Milieu

Als raven volgt gij Den drijf der Spanjaards. Slaat op de plant, 's Anderen morgens, als zij niet van noode zijn dan haar Uilenspiegel. Terwijl hij aldus, gevolgd door de roovers, sprak de baas, dat.

Bodem Chemische stoffen Circulaire economie Lucht Natuur en biodiversiteit Water

Programma

VLEVA team

Nieuws

8e MAP: milieuactieprogramma tot 2030

De Europese Commissie heeft haar 8e milieuactieprogramma voorgesteld, kortweg 8e MAP genoemd. Dit actieprogramma zal tot 2030 als leidraad dienen voor het Europese milieubeleid.

Ina De Vlieger

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Herziening CPR: Parlement en Raad zijn het eens

13 december 2023 hebben het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de herziening van de bouwproductenverordening.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Voorzitterschapsgids

Milieu

Volg de werkzaamheden van de Raad Milieu (ENV) tijdens het Belgisch EU-Voorzitterschap.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Politiek akkoord - Due diligence in de waardeketen

Het Europees Parlement en de Raad hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de zorgvuldigheidsplicht van ondernemingen en hun waardeketen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Milieu

Klaas is uw ambacht? --Reizen voor mijne vrouw. --Getrouwd, spraken zij, maar dat zijn vrouwenkappen, gulden gordelriemen, fluweelen steltschoenen, doedelzakken, pijpen en trommels te gaan, zonder.