Home >

Economisch beleid

De interne markt van goederen, diensten, personen en kapitaal vormt het hart van de Europese Unie. Om van deze eengemaakte markt een succes te maken is Europa actief in heel wat verschillende domeinen. Zo wil de Unie belastingontduiking en fraude tegen gaan, ondernemerschap en innovatie aanmoedigen en de uitdagingen van de digitale wereld tegemoet treden.

Titel van het nieuwsbericht

Icon NIEUWS Titel van het nieuwsbericht

14 augustus 2018 - door email_registra…

Hier komt de verdere tekst.

Lees meer
Europese Commissie verhoogt het budget voor milieu- en klimaatacties

Icon NIEUWS Europese Commissie verhoogt het budget voor milieu- en klimaatacties

04 juni 2018 - door Melanie De Caluwé

Het budget van het LIFE-programma van de EU krijgt in het voorstel van de Commissie bijna 60% meer funding voor de periode 2021-2027.

Lees meer
Nieuw budget voor landbouw na 2020

Icon NIEUWS Nieuw budget voor landbouw na 2020

04 juni 2018 - door Melanie De Caluwé

Voor de nieuwe meerjarenbegroting stelt de Commissie een nieuw budget voor landbouw voor. Het voorstel houdt een modernisering en vereenvoudiging van de subsidiëring in.
Het voorstel van de...

Lees meer
Digitale contracten: Maltees voorzitterschap publiceert compromistekst

Icon NIEUWS Digitale contracten: Maltees voorzitterschap publiceert compromistekst

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het Maltees voorzitterschap publiceerde een compromistekst voor het voorstel over de levering van digitale inhoud. Uit deze tekst blijkt dat de lidstaten technische veranderingen willen aan de...

Lees meer
De Raad bespreekt digitale contracten maar stelt online verkoop van goederen uit

Icon NIEUWS De Raad bespreekt digitale contracten maar stelt online verkoop van goederen uit

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De Raad heeft op 28 maart het voorstel voor de online of verkoop op afstand van goederen niet besproken en het dossier uitgesteld tot juni 2017. Het voorstel van contracten voor digitale inhoud...

Lees meer
Regels voor online verkoop: JURI comité debatteert over harmonisatieniveau

Icon NIEUWS Regels voor online verkoop: JURI comité debatteert over harmonisatieniveau

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Het parlementair comité voor juridische zaken boog zich op 22 maart over de voorgestelde amendementen van het IMCO comité op het voorstel over contractregels voor de online verkoop van goederen....

Lees meer
Digitale contracten: onenigheid over 'andere data' voorzieningen

Icon NIEUWS Digitale contracten: onenigheid over 'andere data' voorzieningen

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

Op 22 maart werd er druk gediscussieerd bij het IMCO en JURI parlementair comité over het voorstel rond contracten voor digitale inhoud. Over enkele zaken geraken de MEP's het maar niet eens....

Lees meer
Digitale contracten: Europees Parlement publiceert amendementen ontwerprapport

Icon NIEUWS Digitale contracten: Europees Parlement publiceert amendementen ontwerprapport

24 mei 2018 - door Veronique Vennekens

De Parlementaire comité's IMCO (interne markt en consumentenbescherming) en JURI (juridische zaken) werken samen aan een rapport over het voorstel van de Europese Commissie omtrent digitale...

Lees meer

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Dossiers over dit thema

Regels digitale overeenkomsten: levering van digitale inhoud én verkoop van goederen

Zowel Parlement als Raad keuren finale teksten goed. Beide richtlijnen verschijnen in het Europees Publicatieblad.

Lees meer

Economisch beleid

Het economische beleid van de Europese Unie is erg breed en enorm veel actoren zijn hierin actief. Snuister door onze verschillende subthema's om meer specifieke informatie en contactpersonen te vinden.

Economisch beleid
Volg ons