Internationale klimaatonderhandelingen

De Europese Unie wil het voortouw nemen in internationale onderhandelingen over klimaatactie en klimaatverandering. Door met één stem voor alle lidstaten te spreken, wil de Unie haar slagkracht vergroten.

De Europese Commissie (EC) zet zich het hele jaar door in om wereldwijd tot ambitieuze klimaatacties te komen. Dat doet de EC via de VN klimaatconventie (UNFCCC) en andere internationale fora:

De Europese Unie boekte al successen tijdens onder andere de onderhandelingen van het Parijs Akkoord (2015).  Nu staat de praktische uitwerking van de beloften gemaakt in dit akkoord hoog op de agenda.

Nieuws

Formele goedkeuring Due Diligence-richtlijn

Klaar voor publicatie! De Raad heeft de richtlijn inzake passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid aangenomen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Blog

100 dagen voor de Europese verkiezingen

Binnen exact 100 dagen gaan we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hoeveel Parlementsleden zijn er? Hoe worden de voorzitters aangesteld?

Tina Rubbrecht

Communicatiemanager & Liaisonofficer Cultuur

Nieuws

Klimaat: op weg naar COP26

1ste deel 6de evaluatierapport IPCC (augustus 2021) en belangrijkste uitdagingen 26ste Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26, Glasgow, 1-12 november).

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Klimaatakkoord van Parijs, EU-missie geslaagd

Op 12 december 2015 ondertekenden 195 landen in Parijs een nieuw universeel, bindend mondiaal klimaatakkoord.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

COP28 klimaat: ENVI-commissie heeft resolutie aangenomen

MEPs roepen op om alle subsidies voor fossiele brandstoffen te stoppen tegen 2025. Ze willen ook de oprichting van een Europees publiek financieringsmechanisme voor klimaatmaatregelen.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

COP28 klimaat: Milieuraad heeft EU-standpunt klaar

Milieuraad is voor uitfasering fossiele brandstoffen, ondersteuning hernieuwbare energie en verdubbeling inspanning financieringsbronnen klimaatmaatregelen.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Klimaatconferentie Bonn als tussenstap naar COP28

De Bonn-conferentie is de  laatste technische fase vóór de politieke fase voor de VN-klimaattop COP28. Er is erkenning van het zesde IPCC-evaluatierapport.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Europees Parlement stemt in met CBAM-regels

Het Europees Parlement stemde plenair in met het akkoord over het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Klimaat: resultaat COP27 tussen hoop en teleurstelling

Weinig vooruitgang om broeikasgasuitstoot te verminderen, geen stopzetting gebruik fossiele brandstoffen, wel oprichting fonds voor verlies en schade

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Klimaat: Raad milieu bepaalt EU-standpunt voor COP27

Milieuministers benadrukken dat de wereldwijde ambitie aanzienlijk moet toenemen om de 1,5°C-doelstelling binnen bereik te houden, overeenkomstig het Akkoord van Parijs.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

COP27 klimaat: resolutie Europees Parlement

De EU moet haar 2030 emissiereductiedoelstelling verhogen vóór de COP27 en alle subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025 afschaffen.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Hoe zou het nog met Fit for 55 zijn?

Een jaar na de Fit for 55-Commissievoorstellen. Stand van zaken van ETS, CBAM, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en de andere initiatieven uit het pakket.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Internationale klimaatonderhandelingen