COP28 luidt het begin van het einde van fossiele brandstoffen in

14 december 2023 - door Ina De Vlieger

De klimaatonderhandelingen op de COP28 hebben geresulteerd in een overeenkomst die de transitie inzet om af te stappen van fossiele brandstoffen (kolen, aardolie en aardgas), dit evenwel zonder dat er een bindend tijdschema of een uitfaseringsplan wordt vastgesteld.

  • Voor het eerst wordt in een eindtekst van een COP klimaat expliciet vermeld om weg te stappen van fossiele brandstoffen.

  • De partijen hebben besloten om de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie te verdrievoudigen en de energie-efficiëntieverbetering te verdubbelen tegen 2030.

De 28ste conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (kortweg COP28) werd op 13 december afgesloten.

Het begin van uitfasering fossiele brandstoffen

In de definitieve versie van het akkoord wordt afgesproken om de transitie weg van fossiele brandstoffen in dit decennium te versnellen. Beslissingen rond fossiele brandstoffen lag gevoelig bij o.a. olie-exporterende Golfstaten, de ambigue formulering ‘transition away from fossil fuels’ bracht soelaas.

De partijen roepen op tot een eerlijke, geordende en rechtvaardige transitie in energiesystemen, waarbij de klimaatmaatregelen in dit decennium worden versneld om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Het COP28-akkoord luidt het begin van een uitfasering van fossiele brandstoffen in, maar er is geen concreet en bindend tijdschema voor de geleidelijke afschaffing van olie, kolen en gas afgesproken.

De eindtekst van de overeenkomst van de COP28 is bijgevolg minder ambitieus dan het voorstel van de EU, waarin staat dat de uitfasering van het gebruik van fossiele brandstoffen noodzakelijk is.

Na afloop van de COP 28 zei voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen: "This gives a powerful impetus to the transition away from fossil fuels".

Verdrievoudiging capaciteit hernieuwbare energie

De partijen hebben besloten om het wereldwijde geïnstallleerd vermogen voor hernieuwbare energie te verdrievoudigen en de verbetering van de energie-efficiëntie te verdubbelen tegen 2030, zoals bepleit door de EU. Bijzondere nadruk is gelegd op het terugdringen van de uitstoot van methaan en andere broekasgassen dan CO2, en op de geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen.

Nieuw fonds voor aanpassing aan en veerkracht tegen klimaatverandering

Op de COP 28 speelde de EU een leidende rol bij de oprichting van een nieuw fonds voor aanpassing aan en veerkracht tegen klimaatverandering in ontwikkelingslanden, door meer dan 400 miljoen euro toe te zeggen.

Bron en meer lezen

Finaal aangenomen tekst COP 28 (21 blz., Dubai, 13 december 2023)

Website UN climate Change COP28 webpage

Sixth Assessment Report (UNFCCC, maart 2023)