Recht op reparatie: IMCO-commissie keurt voorlopig akkoord goed

23 februari 2024 - door Paula Verschaeve

De Commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) heeft deze week de tekst van het voorlopig politiek akkoord over de richtlijn recht op reparatie goedgekeurd.

  • Kiest de consument voor reparatie, dan wordt de wettelijke garantie met 12 maanden na reparatie verlengd

  • De toegang tot reparatiediensten zal eenvoudiger, sneller, transparanter en aantrekkelijker gemaakt worden.

  • Na deze nieuwe bekrachtiging van de IMCO-commissie, zal de tekst nu worden afgerond en formeel worden aangenomen tijdens de plenaire van april 2024.

Recht op reparatie

Tijdens de tweede triloog begin februari 2024 bereikten de onderhandelaars van de Raad en het Parlement een voorlopig politiek akkoord over het Commissievoorstel voor een richtlijn ter bevordering van de reparatie van goederen. Op donderdag 22 februari 2024 kreeg dit compromis groen licht in de IMCO-commissie van het Europees Parlement.

De tekst van het voorlopig akkoord werd met 40 stemmen voor, 0 tegen en 0 onthoudingen goedgekeurd. 

Doel van de nieuwe richtlijn is obstakels die consumenten ervan weerhouden om producten te laten repareren, weg te nemen. Om dit te bereiken stelt de wetgeving nieuwe manieren voor om reparatie voor consumenten aantrekkelijker te maken: 

  • de mogelijkheid voor consumenten om fabrikanten te verzoeken producten te repareren; 

  • een Europees registratie-informatieformulier; 

  • een Europees onlineplatform; 

  • een verlenging van de aansprakelijkheid van de verkoper met 12 maanden na de reparatie van het product. 

Volgende stappen

De tekst van het voorlopig politiek akkoord gaat nu naar het Parlement, waar de slotstemming normaal tijdens de plenaire van 22-25 april 2024 plaatsvindt. Als de Europarlementariërs het voorlopig akkoord goedkeuren, vormt het het standpunt van het Parlement in eerste lezing


Binnen de Raad werd de tekst op 14 februari reeds bekrachtigd door Coreper I. Vervolgens krijgt de Raad Concurrentievermogen de opdracht om de nieuwe richtlijn definitief aan te nemen. Een datum is nog niet bekend.

Achtergrond

In maart 2023 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor een richtlijn recht op reparatie (Right to Repair Directive), als onderdeel van de nieuwe consumentenagenda en het actieplan circulaire economie. Het Commissievoorstel introduceert een nieuw recht op reparatie voor consumenten, zowel binnen als buiten de wettelijke garantieperiode. Doel is om verspilling tegen te gaan en consumenten aan te moedigen hun goederen te repareren in plaats van ze te vervangen. De R2R-richtlijn is een aanvulling op andere initiatieven om duurzame consumptie aan te moedigen, zoals de verordening ‘ecologisch ontwerp voor duurzame producten’ en de richtlijn ‘een versterkte positie van de consument voor de groene transitie’.

Bronnen, en meer lezen

Voorstel Europese Commissie, 24 maart 2023 

Algemene oriëntatie van de Raad, 17 november 2023 

Standpunt van het Europees Parlement, 21 november 2023

Persbericht van de Raad, 2 februari 2024 

Persbericht van het Europees Parlement, 2 februari 2024

Tekst van het voorlopig politiek akkoord, 14 februari 2024