ESF - oproep Leerecosystemen (fase 2): Nieuwe praktijken voor talentontwikkeling en maatschappelijke innovatie in jouw regio

Deadline

12 september 2025

Code

Oproep 65

Inleiding

Deze oproep maakt werk van een leercultuur in Vlaanderen en maakt  de omslag naar een lerende samenleving die mensen en lokale gemeenschappen veerkrachtiger maakt. Leerecosystemen zijn hiervoor een hefboom door jong en oud levensechte contexten te bieden binnen welke zij al doende hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Van hieruit worden ze op weg gezet om een persoonlijk leerpad vorm te geven dat verschillende contexten om te leren combineert voor hun persoonlijke ontwikkeling, voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt en om impact te hebben in de samenleving.

Doelstellingen

Europa WSE verwacht dat de projecten binnen deze oproep via hun acties bijdragen aan de volgende doelstellingen:

 • Een toename en versterking van toegankelijke contexten waarbinnen jong en oud door dingen te doen hun passies en talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen.

 • Een toename van leergoesting en deelname aan levenslang leren, in het bijzonder bij groepen die minder tot leren komen.

De oproep richt zich tot organisatienetwerken die reeds een zekere maturiteit hebben. Dit wil onder meer zeggen dat de partners elkaar voldoende kennen, de missie van het organisatienetwerk voldoende gedeeld is en dat de governance van het netwerk voldoende uitgewerkt is. Zo kunnen ze meteen aan de slag met het verbinden, integreren en co-creëren van levensechte contexten voor leren.

Organisaties die wat betreft deze zaken nog verkennend zijn, kunnen geen project indienen in deze oproep, maar kunnen hiervoor terecht in een afzonderlijke oproep, met als oproepnummer 66, die begin 2024 opengesteld wordt.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op de website van Europa WSE

Europees Sociaal Fonds+ - ESF+

Inleiding

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken. 

Over de structuur- en investeringsfondsen is een akkoord bereikt op Europees niveau. ESF+ bundelt - in vergelijking met het vorige ESF-programma - vier fondsen: 

 • Het ‘originele’ Europees Sociaal Fonds

 • Het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

 • Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

 • Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief

Aangezien deze fondsen in gedeeld beheer zijn, krijgt Vlaanderen ruimte om het programma zelf in te vullen. De uitwerking op Vlaams niveau is nog niet finaal. Meer gedetailleerde informatie volgt binnenkort.

Goed om weten 

 • Projecttype

Werkingskosten

 • Europese partners nodig?

Nee

 • Cofinanciering

tbc

 • Maximale duur

tbc

 • Aanvraagprocedure

 • voor het gedeelte in direct beheer bij de EU: via de Europese funding & tender opportunities website;

 • Departement Werk en Economie coördineert de besteding van het geld uit het ESF+ in Vlaanderen (dus de gelden die niet in direct beheer bij de EU zijn). Eerste oproep wordt verwacht begin 2023. Meer info volgt.

 • Toepasselijke (EU) wetgeving

Verordening (EU) 2021/1057 inzake de oprichting van het Europees Sociaal Fonds+

Doelstellingen

Het ESF+ richt zich op de verbetering van werkgelegenheid en het bieden van eerlijkere kansen aan gemarginaliseerde groepen. Doelstellingen van ESF+ zijn het verbeteren van werkgelegenheid, het bereiken van een rechtvaardige sociale bescherming en een beroepsbevolking die goed opgeleid en veerkrachtig is. Daarnaast focust het op het bereiken van een inclusieve samenleving zonder armoede en met sociale rechten voor alle inwoners.

Meer informatie volgt

Begunstigden

 • Individuele
 • Internationale Organisaties
 • Kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheid
 • Ngo
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen,
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteit

Thema's

 • Werk en sociale zaken

Info & contact

Naar Programma pagina