Europees Parlement akkoord met Wet inzake noodsituaties en veerkracht voor de interne markt

07 mei 2024 - door Liese Dewilde

Op 24 april 2024 stemde het Europees Parlement plenair in met IMERA - Internal Market Emergency and Resilience Act. Dit dossier droeg oorspronkelijk de naam verordening voor een Noodinstrument voor de Eengemaakte Markt (SMEI - Single Market Emergency Instrument). 

 • Doel is om te anticiperen, zich voor te bereiden en reageren op de gevolgen van toekomstige crises.

 • IMERA voorziet in permanente monitoring van mogelijke nieuwe crises, in een waakzaamheidsfase en noodfase en in structuren waarmee de lidstaten hun respons kunnen coördineren.

 • De Raad moet de tekst nu nog formeel aannemen. Daarna volgt publicatie in het EU Publicatieblad en inwerkingtreding. 

Goedkeuring voorlopig politiek akkoord 

Op 1 februari 2024 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig politiek akkoord over de wet inzake noodsituaties en veerkracht voor de interne markt.  Na een voorlopig politiek akkoord moeten de medewetgevers hier nog mee instemmen. 

De IMCO-commissie van het Europees Parlement (met voor dit dossier rapporteur Andreas Schwab) stemde op 22 februari 2024 in met het akkoord. Op 24 april 2024 volgde de plenaire stemming in het Europees Parlement. De tekst werd aangenomen met 408 stemmen voor, 63 tegen en 153 onthoudingen. 

Crisisparaatheidssysteem 

IMERA focust op het anticiperen en zich voorbereiden op toekomstige crises. De regels bouwen voort op de lessen die geleerd zijn tijdens de Covid 19-pandemie, de oorlog van Rusland in Oekraïne en de crisis in de energievoorziening. Het doel is om bevoorradingsproblemen van crisisgoederen te voorkomen en het vrije verkeer van goederen en diensten te waarborgen. Het verkeer van essentiële goederen en werknemers in de EU mag zelfs in een crisissituatie niet worden beperkt

IMERA omvat verschillende maatregelen die verband houden met de interne markt. Deze maatregelen mogen uitsluitend getroffen worden in crisissituaties en mogen geen gevolgen hebben voor zaken die onder de nationale bevoegdheid vallen, zoals de nationale veiligheid.

Enkele belangrijke aspecten uit het dossier: 

 • De verordening stelt drie waarschuwingsniveaus vast met specifieke voorbereidende taken en vrijwillige maatregelen voor elk niveau.

  • Planningsfase: Voorbereiden en anticiperen op crises. Maatregelen vb.: werken aan het opzetten communicatienetwerken, personeel opleiden, stresstests en simulaties uitvoeren. 

  • Waakzaamheidsfase: er dreigt een crisis. Maatregelen vb.: crisisrelevante goederen en producenten identificeren, analyseren bestaande voorraden en productiemogelijkheden

  • Noodfase:  er kunnen maatregelen genomen worden die als laatste redmiddel kunnen worden ingezet als een crisis de toevoer van kritieke goederen en diensten bedreigt. Bedrijven zouden bijvoorbeeld in staat gesteld worden om bestellingen van de Europese Commissie voorrang te geven zonder aansprakelijk te zijn voor andere contractuele verplichtingen waaraan ze niet kunnen voldoen. 

 • Oprichting van een Raad voor noodsituaties en veerkracht voor de interne markt: adviesgroep waaraan de Commissie en de lidstaten zullen deelnemen

 • De Imera-omnibus. Een pakket wetgevingsvoorstellen dat de huidige wetgeving inzake conformiteits­beoordelingsregels en gemeenschappelijke specificaties up-to-date moet houden.  

Ontdek hier meer

Volgende stappen 

De Raad moet de tekst nu nog formeel aannemen. Eens dit is gebeurd, is de tekst klaar voor publicatie in het EU-Publicatieblad en de daaropvolgende inwerkingtreding. 

Volgens de voorlopige overeenkomst zouden de regels 18 maanden na de inwerkingtreding van de tekst van toepassing worden. 

Meer info