Werk en sociale zaken

De Europese Unie streeft ernaar de sociale vooruitgang te bevorderen en de levens- en arbeidsomstandigheden van iedereen in de EU te verbeteren. Het Europese beleid op het gebied van werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen is erop gericht de levens- en arbeidsomstandigheden te verbeteren door meer en betere banen, vaardigheden, gelijkheid en sociale bescherming en integratie te bevorderen.

De EU is een katalysator voor sociale verandering en probeert eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en socialebeschermingsstelsels te ondersteunen volgens de 20 hoofdbeginselen van de Europese pijler van sociale rechten.

Sociale bescherming Arbeidsmarkt Zorg en welzijn

Nieuws

Standpunten over bescherming van platformwerkers liggen vast

Op naar trilogen! De Raad en het Europees Parlement hebben hun standpunten voor een richtlijn voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden van platformwerkers aangenomen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Ondersteuning van de sociale economie

De Commissie creëert gunstige voorwaarden voor het succes en de groei van de sociale economie en vestigt aandacht op het potentieel van de sector.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Alomvattende Europese aanpak van mentale gezondheid

De Europese Commissie presenteerde een alomvattende EU-aanpak van geestelijke gezondheid: preventie, behandeling én re-integratie staan centraal op alle beleidsterreinen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

JURI neemt Due Diligence-rapport aan

De verantwoordelijke JURI-commissie van het Europees Parlement nam haar standpunt in over de zorgvuldigheidsplicht van ondernemingen en hun waardeketen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Raad neemt nieuwe regels loontransparantie formeel aan

De richtlijn ter versterking van ‘gelijk loon voor gelijk werk’ en beloningstransparantie werd op 24 april formeel aangenomen door de Raad.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Sociaal Klimaatfonds formeel aangenomen

De verordening over het Social Climate Fund is klaar voor publicatie en de daaropvolgende inwerkingtreding.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

LIBE neemt rapport aan over Single Permit

Het EP-standpunt over de herziening van de richtlijn betreffende de gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor werknemers uit derde landen is aangenomen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Werk en sociale zaken