Klimaat: Raad milieu bepaalt EU-standpunt voor COP27

24 oktober 2022 - door Ina De Vlieger

De Raad milieu heeft op 24 oktober conclusies aangenomen die dienen als het algemene onderhandelings­mandaat van de EU voor de 27ste VN-conferentie over klimaatverandering (COP27) in Sharm-el-Sheikh (Egypte, 6-8 november 2022).

  • Conclusies Raad milieu over voorbereidingen COP27 (17 blz.).

  • Het Europees Parlement heeft op 20 oktober al een resolutie over de COP27 aangenomen.

  • Milieuministers benadrukken dat de wereldwijde ambitie aanzienlijk moet toenemen om de 1,5°C-doelstelling binnen bereik te houden, overeenkomstig het Akkoord van Parijs.

In zijn conclusies benadrukken de milieuministers dat de wereldwijde ambitie aanzienlijk moet toenemen om de 1,5°C-doelstelling binnen bereik te houden, overeenkomstig het Akkoord van Parijs. Ze roepen alle landen op om met ambitieuze doelstellingen en beleidsmaatregelen te komen, met name de grote economieën, om hun nationaal bepaalde bijdragen (NDC's) tijdig voor COP 27 te herzien en aan te scherpen. NDC's zijn niet-bindende nationale plannen waarin de maatregelen worden beschreven die elk land, die de Overeenkomst van Parijs heeft ondertekend, wil nemen om zijn broeikasgasemissies te verminderen.

De milieuministers bevestigen ook opnieuw dat de EU en haar lidstaten zich blijven inzetten voor de doelstellingen van het klimaatpact van Glasgow, waarin de partijen worden opgeroepen vaart te zetten achter hun energietransitie.

Daarnaast herhalen de milieuministers de krachtige toezegging van de EU en haar lidstaten om hun internationale klimaatfinanciering te blijven opvoeren. Ze roepen alle landen op hun inspanningen op te voeren om uit alle bronnen financiële middelen te mobiliseren ter ondersteuning van klimaatmaatregelen en het klimaat in alle geldstromen te integreren.

Standpunt Europees Parlement over COP27

Het Europees Parlement heeft op 20 oktober al een resolutie over de 27e conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering (COP27) aangenomen.

Bron en meer lezen

Persbericht Raad milieu, 24 oktober: Raad bepaalt EU-standpunt voor VN-klimaattop in Sharm-el-Sheikh (COP27)

Persbericht Raad, 4 oktober: Klimaatfinanciering: Raad neemt conclusies aan in aanloop naar COP27

Conclusies Raad milieu over voorbereidingen COP27