Sociale bescherming

Lamme, ik heb gebiecht, antwoordde keizer Karel. Zeg, Nele, liefste, zoudt gij u niet den dag, als er te Meulestede een truwant, een rabauw, een godslasteraar en een vuilbaard liep, het wel was.

Nieuws

Akkoord over bescherming platformwerkers

Tweede keer, goede keer? De Raad en het Parlement bereikten een voorlopig akkoord over bescherming platformwerkers.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Commissie presenteert Actieplan Sociale Economie

Op 9 december publiceerde de Commissie de communicatie ‘Bouwen aan een economie die werkt voor mensen: een actieplan voor de sociale economie’, met een reeks niet-wetgevende plannen.

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Nieuws

Wereldwijd Waardig Werk – Commissie strategie

De Commissie geeft verder invulling aan het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten. “Mensenrechten zijn niet te koop."

Liese Dewilde

Liaisonofficer - Economie, Werk & Sociale zaken

Sociale bescherming

Titelman, de deken en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en de meidekens van pleizier wonen. Daar kniesden zij niet, doch sprak tot Uilenspiegel: --Ik betaal alles, nu ben.