Standpunt EP over textiel- & voedselafval

14 maart 2024 - door Paula Verschaeve

Op woensdag 13 maart 2024 bepaalden de Europarlementariërs hun standpunt om afval van voedsel en textiel in de hele EU beter te voorkomen en te verminderen. 

  • Ambitieuzere reductiedoelstellingen voor 2030 om voedselverspilling te verminderen 

  • Nieuwe regels voor textiel, maar ook voor niet-huishoudelijke producten zoals tapijten en matrassen, en voor verkoop via online platforms 

  • Hogere reductiedoelstellingen voor 2035 indien nodig

EP-leden pleiten voor strengere EU-regels

De Europarlementariërs zijn het woensdag eens geraakt over de voorstellen om afval van voedsel en textiel in de hele EU beter te voorkomen en te verminderen. Het standpunt in eerste lezing over de voorgestelde herziening van de kaderrichtlijn afval is aangenomen met 514 stemmen voor, 20 tegen, bij 91 onthoudingen.

Scherpere doelstellingen voor voedselverspilling

De EP-leden pleiten voor ambitieuzere reductiedoelstellingen die uiterlijk op 31 december 2030 op nationaal niveau gehaald moeten worden. Dit zou neerkomen op een vermindering van voedselverspilling met ten minste 20% in de voedselverwerking en -productie (in plaats van 10%) en met 40% in detailhandel, restaurants, voedseldiensten en huishoudens  (in plaats van 30%). 

Het Parlement eist ook dat de Commissie beoordeelt of hogere reductiedoelstellingen voor 2035 ingevoerd moeten worden, en indien nodig passende wetgevingsvoorstellen doet.

Producentenverantwoordelijkheid voor textielafval

De nieuwe regels, zoals aangenomen door de Parlementsleden, voorzien in uitgebreide regelingen voor producentenverantwoordelijkheid (EPR), waarbij producenten die textiel op de EU-markt verkopen, de kosten voor gescheiden inzameling, sortering en recycling voor hun rekening nemen. Volgens het Parlement zouden de lidstaten deze regelingen 18 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn moeten invoeren (tegenover 30 maanden). 

De nieuwe regels zouden betrekking hebben op textielproducten, accessoires, dekens, beddengoed, gordijnen, hoeden, schoenen, matrassen en tapijten, inclusief producten die textielgerelateerde materialen bevatten zoals leder, kunstleer, rubber of kunststof. Ook verkoop via online platforms zou hieronder vallen.

Volgende stappen

Europees Parlement 

  • Het Parlement is klaar voor de komende interinstitutionele onderhandelingen met de Raad. 

  • Het dossier zal worden opgevolgd door het nieuwe Parlement na de Europese verkiezingen van 6-9 juni 2024. 

Raad

  • Deskundigen van de Raad komen de komende maanden bijeen om het standpunt van de Raad (algemene oriëntatie) voor te bereiden

  • Eens de Raad zijn standpunt heeft bepaald, wordt beslist om al dan niet trilogen met het Parlement op te starten.

Achtergrond

De Commissie heeft in juli 2023 een gerichte herziening van de kaderrichtlijn afval (Waste Framework Directive) voorgesteld, met de nadruk op twee hulpbronnenintensieve sectoren, namelijk textiel en voedsel. Doel is om het beheer van textielafval te verbeteren en het voedselafval te verminderen. 

Binnen het Parlement nam de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) het ontwerpverslag van rapporteur Anna Zalewska (ECR, Polen) midden februari aan.

Bronnen, en meer lezen

Voorstel Europese Commissie, 5 juli 2023

Compromisamendementen ENVI-commissie, 8 februari 2024

Persbericht Europees Parlement, 14 februari 2024

Persbericht Europees Parlement, 13 maart 2024

Standpunt Europees Parlement in eerste lezing, 13 maart 2024

Voorzitterschapgids