Belangrijk resultaat Europees Jaar van vaardigheden: Harnessing Talent Platform

24 november 2023 - door Kristof Vlaeminck

De Europese Commissie lanceerde het 'Harnessing Talent Platform', een nieuwe hub voor het delen van best practices.

  • Het platform zal EU-regio's helpen om talent met de vaardigheden die nodig zijn om de gevolgen van de demografische transitie te verzachten aan te trekken en vast te houden.

  • De betrokken regio’s zullen bijgestaan worden om passende en alomvattende strategieën te implementeren voor het opleiden, aantrekken en behouden van talent.

  • Initiatief werd positief onthaald door het Europees Parlement.

Reactie van het Europees Parlement

Het 'Harnessing Talent Platform' is een eerste belangrijk resultaat van het Europees Jaar van Vaardigheden. Het Europees Parlement oordeelt positief over het bevorderen, behouden en aantrekken van talent als doelstelling van het initiatief met het oog op het transformeren van alle regio's in dynamische plaatsen. De Europese Parlementsleden juichen het mechanisme toe om economische, sociale, territoriale en genderongelijkheden te voorkomen tussen burgers die worden getroffen door de groene en digitale transitie.

Het Europees Parlement roept op om nieuwe budgettaire middelen toe te wijzen aan het cohesiebeleid om de toekomstige uitdagingen aan te gaan en is van mening dat het essentieel is om het concept van de 'plattelandstoets' te implementeren. Deze toets moet volgende zaken nagaan bij het opstellen van EU-beleid:

  • de demografische impact;

  • de nabijheid en toegankelijkheid van openbare diensten;

  • de creatie van voldoende kwaliteitsbanen;

  • de impact op onderwijs en opleiding;

  • de impact in termen van gender op plattelandsgebieden.

De oprichting van een waarnemingscentrum voor het platteland wordt ook gesteund door leden van het Europees Parlement.

Meer informatie ?

Meer informatie over het 'Harnessing Talent Platform' kan hier teruggevonden worden.