Algemene Zaken

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden van de Raad Algemene Zaken (RAZ) tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier! 

Raad Algemene Zaken (RAZ) 

De Raad Algemene Zaken (RAZ) is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de werkzaamheden van de verschillende Raadsformaties. De RAZ coördineert daarnaast de voorbereiding en follow‑up van de bijeenkomsten van de Europese Raad (de "toppen" met de staats­hoofden en regerings­leiders van de EU‑lidstaten).

De RAZ is ook verantwoordelijk voor een aantal horizontale beleids­terreinen, waaronder EU‑uitbreiding en toetredings­onderhandelingen, de aanneming van het meerjarig financieel kader of "MFK" (7‑jarige begroting van de EU), het cohesie­beleid, de institutionele opbouw van de EU en alle dossiers die de Europese Raad aan de RAZ toevertrouwt.

Wie is bevoegd? 

De Federale Regering is tijdens het Belgisch Voorzitterschap zowel Voorzitter van de Raad Algemene zaken als woordvoerder voor België in deze Raadsformatie. 

Dossiers op de agenda

 • Voorbereiding Europese Raad: strategische agenda van de EU voor de komende legislatuur 

 • 9e cohesierapport en aanbevelingen inzake de toekomst van het cohesiebeleid van de High-Level reflectiegroep

 • European Cross-Border Mechanism

 • Nieuwe inkomstenbronnen (ETS, CBAM, restwinsten van multinationals, BEFIT, Financiële transactietaks)

 • Tussentijdse evaluatie & aanpassing Meerjarig Financieel Kader

 • Strategic foresight

 • Opvolgingstraject van de Conferentie over de Toekomst van Europa

 • institutionele opbouw van de EU en opvolging van de EU-uitbreiding 

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten 

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap een aantal inhoudelijke prioriteiten.  

 • Discussies over de toekomst van het cohesiebeleid 

 • Focus op de belangrijkste EU-dossiers met nadruk op meerwaarde, impact en efficiëntie

 • Gepaste opvolging van nieuwe inkomstenbronnen en tussentijdse evaluatie en aanpassing MFK

 • Multilevel governance: samenwerkingsverbanden tussen sterke regio’s alsook lokale besturen in de EU

 • Aandacht voor versterkte betrokkenheid van regio’s bij EU-besluitvorming en -beleidsinstrumenten

 • Tijdig en correct omzetten van EU-beleid

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 74).

Belangrijke evenementen & vergaderingen 

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergaderingen van de Raad Algemene Zaken (RAZ) zijn gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • Openingsevenement - 6 januari (Mechelen)

 • Startevenement Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Europese Unie - 9 januari (Brussel)

 • Een Europees stedelijk beleid voor de toekomst - 24 januari (Brussel)

 • Informele bijeenkomst ministers van Cohesiebeleid - 5-6 februari (Bergen) - zie pagina Raad 

 • Ministeriële conferentie inburgeringsbeleid - 9 februari (Mechelen)

 • Prestatiegeïnformeerd begroten in Europa: succesformules in Vlaanderen - 4 maart (Brussel)

 • Conferentie voor burgemeesters over het vertalen van de EU Green Deal naar lokale doelstellingen - 12-15 maart (Brussel)

 • Europese Top van regio's en steden - 18-19 maart (Bergen)

 • Leaders Meeting: Klaar voor de toekomst: Wereldwijde uitdagingen, regionale oplossingen - 18 april (Antwerpen)

 • Conferentie Samenleven in diversiteit en rol van lokale besturen - 19 april (Mechelen)

 • Lab focusing on the Urban Agenda for the EU - 24 april (Namen)

 • Bijeenkomst van het Netwerk van Contactpunten voor Territoriale Cohesie (NTCCP) - 26 april (Namen)

 • Informele bijeenkomst van de Raad Algemene Zaken - 29-30 april - zie pagina Raad 

 • Seminar with local urban development agencies and administrations in European cities - 29-30 mei (Brussel)

 • Bijeenkomst van de directeuren-generaal voor territoriale cohesie (DGTC) - 25 juni (Brussel)

 • Vergadering van de Directeurs-Generaal over "Urban Matters" (DGUM) -26 juni (Brussel)

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'.

Evenement

Openingsfeest van het EU-Voorzitterschap

6 januari 2024 - 7 januari 2024

Gratis stadsfestival met Vlaamse topartiesten om alle Vlamingen bij het EU-voorzitterschap te betrekken.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken