Consumentenbeleid

De Europese Unie zorgt ervoor dat alle producten die circuleren in de Unie veilig én van hoge kwaliteit zijn. Als consument ben je beschermd tegen misleidende reclames, oneerlijke verkooppraktijken en kan je makkelijker jouw rechten afdwingen. Vlucht geannuleerd of een elektronisch toestel dat niet helemaal naar behoren werkt? De Unie zorgt met haar wetten ervoor dat je hiervoor op correcte wijze vergoed wordt, waar dan ook in Europa.

Belangrijke week voor dossiers digitale inhoud en verkoop van goederen

Icon NIEUWS Belangrijke week voor dossiers digitale inhoud en verkoop van goederen

05 december 2018 - door Veronique Vennekens

Op 12 december 2018 zal de laatste trialoog tussen het Parlement, de Raad en de Commissie plaatsvinden over digitale contracten en de eerste over de verkoop van goederen. Dit op voorwaarde dat de...

Lees meer
Verordening productcontrole wordt onder handen genomen door de lidstaten

Icon NIEUWS Verordening productcontrole wordt onder handen genomen door de lidstaten

27 november 2018 - door Veronique Vennekens

De Permanente Vertegenwoordigers van de lidstaten hebben hun positie ingenomen over de verordening betreffende de naleving en handhaving van EU-harmonisatie wetgeving voor producten. Uit de tekst...

Lees meer
Raad verplicht Europees Parlement nieuw standpunt e-privacy in te nemen

Icon NIEUWS Raad verplicht Europees Parlement nieuw standpunt e-privacy in te nemen

13 november 2018 - door Veronique Vennekens

Het Europees Parlement wacht al bijna een jaar op een akkoord in de Raad rond het voorstel over e-privacy zodat ze aan de trialoog kunnen beginnen. Het Oostenrijks voorzitterschap heeft laten...

Lees meer
Raad geen stap dichter bij akkoord over e-privacy verordening

Icon NIEUWS Raad geen stap dichter bij akkoord over e-privacy verordening

07 november 2018 - door Veronique Vennekens

De 35ste bespreking van het e-privacy voorstel tijdens de telecommunicatie werkgroep bracht geen schot in de zaak. Het Oostenrijks voorzitterschap zal waarschijnlijk een nieuwe compromistekst...

Lees meer
European Digital Rights (EDRi) lanceert tool voor GDPR-implementatie

Icon NIEUWS European Digital Rights (EDRi) lanceert tool voor GDPR-implementatie

29 oktober 2018 - door Veronique Vennekens

De nieuwe tool, ‘GDPR Today’, is een online platform dat informatie en statistieken verzamelt over de implementatie van de Algemene Gegevensbescherming Verordening, ook bekend als GDPR.

Lees meer
Grants for joint actions with Member States to support access to alternative dispute resolution mechanisms for consumers

Icon CALL Grants for joint actions with Member States to support access to alternative dispute resolution mechanisms for consumers

Deadline:

Het doel van de oproep is om de toegang van consumenten tot alternatieve geschillenbeslechtingsregelingen die voldoen aan Richtlijn 2013/11/EU9 te vergemakkelijken, onder meer door maatregelen...

Lees meer
IMCO commissie benadrukt herroepingsrecht consument

Icon NIEUWS IMCO commissie benadrukt herroepingsrecht consument

24 oktober 2018 - door Veronique Vennekens

De IMCO commissie in het Europees Parlement besprak enkele amendementen die zijn ingediend op het ontwerprapport van Daniel Dalton over het herzien van enkele richtlijnen voor...

Lees meer
Europees Parlement keurt akkoord over Single Digital Gateway goed

Icon NIEUWS Europees Parlement keurt akkoord over Single Digital Gateway goed

12 oktober 2018 - door Veronique Vennekens

Met een overweldigende meerderheid keurde het Europees Parlement het interinstitutioneel akkoord goed over de Single Digital Gateway.

Lees meer
Weinig nieuws aan het nieuw Oostenrijks ontwerpvoorstel over e-privacy

Icon NIEUWS Weinig nieuws aan het nieuw Oostenrijks ontwerpvoorstel over e-privacy

02 oktober 2018 - door Louise Humblet

De onderhandelingen in de Raad over e-privacy werden weer opgestart.
Het doel van de nieuwe ontwerpverordening is om de privacy van online uitwisselingen te verbeteren, terwijl...

Lees meer
Nieuwe regels voor audiovisuele mediadiensten finaal goedgekeurd door Raad en Parlement

Icon NIEUWS Nieuwe regels voor audiovisuele mediadiensten finaal goedgekeurd door Raad en Parlement

02 oktober 2018 - door Nand De Klerck

Het Europees Parlement nam tijdens de plenaire zitting van dinsdag 2 oktober 2018 geüpdatete regels voor audiovisuele mediadiensten aan. Deze update moet zorgen voor betere bescherming van...

Lees meer

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Consumentenbeleid

Binnen de Europese Commissie is het directoraat-generaal gezondheid en voedselveiligheid (DG SANTE) verantwoordelijk voor het deel van consumentenbeleid dat betrekking heeft op de veiligheid van bijvoorbeeld voedsel en medicatie. De bevoegde commissaris van deze DG is de Litouwer Vytenis Andriukaitis

Voor de andere zaken met betrekking tot consumenten is DG JUST (directoraat-generaal justitie en consumenten) het aanspreekpunt. De Tsjechische commissaris Věra Jourová heeft consumentenbeleid ook in haar portefeuille. Gerelateerd aan deze DG is het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA). Zij zorgen ervoor dat de correcte informatie bij de burger terecht komt en coördineren de Europese Consumentencentra.

In het Europees Parlement komen de Europarlementsleden samen in het ENVI comité (milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid) en IMCO comité (interne markt en consumentenbescherming) om wetsvoorstellen rond consumentenbeleid te bespreken.

De nationale ministers voor consumentenzaken komen samen in de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (Epsco).

consumentenbeleid
Volg ons