Europees Parlement maakt zich zorgen over sociale zekerheid culturele sector

25 oktober 2023 - door Veronique Vennekens

De CULT- en EMPL-commissie van het Europees Parlement heeft een rapport aangenomen waarin ze hun bezorgdheid uiten over de onzekere werkomstandigheden in de culturele sector.

  • Het gebrek aan een duidelijke definitie over CCS-professionals en de erkenning van hun specifieke werkomstandigheden zorgt vaak voor een zwakke sociale zekerheid.

  • In hun rapport roepen de Europarlementsleden lidstaten op om onder andere de specifieke status van artiesten te erkennen.

  • Lees het ontwerprapport hier, lees de amendementen hier

Nood aan Europese definitie cultuurprofessionals

De Commissies Cultuur (CULT) en Werk (EMPL) hebben een rapport aangenomen waarin ze aandacht vragen voor de onzekere werkomstandigheden in de culturele en creatieve sector (CCS). Ze vragen vooral aandacht voor de onzekerheid van het zelfstandig statuut die veel professionals in de sector gebruiken.

Doordat er geen definitie is van CCS-professionals en er geen erkenning is van hun specifieke werkomstandigheden, krijgen ze vaak te maken met zwakke sociale zekerheid. Het Europees Parlement vraagt daarom aan lidstaten om het specifieke statuut van artiesten te erkennen en de fragmentatie van hun beloning aan te pakken en schijnzelfstandigheid aan te pakken.

Sociale zekerheid

Daarnaast vragen de MEPs aan de lidstaten om sociale zekerheidsrechten overdraagbaar te maken van één land naar een ander. Op die manier willen ze mobiliteit in de CCS aanmoedigen.

Volgende stappen

Er werden 515 amendementen ingediend op de ontwerptekst. Deze werden samengevat tot 21 compromis amendementen die allemaal werden goedgekeurd.

Het rapport zal plenair gestemd worden in november. Lidstaten zullen er een debat over houden tijdens de Raad voor onderwijs, jeugd, cultuur en sport op 24 november.

Lees het ontwerprapport hier, lees de amendementen hier.