Klimaatconferentie Bonn als tussenstap naar COP28

10 juli 2023 - door Ina De Vlieger

Afgevaardigden van meer dan 200 partijen bij de Overeenkomst van Parijs zijn  in juni bijeengekomen in Bonn (Duitsland) om de weg te effenen voor een aantal belangrijke beslissingen voor de VN-klimaatconferentie (COP 28) in Dubai. Er was een erkenning van het zesde IPCC-evaluatierapport.

  • Deze Bonn-conferentie was de  laatste technische fase vóór de politieke fase voor de COP28

  • De discussies richtten zich op de mondiale inventarisatie, de mondiale klimaatadaptatiedoelstelling en een eerlijke groene transitie.

  • Ook volgende punten kwamen aan bod: de implementatie van het nieuwe fonds voor verlies en schade, en de financiering en transparantie van klimaatmaatregelen.

Meningsverschillen tussen EU en ontwikkelingslanden

Er waren meningsverschillen tussen de EU en de 'groep van gelijkgestemde ontwikkelingslanden' (LMDC), waaronder China en India. Namelijk de EU, gesteund door de eilandstaten en Latijns-Amerika, riep op tot intensievere discussies over het terugdringen van broeikasgassen en benadrukte de noodzaak van ambitieuzere en onmiddellijke maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit standpunt werd echter weerlegd door de vraag van de minst ontwikkelde landen om duidelijke toezeggingen over klimaatfinanciering van de rijke landen - die historisch gezien verantwoordelijk zijn voor de crisis. Pas daarna kan er volgens de LMDC-landen verder worden gesproken over beperkende maatregelen.

Tijdens de slotzitting van de conferentie verklaarde de Europese delegatie dat ze tijdens deze conferentie geen formele ruimte heeft gekregen om emissievermindering te bespreken op een moment dat transformatie essentieel is. Zij gaven ook aan de ze het belang van klimaatfinanciering erkennen en blijven bij hun toezeggingen.

Begin september zullen de cofacilitatoren van de technische dialoog een samenvattend verslag publiceren met de belangrijkste conclusies van de drie bijeenkomsten. Dit document zal technische informatie, beste praktijken en lessen uit de Conferentie van Bonn bevatten om de maatregelen te identificeren die nodig zijn om de situatie recht te zetten en de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken. In de tussentijd wordt een top voor een nieuw mondiaal financieel pact in de Franse hoofdstad wordt gehouden, zich richten op de belangrijke kwestie van financiële hulp aan landen in het Zuiden om de klimaatcrisis aan te pakken.

Zesde rapport IPCC

De EU was blij met de erkenning van het werk van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en zijn zesde evaluatierapport, maar had een breder begrip van het doel van de mondiale inventarisatie verwacht.

Dit zesde rapport is een samenvatting van vorige rapporten die het IPCC uitbracht, drie algemene klimaatrapporten en drie extra rapporten, onder meer over anderhalve graad.

In het syntheseverslag voor het zesde evaluatieverslag benadrukt het UNFCCC benadrukt volgende zaken:

  • Er is ondubbelzinnige verband tussen menselijke activiteiten en de opwarming van de aarde

  • De temperatuurstijging zal rond de 3°C liggen tegen 2100 t.o.v. pre-industriële niveau, wat hoger is dan vooropgesteld in de Overeenkomst van Parijs.

  • IPCC wil een drastische vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, moedigt het afvangen en vastleggen van koolstofdioxide aan en pleit voor IPCC pleit voor echte klimaatgovernance.

Dit is het laatste syntheserapport van dit decennium, het volgende komt er pas in 2030.

Volgende stappen

  • September 2023: cofacilitatoren van de technische dialoog zullen een samenvattend verslag publiceren met de belangrijkste conclusies van de drie bijeenkomsten.

  • 30 november – 12 december 2023: eerstvolgende VN-klimaatconferentie (COP28) vindt plaats in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten).

Bron en meer lezen

Persbericht UNFCCC, 15 juni 2023: Bonn Climate Conference Closes With Progress on Key Issues, Laying Groundwork for COP28

IPCC-samenvattend rapport, 19 maart 2023: AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023

VRTnieuwssite , 20 maart 2023: Nieuw VN-rapport is "ontnuchterende wake-upcall" over de toekomst van onze planeet