Cultuur, media en sport

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden over cultuur, media en sport van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS) tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier!

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS)

De beleidsgebieden van de Raad EJCS vallen onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De rol van de EU op deze gebieden bestaat er dan ook in de lidstaten een samenwerkings­kader te bieden voor het uitwisselen van informatie en ervaringen over zaken van gemeenschappelijk belang.

Op deze pagina vind je alle info over de raadswerkzaamheden rond cultuur en sport tijdens het Belgisch Voorzitterschap in de eerste helft van 2024. Info over de andere thema’s van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS), namelijk onderwijs en jeugd, vind je hier.

Wie is bevoegd?

Tijdens het Belgisch Voorzitterschap geldt de volgende toerbeurtregeling voor de onderwerpen cultuur en sport in de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS) :

 • Voorzitter cultuur en media: Vlaanderen

 • Woordvoerder* cultuur en media: Franstalige Gemeenschap

 • Voorzitter sport: Franstalige Gemeenschap

 • Woordvoerder* sport: Vlaanderen

*De woordvoerder zetelt op de Belgische stoel tijdens de Raadsvergaderingen en neemt het woord namens EU-lidstaat België. De woordvoerder is bevoegd om België bij stemmingen te verbinden.

Dossiers op de agenda

 • Europees strategisch kader voor cultuur

 • Nieuw EU werkplan voor cultuur

 • Voorbereiding tussentijdse evaluatie Creative Europe

 • Europees Erfgoedlabel uitreiken en evaluatie van dit instrument voorbereiden/vormgeven

 • Opvolging impact oorlog in Oekraïne en Post-COVID op culturele en creatieve sectoren

 • European Media Freedom Act (agenda: formele goedkeuring politiek akkoord tegen april)

 • (Mogelijk) Herziening van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten

 • Uitrol Media and Audiovisual Action Plan (MAAP) en European Democracy Action Plan (EDAP)

 • Opmaak 5e werkplan sport (2024-2027)

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap een aantal inhoudelijke prioriteiten.  

 • Digitale transformatie media en creatieve en culturele sector ondersteunen en stimuleren

 • Vlaams en Europees (cultureel) erfgoed op de agenda houden

 • Zichtbaar maken van de Vlaamse (culturele) identiteit en het promoten van een Europees collectief gedeelde identiteit

 • Mediavrijheid en pluralisme, inclusief aandacht voor het belang van een gezond lokaal en Europees media-ecosysteem

 • Mediawijsheid content creators en influencers (kennisdeling InfluencerFAQ)

 • De plaats van de niet-georganiseerde sport en het beoefenen van een vrije fysieke activiteit in het teken van een Europees sportmodel

 • De activering van sportieve en bewegingsactiviteiten, geïntegreerd op het lokale niveau

 • Grote sportevenementen op mensenmaat

 • Opmaak van het vijfde werkplan sport 2024-2027

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 40-46).

Belangrijke evenementen & vergaderingen

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergadering van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS) is gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • EU-fietsconferentie op hoog niveau - 30 januari (Hasselt)

 • Informele bijeenkomst van de groep "Sport" van de Raad van de EU - 30-31 januari (Louvain-la-Neuve)

 • Narrating Europe - 1 februari (Brussel)

 • Vergadering van de Creatief Europese Desken Cultuur - 7-9 februari (Gent)

 • Conferentie over het versterken van de culturele en creatieve sectoren in datagestuurde publieksontwikkeling - 7-9 februari (Gent)

 • Thematische conferentie over ongeorganiseerde sport en vrije lichamelijke beweging - 20-21 februari (Genval)

 • Conferentie over de ondersteuning van influencers en online content creators - ‘Content with conscience’ - 27 februari (Brussel)

 • Informele bijeenkomst van de directeurs sportzaken van de lidstaten - 12-13 maart (Genval)

 • Media Innovation Xchange: Europese conferentie op de digitale transformatie en innovatie van de mediasector - 13-14 maart (Brussel)

 • Seminar: Stadsarcheologie en de steden van morgen - 20-23 maart (Brussel)

 • Eenheid in diversiteit? Cultuur, erfgoed en identiteit in Europa - 15-16 april (Antwerpen)

 • Bijeenkomst denkgroep EU en Cultureel erfgoed - 17 april (Antwerpen)

 • Europese conferentie rond architectuurbeleid - 23-26 april (Brussel)

 • Bijeenkomst: (Digitale) oplossingen om de ongebonden sporter te informeren, motiveren en activeren - 25-26 april (Brugge)

 • Informeel ministerieel werkdiner Cultuur, Erfgoed en (Europese) Identiteit - 13 mei (Antwerpen)

 • Seminarie over arbeids­omstandigheden voor kunstenaars in Europa - 16 mei (Brussel)

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'.

Evenement

Openingsfeest van het EU-Voorzitterschap

6 januari 2024 - 7 januari 2024

Gratis stadsfestival met Vlaamse topartiesten om alle Vlamingen bij het EU-voorzitterschap te betrekken.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Cultuur, Jeugd en Media