Recht op reparatie: EU-lidstaten bekrachtigen voorlopig akkoord

15 februari 2024 - door Paula Verschaeve

Coreper I (EU-lidstaten) keurde op woensdag 14 februari het voorlopig akkoord van de Raad en het Europees Parlement over de EU-richtlijn recht op reparatie (Right to Repair) goed.

  • Kiest de consument voor reparatie, dan wordt de wettelijke garantie met 12 maanden na reparatie verlengd.

  • De toegang tot reparatiediensten zal eenvoudiger, sneller, transparanter en aantrekkelijker gemaakt worden.

  • Na deze nieuwe bekrachtiging van het voorlopig akkoord in Coreper I, zal de tekst nu worden afgerond en formeel worden aangenomen door de Raad.

Recht op reparatie  

Volgens het voorlopig akkoord zal de nieuwe EU-richtlijn gemeenschappelijke regels invoeren ter bevordering van een doeltreffend en betaalbaar recht op reparatie tijdens en na de wettelijke garantieperiode van twee jaar. Defecte producten zoals wasmachines, stofzuigers, vaatwassers en smartphones zullen onder deze richtlijn vallen. Bovendien zal de toegang tot reparatiediensten eenvoudiger, sneller, transparanter en aantrekkelijker gemaakt worden. 

Tijdens de wettelijke garantieperiode hebben consumenten altijd de keuze tussen reparatie en vervanging. Kiest de consument voor reparatie, dan zal de wettelijke garantie met 12 maanden na de reparatie van het product worden verlengd. De EU-lidstaten kunnen deze periode zelf verlengen

Hoe zal de R2R-richtlijn eruitzien na formele goedkeuring? Dit VLEVA-artikel verwijst naar de inhoud van het voorlopig akkoord tussen de Raad en het Parlement.

De tekst van het voorlopig politiek akkoord is nu ook beschikbaar (zie bijlage). 

Volgende stappen

Tijdens de tweede triloog op 2 februari 2024 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over het Commissievoorstel voor een EU-richtlijn recht op reparatie. Na deze nieuwe bekrachtiging van het voorlopig akkoord in Coreper I, zal de tekst nu worden afgerond en formeel worden aangenomen door de Raad. Een datum voor de definitieve goedkeuring in de Raad is nog niet bekend

Binnen het Europees Parlement zal de tekst van het voorlopig akkoord op 22 februari ter goedkeuring worden voorgelegd aan de commissie Interne markt en Consumentenbescherming en vervolgens aan de plenaire van 22-25 april.

Achtergrond

Op 22 maart 2023 diende de Europese Commissie haar voorstel voor een R2R-richtlijn (Right to Repair Directive) in, als onderdeel van de nieuwe consumentenagenda en het actieplan circulaire economie. Het Commissievoorstel introduceert een nieuw ‘recht op reparatie’ voor consumenten, zowel binnen als buiten de wettelijke garantieperiode. Doel is om verspilling tegen te gaan en consumenten aan te moedigen hun goederen te repareren in plaats van ze te vervangen. De R2R-richtlijn is een aanvulling op andere initiatieven om duurzame consumptie aan te moedigen, zoals de verordening ‘ecologisch ontwerp voor duurzame producten’ (Parlement en Raad bereiken voorlopig politiek akkoord over ecodesign) en de richtlijn ‘een versterkte positie van de consument voor de groene transitie’ (Empowerment van de consument voor de groene transitie: Parlement stemt in). 

Bronnen, en meer lezen

Voorstel Europese Commissie, 24 maart 2023

Algemene oriëntatie van de Raad, 17 november 2023

Standpunt van het Europees Parlement, 21 november 2023

Persbericht van de Raad, 2 februari 2024

Persbericht van het Europees Parlement, 2 februari 2024

Tekst van het voorlopige politieke akkoord, 14 februari 2024