Overeenkomst over MFK nog niet meteen in zicht 

01 december 2023 - door Kelly Digneffe

In de aanloop naar de Europese top op 14 en 15 december lopen er nu volop besprekingen binnen de Raad om tot een akkoord te komen over een tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027.

Een overeenkomst wordt gezocht over de voorgestelde verhoging van 65,8 miljard door de Europese Commissie voor:

  • de ondersteuning van Oekraïne

  • het dekken van de stijgende kost van het Next Generation EU fonds

  • de aanpak van migratie en externe uitdagingen

  • het financieren van het STEP platform.

Onderhandelingen in de instellingen

Het Europees Parlement stemde in met een verhoging van 10 miljard en dringt al weken aan op een snel akkoord over de herziening zodat de begroting voor 2024 kan worden aangepast aan het herziene budget.

Zuinige landen als Duitsland, Zweden, Oostenrijk, Denemarken en Nederland zetten echter een rem om de verhogingen met uitzondering van hulp aan Oekraïne. Zij willen dat het overige budget uit andere programma’s wordt overgeheveld.

In aanloop naar de Europese top van 14 en 15 december hebben andere lidstaten, waaronder Spanje die het voorzitterschap bekleedt, voorstellen gedaan tot besparingen om aan de zuinige landen tegemoet te komen.

Deze omvatten een percentage van lineaire besparingen op verschillende programma’s binnen het MFK met uitzondering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Cohesiefonds (3,4, 6,8 en 13,5%), die respectievelijk met ongeveer 5 miljard, 10 miljard en 20 miljard euro zouden worden gekort.

De meerjarenbegroting van de EU

In de langetermijn­begroting (ook wel het meerjarig financieel kader (MFK) genoemd) staat hoeveel geld er naar alle programma's en initiatieven van de EU gaat. De begroting heeft betrekking op alle verschillende beleidsterreinen, van landbouw- en regiobeleid tot onderzoek, ondernemerschap en ruimtevaart, en wordt afgestemd op de langetermijn­prioriteiten van de EU.

Meer info: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-long-term-budget/timelin…

Bron: Bulletin Quotidien, 1 december 2023