ESF+ (centraal): Social innovation practices to combat homelessness

Deadline

14 december 2023

Code

ESF-2023-HOMELESS

Inleiding

Deze oproep heeft tot doel innovatieve projecten en/of beleidsmaatregelen op het gebied van dakloosheid en uitsluiting van huisvesting te testen en te evalueren. Door het testen van geïntegreerde benaderingen van dakloosheid, die betrekking hebben op gebieden zoals preventie, toegang tot huisvesting, waaronder huisvestingsgerichte benaderingen, en ondersteunende diensten, zal zij bijdragen aan de preventie en de bestrijding van dakloosheid in overeenstemming met het beginsel van de pijler 19 en de verklaring van Lissabon over het Europees platform ter bestrijding van dakloosheid.

Budget

Indicatief beschikbaar budget: EUR 15 000 000.

Doelstellingen

Het doel is de ondersteuning van de capaciteitsopbouw van innovatieve multistakeholder governancestructuren en/of sociale experimenten op lokaal, regionaal en nationaal niveau met innovatieve vormen van dienstverlening op het gebied van dakloosheid en uitsluiting van huisvesting, waaronder nieuwe vormen van samenwerking met overheidsinstanties. Het moet een aanvulling vormen op andere werkzaamheden (bv. gegevensverzameling en wederzijds leren met lidstaten) van het Europees platform voor de bestrijding van thuisloosheid. Het doel is de selectie en ondersteuning van een beperkt aantal intermediairs in het grootste aantal lidstaten, die in staat zijn om:- de capaciteit en kennis van een groot aantal lokale, regionale en nationale belanghebbenden op te bouwen, onder meer door de oprichting van formele en informele netwerken op de door de oproep bestreken gebieden.- sociale experimenten en de evaluatie van innovatieve praktijken op het gebied van dakloosheid en uitsluiting van de woningmarkt te bevorderen. Dit moet leiden tot:

  • Implementatie en testen van nieuwe vormen van dienstverlening voor een meer ondersteunende omgeving voor daklozen;

  • Verbeterde capaciteit en kennis voor de preventie en bestrijding van dakloosheid;

  • Meer steun voor de volledige uitvoering van beginsel 19 van de sociale pijler en de verklaring van Lissabon over het Europees platform ter bestrijding van dakloosheid;

  • Versterkte samenwerking tussen belanghebbenden die werkzaam zijn in de daklozensector.

Info & contact

Alle informatie over deze oproep vind je op het Funding and Tenders portal.