van de Europese Commissie, 1 april 2022

Algemene oriëntatie van de Raad, 3 mei 2023

Standpunt van het Europees Parlement, 11 mei 2023

Voorlopig politiek akkoord, 7 november 2023

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing, 17 januari 2024

Persbericht van de Raad, 20 februari 2024