Instrument voor Nabuurschapsbeleid, Ontwikkeling en Internationale Samenwerking - NDICI

Inleiding

Het Instrument voor Nabuurschapsbeleid, Ontwikkeling en Internationale Samenwerking is het belangrijkste financieringsinstrument van de EU om bij te dragen tot de uitroeiing van armoede en de bevordering van duurzame ontwikkeling, welvaart, vrede en stabiliteit. Als opvolger van verschillende fondsen voor ontwikkelingshulp, waaronder het Europees Nabuurschapsinstrument (ENI), heeft het flink meer financiële middelen ter beschikking. Daarnaast heeft het samenvoegen van de verschillende financieringsinstrumenten ervoor gezorgd dat de opbouw simpeler en transparanter is geworden.

Acties

De steun van de Unie in het kader van dit instrument wordt uitgevoerd door middel van: 

 • geografische programma's

 • thematische programma's

 • acties voor snelle respons.  

De thematische programma's omvatten maatregelen die verband houden met het nastreven van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op mondiaal niveau, op de volgende gebieden: 

 • mensenrechten en democratie;

 • maatschappelijk middenveld; 

 • stabiliteit en vrede; 

 • wereldwijde uitdagingen.

Beschrijving van specifieke doelstellingen en mogelijke acties vanaf pagina 54 van deze verordening.

Goed om weten 

 • Projecttype

Studie, onderzoek, innovatie, test/demonstratie, implementatie, grootschalige investering, infrastructuur, internationale samenwerking en netwerkvorming

 • Europese partners nodig?

Onbekend

 • Cofinanciering

Maximaal 90%

 • Aanvraagprocedure

Via de EU-portal Funding and Tender Opportunities.

NDICI is in direct beheer. Dit betekent dat de implementatie van de financiering – van het opstellen van calls tot evaluatie en financiële afwikkeling – rechtstreeks door de Europese Commissie of door een Europees uitvoerend agentschap wordt gedaan.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/947 inzake de vaststelling van het Instrument voor Nabuurschapsbeleid, Ontwikkelingen en Internationale Samenwerkingen (NDICI)

Doelstellingen

Het algemene doel is het wereldwijd hooghouden en uitdragen van de waarden en belangen van de Unie met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen en beginselen van het externe optreden van de Unie.

De specifieke doelstellingen zijn de volgende:

 • Ondersteunen en bevorderen van dialoog en samenwerking met derde landen en regio's in het nabuurschap, in Afrika ten zuiden van de Sahara, Azië en het Stille-Oceaangebied, en in Amerika en het Caribisch Gebied;

 • Op mondiaal niveau, consolideren en ondersteunen van de democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten, ondersteunen van het maatschappelijk middenveld, bevorderen van stabiliteit en vrede en aanpakken van andere wereldwijde uitdagingen, waaronder migratie en mobiliteit en klimaatverandering.

 • Snel kunnen inspelen op: situaties van crisis, instabiliteit en conflicten; problemen op het gebied van weerbaarheid en de koppeling van humanitaire hulp en ontwikkelingsmaatregelen; en de behoeften en prioriteiten op het gebied van het buitenlands beleid.

Budget

Budget 2021-2027: 79,462 miljard euro

Begunstigden

 • Kmo's
 • Internationale Organisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Koepelorganisaties
 • Universiteit

Thema's

 • Digitale agenda
 • Financieel beleid
 • Handel
 • Interne markt
 • Ondernemingsbeleid
 • Industrie
 • Energie en klimaat
 • Veiligheid en defensie
 • Justitie en burgerschap
 • EU-uitbreiding/buitenlandse acties
 • Milieu
 • Onderwijs, jeugd, cultuur en sport
 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid
 • Cultuur en media
 • Sport
 • Regionaal beleid en vervoer
 • Maritieme zaken en visserij
 • Plattelandsbeleid
 • Zorg en welzijn
 • Werk en sociale zaken

Info & contact

 • Website fonds

Instrument voor Nabuurschapsbeleid, Ontwikkeling en Internationale Samenwerking (NDICI)