Buitenlandse Zaken

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier!

Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

De Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) is verantwoordelijk voor het externe optreden van de Europese Unie, dat het buitenlands beleid, defensie en veiligheid, handel, ontwikkelings­samenwerking en humanitaire hulp omvat.

De hoofdtaak van de Raad bestaat erin om, samen met de Europese Commissie en bijgestaan door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, te zorgen voor de eenheid, samenhang en doeltreffendheid van het externe optreden van de EU.

Daarnaast bepaalt de Raad op basis van richtsnoeren van de Europese Raad het buitenlands en veiligheids­beleid van de EU, en voert hij het uit. Concreet kan de Raad zowel civiele als militaire EU‑crisisbeheersings­maatregelen treffen om de doelstellingen van de EU inzake vrede en veiligheid te verwezenlijken. Ook kan de Raad maatregelen goedkeuren, waaronder eventueel sancties, om uitvoering te geven aan het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU.

Het gemeenschappelijk handelsbeleid is een exclusieve bevoegdheid van de EU, wat betekent dat de Raad daarvoor samen met het Europees Parlement uitvoerings­maatregelen vaststelt. Dit beleid omvat onder andere handels- en investeringsbetrekkingen, intellectuele-eigendoms­rechten en rechtstreekse buitenlandse investeringen.

Wie is bevoegd?

De zittingen van de Raad Buitenlandse Zaken worden voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (momenteel Josep Borrell Fontelles). De Federale Regering is tijdens het Belgisch Voorzitterschap woordvoerder voor België in deze Raadsformatie.

Dossiers op de agenda

 • Oekraïnecrisis (o.a. vluchtelingenproblematiek en heropbouw)

 • Geopolitieke machtsverhoudingen en EU-relaties met andere landen en regio’s

 • Defensie: implementatie Strategisch Kompas en de hervorming van de Europese Vredesfaciliteit

 • Handel en investeringen: opvolging handelsonderhandelingen met derde landen en goedkeuringsprocedure voor afgesloten onderhandelingen, 13de Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie, EU-US Trade and Technology Council 

 • Stelsel Algemene Tariefpreferenties (Generalised Scheme of Preferences)

 • Ontwikkelingssamenwerking: voedselzekerheid en de transformatie naar duurzame voedselsystemen maar ook de heropbouw van Oekraïne, mondiale gezondheidszorg en de relatie met Afrikaanse landen, pandemie-instrument Wereldgezondheidsorganisatie, Global Gateway en Team Europe, mid-term reflectie over de stand van zaken van het NDICI (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument)

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap een aantal inhoudelijke prioriteiten.

 • Voorbereiding inhoudelijke voorstellen voor de inkomende Commissie

 • Belang van een actief en coherent buitenlands en veiligheidsbeleid dat het geheel van externe beleidsvelden omvat: diplomatie, ontwikkelingssamenwerking, migratie- handels-, en investeringsbeleid en defensie

 • Ambitieus en assertief Europees handels- en investeringsbeleid met inzet op de offensieve kant van handelsbeleid door handelsakkoorden te sluiten, handelsbelemmeringen weg te werken en samen met partners aan een internationaal gelijker speelveld te werken

 • Open strategische autonomie, met versterking van het eigen concurrentievermogen en (open) investeringsklimaat

 • Synergie industrie- en handelsbeleid

 • Ontwikkelingssamenwerking: Global Health, voedselzekerheid en transformatie naar duurzame voedselsystemen, klimaat en duurzame ontwikkeling en aandacht voor de minst-ontwikkelde landen

 • Outreach en inreach voor strategische goederen

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 72-74).

Belangrijke evenementen & vergaderingen

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergaderingen van de Raad Buitenlandse Zaken (RBZ) zijn gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • Openingsevenement - 6 januari (Mechelen)

 • Startevenement Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de Europese Unie - 9 januari (Brussel)

 • Bijeenkomst van Directeuren Defensiebeleid - 18-19 januari (Brussel)

 • Informele bijeenkomst van de ministers van Handel - 22-23 januari (Brussel) - zie pagina Raad

 • Seminarie over capaciteiten voor tweeërlei gebruik – Militaire Mobiliteit - 22-23 januari (Gent)

 • Symposium op hoog niveau over militaire mobiliteit - 30 januari (Brussel)

 • Informele bijeenkomst van de ministers van defensie - 30-31 januari (Brussel) - zie pagina Raad

 • Informele ministeriële bijeenkomst - EU - Indo-Pacifisch Forum - 1-2 februari (Brussel)

 • Informele ministeriële bijeenkomst - UE-ASEAN Ministerial Meeting - 2 februari (Brussel)

 • Informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken - Gymnich - 2-3 februari (Brussel) - zie pagina Raad

 • ETPOA SUMMIT: Meeting met de CEO’s van de ETPOA leden - 7 februari (Brussel)

 • TPE-top: Global Gateway - 7 februari (Brussel)

 • Informele bijeenkomst van de ministers van ontwikkeling - 11-12 februari (Brussel) - zie pagina Raad 

 • Seminar over capaciteiten voor tweeërlei gebruik - militaire mobiliteit - 22-23 februari (Gent)

 • Europees Humanitair Forum – EHF24 - 18-19 maart (Brussel)

 • Groep goederen voor tweeërlei gebruik - 19 maart (Gent)

 • Wereldbank IDA Deputies EU++ Coordinatie Meeting - 11 april (Brussel)

 • Seminarie aangaande maritieme veiligheid - 16 april (Brussel)

 • Informele bijeenkomst van de leden van de Europese Raad - 17-18 april (Brussel)

 • Conferentie veiligheidsonderzoek - 29-30 april (Charleroi)

 • EU Defence Industry Event - 30 april (Charleroi)

 • TRIO CHOD Meeting - 14 mei (Brussel)

 • Vergadering van de juridische directeuren van de Ministeries van defensie van de EU - 14 mei (Brussel)

 • Vergadering van het EU Militair Comité op het niveau van de Chefs van Defensie - 15 mei (Brussel)

 • Symposium van commandanten van militaire academies van de EU - 5-7 juni (Brussel)

 • Informele bijeenkomst van de leden van de Europese Raad - 17 juni (Brussel)

 • Europese Raad - 27-28 juni (Brussel)

 • Handel ronde tafel gesprek EU-handelsbeleid (tbc)

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'.

Evenement

Openingsfeest van het EU-Voorzitterschap

6 januari 2024 - 7 januari 2024

Gratis stadsfestival met Vlaamse topartiesten om alle Vlamingen bij het EU-voorzitterschap te betrekken.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Beperkingen op import landbouwproducten

Onderhandelingen over een rem op de invoer van Oekraïense landbouwproducten en importtarieven op Russisch graan lopen voort.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Nieuws

Verlenging EU-handelsafspraak met Oekraïne

Deal! De Raad en het Europees Parlement bereiken een voorlopig akkoord over de verlenging van de tijdelijke handelsmaatregelen voor Oekraïne.

Paula Verschaeve

Liaisonofficer - Energie, Milieu & Klimaat

Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken