Onderwijs en jeugd

Volg hier het laatste nieuws over de Raadswerkzaamheden over onderwijs en jeugdzaken van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS) tijdens het Belgisch Voorzitterschap. De bevoegde overheden, dossiers op de agenda, inhoudelijke prioriteiten, relevante contactpersonen, nieuws, evenementen, ledenstandpunten enzovoort - al die info vind je hier!

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS)

De beleidsgebieden van de Raad EJCS vallen onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten. De rol van de EU op deze gebieden bestaat er dan ook in de lidstaten een samenwerkings­kader te bieden voor het uitwisselen van informatie en ervaringen over zaken van gemeenschappelijk belang.

Op deze pagina vind je alle info over de raadswerkzaamheden rond onderwijs en jeugd tijdens het Belgisch Voorzitterschap in de eerste helft van 2024. Info over de andere thema’s van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS), namelijk cultuur en sport,  vind je hier.

Wie is bevoegd?

Tijdens het Belgisch Voorzitterschap geldt de volgende toerbeurtregeling voor de onderwerpen onderwijs en jeugdzaken in de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS) :

 • Voorzitter onderwijs: Franse Gemeenschap

 • Woordvoerder* onderwijs: Vlaanderen

 • Voorzitter jeugdzaken: Vlaanderen

 • Woordvoerder* jeugdzaken: Duitstalige Gemeenschap

*De woordvoerder zetelt op de Belgische stoel tijdens de Raadsvergaderingen en neemt het woord namens EU-lidstaat België. De woordvoerder is bevoegd om België bij stemmingen te verbinden.

Dossiers op de agenda

 • Sociale inclusie en lokaal jeugdwerk, met o.a. een Resolutie van de Raad over "Jeugdwerkbeleid in een nieuw Europa"

 • Tussentijdse evaluatie EU jeugdstrategie 2019-2027, met reflectie over Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps 2021-2027

 • Eindevaluatie Europees Jaar van de Jeugd  en introductie van jeugd mainstreaming en een EU-jeugdcheck (evaluatie van het effect van nieuwe voorstellen voor EU-beleid op de Europese jeugd)

 • Evaluatie driejaarlijks Europees Jeugdrapport 2022-2024

 • Vastleggen richtsnoeren EU-jongerendialoog en 10de cyclus EU-Jeugddialoog

 • Evaluatie en actualisering van de Europese en internationale beleidsagenda inzake kinderen, jongeren en rechten van het kind

 • Aanbeveling Transnationale leermobiliteit (Europe on the Move)

 • Uitvoering van het Actieplan digitaal onderwijs

 • Kwaliteitsinvesteringen in onderwijs en opleiding

 • Hoger onderwijs: Herziening van de 2006 aanbeveling van de Raad over kwaliteitsborging

 • Schoolonderwijs: richtsnoeren voor de bevordering van welzijn, de versterking van veerkracht van de geestelijke gezondheid en de preventie van pesten op scholen

Meer weten over (de stand van zaken van) een dossier? Volg het 'Gerelateerd nieuws' hieronder.

Inhoudelijke prioriteiten

De Vlaamse Regering stelt voor het EU-Voorzitterschap een aantal inhoudelijke prioriteiten.

 • Participatie van jongeren, sociale inclusie en jeugdwerk

 • Aandacht voor de publieke ruimte en de mentale gezondheid van kinderen en jongeren

 • De update van de State of the Art van de Europese en internationale beleidsagenda’s omtrent kinderen, jeugdzaken en rechten van het kind

 • Introductie van een Jeugd Test/Check in de werking van de EU

 • Synergieën met Gent als Europese Jongerenhoofdstad 2024 (en de samenwerkingsmogelijkheden met Lviv (Oekraïne), de Europese Jongerenhoofdstad 2025)

 • Onderwijskwaliteit en evidence-informed onderwijsbeleid binnen de Europese Onderwijsruimte

 • Levenslang leren (LLL) in de Europese Onderwijsruimte: 60% LLL-lerenden tegen 2030

 • Digitaal onderwijs

Lees meer over deze prioriteiten in het Vlaams projectplan (pagina 41-45 en 98-101).

Belangrijke evenementen & vergaderingen

Formele Raadsvergaderingen

De formele Raadsvergadering van de Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJCS) is gepland op:

Andere evenementen

Volgende facultatieve en (semi-)verplichte evenementen staan op de planning:

 • Groep op hoog niveau voor onderwijs en opleiding - 9-10 januari (Brussel)

 • Expertenseminarie over Europese en internationale beleidsagenda's voor kinderen, jeugdzaken en kinderrechten - 21-23 januari (Leuven)

 • Bijeenkomst van de Directeurs Generaal voor schoolonderwijs (DG schools)- 5 februari (Brussel)

 • Conferentie: Evidence-informed onderwijs: beleid en praktijk - 6-7 februari (Brussel)

 • Openings­weekend Gent Europese Jongeren­hoofdstad - 16-18 februari (Gent)

 • Follow-upgroep van het Bolognaproces (BFUG) - 19-20 februari (Brussel)

 • Europese Conferentie lokaal jeugdwerk en democratie - 20-23 februari (Brussel)

 • Informele bijeenkomst van de ministers van Onderwijs - 29 februari-1 maart (Brussel) - zie pagina Raad

 • European Mission Forum - 6-7 maart (Brussel)

 • Conferentie: De kracht van wetenschaps­communicatie benutten in onderzoek en beleids­vorming - 12-13 maart (Brussel)

 • Meeting van de directeurs-generaal voor het beroepsonderwijs (Vocational Education and Training)  - 18-19 maart (Mechelen)

 • Informele bijeenkomst van nationale agentschappen voor jeugdzaken - 25-28 maart (Brussel)

 • Europese bijeenkomst Hoog Niveau - Directeurs-generaal Jeugd en directeurs Nationale Agentschappen Erasmus+ Jeugd & Europees Solidariteitskorps - 26-28 maart (Brussel)

 • Conferentie Levenslang Leren in de Europese Onderwijsruimte - Lifelong Learning Conferentie - 17-18 april (Brussel)

 • Conferentie: Ocean Decade Meets Mission Ocean - Blauwe vaardigheden voor een duurzame blauwe economie - 25 april (Oostende)

 • Informeel ontbijt omtrent de resultaten EU jeugddialoog van de 10e cyclus - 13 mei (Brussel)

 • Seminarie: Dialogen over digitaal onderwijs - 28-29 mei (Gent)

 • Conferentie: Symposium van commandanten van militaire academies van de EU - 5-7 juni (Brussel)

 • 50 jaar Onderwijscomité van de Raad - 13 juni (Brussel)

 • Co-voorzitterschap Onderwijscomité van de Raad - tbc

Je vindt meer informatie in het onderstaande luik 'Evenementen'. 

Evenement

Openingsfeest van het EU-Voorzitterschap

6 januari 2024 - 7 januari 2024

Gratis stadsfestival met Vlaamse topartiesten om alle Vlamingen bij het EU-voorzitterschap te betrekken.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Evenement

The European Year of Skills – What Comes Next?

30 april 2024, 8:30 - 19:00

Interesse om deel te nemen aan het slotevenement Europees Jaar van de Vaardigheden op 30 april 2024 in Brussel ?

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Europese Universiteiten Initiatief & Allianties

Lees hier de studie over de stand van zaken over het Europese Universiteiten Initiatief en de Europese Universitaire Allianties.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Betere mogelijkheden om in het buitenland te studeren

Ben jij benieuwd hoe de Europese lidstaten de leermobiliteit van iedereen wil verhogen ? Dat lees je in de aanbeveling “Europa in beweging”.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Studentenmobiliteit hoog op de politieke agenda

Europese ministers voor hoger onderwijs en de Europese Commissie kwamen samen om de mobiliteit van studenten en academisch personeel te bespreken.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Nieuws

Europese Commissie lanceert ERA Talent Platform

Europese Commissie geeft gehoor aan de verzuchtingen van de onderzoeksgemeenschap.

Kristof Vlaeminck

Liaisonofficer - Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Onderwijs & Jeugd

Website Belgisch Voorzitterschap

Website Vlaamse overheid voor het Belgisch Voorzitterschap

Website Departement Cultuur, Jeugd en Media

Website Jeugd

Website Departement Onderwijs en Vorming