Financiële Zaken

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden van de Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier!

Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)

De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin) is verantwoordelijk voor:

 • economisch beleid

 • belastingvraagstukken

 • financiële markten en kapitaalverkeer

 • economische betrekkingen met landen buiten de EU

Deze Raad stelt ook de jaarbegroting van de EU op en is verantwoordelijk voor de juridische en praktische aspecten van de gemeenschappelijke munt, de euro.

De Raad Ecofin coördineert het economisch beleid van de lidstaten, bevordert de convergentie van hun economische prestaties en monitort hun begrotingsbeleid. Daarnaast coördineert de Raad Ecofin de EU-standpunten voor internationale bijeenkomsten – zoals van de G20, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Deze Raad is ook verantwoordelijk voor de financiële aspecten van internationale onderhandelingen over maatregelen om klimaatverandering aan te pakken.

Wie is bevoegd?

De Federale Regering is tijdens het Belgisch Voorzitterschap zowel Voorzitter van de Raad als woordvoerder voor België. Economische zaken en financiën vallen onder ‘categorie 1’ van het Samenwerkingsakkoord waardoor de federale overheid exclusief belast is met de vertegenwoordiging van België in de ECOFIN-raad.

Dossiers op de agenda

Welke dossiers komen in principe aan bod tijdens het Belgische Voorzitterschap? En welke taak heeft de Raad? Afhankelijk van de stand van zaken van een dossier zal de Raad: beleidsdebatten moeten voeren; de werkzaamheden starten of voortzetten om tot een algemene oriëntatie (general approach) te komen; de interinstitutionele onderhandelingen (trilogen) in goede banen moeten leiden om tot een politiek akkoord te komen; een voorlopig politiek akkoord formeel moeten aannemen.

 • EU-kader voor economische governance (agenda: trilogen met doel op politiek akkoord)

 • Europees Semester (agenda: raadsconclusies aannemen)

 • Faciliteit voor Herstel en Veerkracht (RRF) en REPowerEU (agenda: beleidsdebatten)

 • Energiebelastingsrichtlijn - Energy Taxation Directive - ETD (agenda: algemene oriëntatie aannemen)

 • Digitale euro (agenda: beleidsdebatten of algemene oriëntatie aannemen)

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap een aantal inhoudelijke prioriteiten.

 • Economische weerbaarheid van de EU

 • Hervorming van het EU-kader voor economische governance: gebreken aanpakken, hervormingen stimuleren om schuldhoudbaarheidsrisico’s te verlagen en het economische groeipotentieel te verhogen en investeringen toelaten om de verschillende maatschappelijke uitdagingen die op de EU afkomen het hoofd te bieden. Vlaanderen verwelkomt een holistische aanpak waarin budgettaire verantwoordelijkheid gekoppeld wordt aan hervormingen en investeringen, zoals de Europese Commissie voorstelt in haar mededeling van november 2022.

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 67-68).

Belangrijke evenementen & vergaderingen

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergaderingen voor van de Raad Economische en Financiële Zaken zijn gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • Informele bijeenkomst van de ministers van Economische en Financiële Zaken - 22-24 februari (Gent) - zie pagina Raad

 • Prestatiegeïnformeerd begroten in Europa: succesformules in Vlaanderen - 4 maart (Brussel)

 • De RRF als crisisinstrument: Prestaties en toekomstperspectieven - 9 april (Brussel)

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'. 

Nieuws

Voorlopig politiek akkoord: Economic Governance review

Op 10 februari werd een voorlopig akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement over de herziening van het economisch bestuur.

Florence De Vlam

Liaisonofficer - Financieel beleid, Transport & Regionaal beleid

Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Financiën en Begroting